Celní sklad - Změny 2017

Z Asseco Solutions
(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 1: Řádka 1:
 
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
  
 +
<include article="Verze 2.0.2017.1007 - Změny 2017" section="Celní sklad" level="3" label="Verze 2.0.2017.1007 ze dne 25.10.2017"/>
 
<include article="Verze 2.0.2017.0503 - Změny 2017" section="Celní sklad" level="3" label="Verze 2.0.2017.0503 ze dne 14.06.2017"/>
 
<include article="Verze 2.0.2017.0503 - Změny 2017" section="Celní sklad" level="3" label="Verze 2.0.2017.0503 ze dne 14.06.2017"/>
 
<include article="Verze 2.0.2017.0201 - Změny 2017" section="Celní sklad" level="3" label="Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017"/>
 
<include article="Verze 2.0.2017.0201 - Změny 2017" section="Celní sklad" level="3" label="Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017"/>

Aktuální verze z 26. 10. 2017, 10:35

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2017.1007 ze dne 25.10.2017

Oprava Opraveno automatické refrešování seznamu položek na celní výdejce hned po přidání nové položky ze skladu.Verze 2.0.2017.0503 ze dne 14.06.2017

Novinka Při generování ICS Dovoz z celních příjemek a výdejek se do předložených dokladů a osvědčení generují vazby na dokumenty připojené k primárním dokladů. Pokud však v těchto dokumentech byl vyplněno pouze označení, ale dokument není připojen, docházelo při generování HASHů nad ICS s těmito vazbami k chybě. Nově se v těchto případech nevygeneruje vazba na původní dokument, čímž se popisovaná chyba eliminuje.Verze 2.0.2017.0201 ze dne 11.02.2017

Novinka Průmyslová montáž - při generování ICS dovoz z celní příjemky se generuje předložený doklad N990 je-li vyplněno č.povolení a zároveň je kód celní sazby 140. Nově se generuje i pro kód celní sazby 115.


Novinka Rozšíření kontroly 'Neexistující doplňkové kódy' nad kmenem zboží tak, že nově identifikuje i zboží, které má vyplněný DK, ale CN v aktuálním sazebníku již přestala DK podporovat.Verze 2.0.2017.0001 ze dne 18.01.2017

Novinka Podpora 2 povolení RHÚ v celním skladu.

V organizační struktuře na záložce Celní sklad jsou 2 nové kolonky:

  • Původní číslo rozhodnutí CÚ
  • Platnost původního rozhodnutí (datum)

Pokud jsou tyto hodnoty vyplněny, tak se u všech typů deklarací generovaných z celních výdejek (NCTS, ICS, ECS Vývoz) zohledňuje, při plnění předchozích dokladů, číslo povolení RHÚ podle datumu předchozího dokladu. Pokud je toto datum menší nebo rovno hodnotě “Platnost původního rozhodnutí” daného celního skladu z Organizační struktury, tak se nově použije hodnota “Původní číslo rozhodnutí CÚ”, jinak zůstává původní funkcionalita.

Určeno pro zákazníky, kteří již mají nebo obdrží nová povolení pro celní sklady a tedy budou mít souběh 2 povolení na jednom celním skladu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export