Důležité:


Celní sklad - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka V akci "Rozpouštění celkových hmotností" dostupné nad celními příjemkami byla upravena přesnost rozpočtu na 3 desetinná místa (původně bylo na 2). Navíc, pokud i tak vznikne při rozpouštění rozdíl (způsobeno vlivem zaokrouhlování vs. počtem položek), je tento zohledněn u položky s největší vahou dle zvoleného kritéria.Verze 2.0.2016.1001 ze dne 04.11.2016

Oprava Opravena chyba, kdy se pro PONx zadané nad doklady celního skladu a oběhu zboží neprováděl rozpočet do položek dokladů.

Pro opravu PONx si u vybraného dokladu otevřete editor Intrastat & PONx (Ctrl+I) nad dokladem a uložte pomocí tlačítka OK & Rozpočet PONx. Pro kontrolu stavu si lze zobrazit atributy PONT, PONEU, PONZ, PONx nad dokladem nebo jeho položkami.


Oprava Opravena chyba, kdy při generování samostatného odpisu z celních výdejek došlo v předchozích dokladech k položce při přenosu Čísla rozhodnutí CÚ z Organizační struktury do Č.pov. RHU k ořezu na 20 znaků.Verze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Novinka Samostatný odpis - úprava generování zprávy CZ434A - element QGPA07 bude exportován podle podmínky D019_RHU - dle předchozího režimu.


Novinka Generování ICS/ECS z celních výdejek s vyplněným externím atributem CN: Opravena chyba, kdy se nezaktualizovala celní MJ dle záznamu v celním sazebníku odpovídající externí CN.Verze 2.0.2016.0406 ze dne 16.05.2016

Oprava Generování ICS z více označených celních výdejek s vyplněnými externími atributy Hodnota a CN: Opravena chyba, kdy se do celní hodnoty všech položek vygenerovaného ICS (TabNCTSPolozky.Zaklad1) uložila totožná hodnota.Verze 2.0.2016.0405 ze dne 04.05.2016

Novinka Generování ICS dovoz z celních příjemek v režimu 40xx při preferenci 115,123,140,223,240,315,323,340:

- Podmínka D018 - Pokud se na některé položce vygenerovaného ICS v režimu 40xx nachází jeden z kódů preference 115,123,140,223,240,315,323,340, bude na hlavičce vygenerovaného dokladu uvedeno číslo povolení celního skladu.
- Podmínka D020 - Pokud se na některé položce vygenerovaného ICS v režimu 40xx nachází jeden z kódů preference 115,123,140,223,240,315,323,340, bude na této položce uvedena MJ ekon. a Množství ekon.


Novinka Generování ICS dovoz v režimu 40xx:

- Pokud je v org.struktuře zatrženo použití Partnumberů, bude seskupování v režimu 40xx shodné jako u režimu 51xx. (seskupování dle reg.čísel zboží).


Novinka Generování ICS dovoz v režimu 40xx:

- Pokud je v Organizační struktuře na záložce Celní sklad zaškrtnut Převod reg.čísla zboží do popisu, tak se nebude do popisu na položkách udávat celkové množství + MJ, ale pouze množství + MJ jednotlivých reg.čísel. Naopak, pokud Převod reg.čísla zboží do popisu zaškrtnut není, bude se celkové množství + MJ uvádět bez nadbytečných desetinných míst.Verze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Novinka Mnoho firem bude muset staré sklady převést na sklady podle nové legislativy, což znamená vydat veškerý zůstatek a převést na nový sklad.

Pro tento účel jsou nad celními příjemkami připraveny 3 nové akce na "Výdej veškerého zůstatku":

  • Z označených příjemek

- Akci lze použít pro vyskladnění všech položek označených celních příjemek do 0.

  • Aktuálního skladu

- Akci lze použít pro vyskladnění všech karet zboží aktuálního celního skladu.

  • Po lhůtě

- Akci lze použít pro vyskladnění všech položek celních příjemek aktuálního celního skladu, kde lhůta je menší než dnes.

Každá akce po zavolání a potvrzení vygeneruje vždy jednu hromadnou celní výdejku.


Novinka Podpora změn k 1.5.2016

Úpravy v Generování ICS + Generování ECS z dokladů celních skladů: - podpora změny režimů z 41xx nebo 91xx na 51xx - podpora rozšíření režimů z xx41 nebo xx91 o xx51 - podpora speciálních externích atributů a jimi daných odlišností v generování ICS/ECSVerze 2.0.2016.0303 ze dne 05.04.2016

Novinka Změna výchozí hodnoty atributu "Uvádět PartNumber" v organizační struktuře pro celní sklady (TabStrom.CSklad_PartNumber). Pro nově založené záznamy bude hodnota nezaškrtnuta.Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka Byla upravena nabídka “Celní případy” v přehledu Celních příjemek a výdejek. Z nabídky bylo odstraněno generování starých již nepoužitelných typů celních dokladů, naopak byla přidána možnost generovat ECS vývoz z celní příjemky. To umožní lepší evidenci pasivního zušlechťovacího styku.


Novinka Akce nad položkami celních dekladací (ICS, ECS, ...) "Načtení předchozích dokladů z CS" byla upravena tak, že se nově vytváří vazba mezi položkami zvolených celních výdejek a položkou deklarace. Zároveň se budou načítat pouze ty položky, kde vazba dosud není (zamezení duplicitnímu načítání PCD).

Těmito úpravami začnou u takto dotčených položek fungovat nabídky Přehledy a při propuštění deklarace se propíše MRN do celní výdejky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export