Celní případy - Změny 2019

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
 
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
 
<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol>
  
 +
<include article="Verze 2.0.2019.0401 - Změny 2019" section="Celní případy" level="3" label="Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019"/>
 
<include article="Verze 2.0.2019.0103 - Změny 2019" section="Celní případy" level="3" label="Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019"/>
 
<include article="Verze 2.0.2019.0103 - Změny 2019" section="Celní případy" level="3" label="Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019"/>
 
<include article="Verze 2.0.2019.0100 - Změny 2019" section="Celní případy" level="3" label="Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019"/>
 
<include article="Verze 2.0.2019.0100 - Změny 2019" section="Celní případy" level="3" label="Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019"/>
  
 
[[Kategorie:Změny_dle_modulu_2019]]
 
[[Kategorie:Změny_dle_modulu_2019]]

Verze z 10. 4. 2019, 11:59

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2019.0401 ze dne 09.04.2019

Novinka ICS Dovoz - rozšířeno pole DCH faktury na 80 zn.


Novinka ECS Vývoz, NCTS Vydaný - upraveny kontroly na MRN, hav.postup, a Datum propuštění.


Novinka Import položek z excelu/ze schránky:

Byla rozšířena možnost importu Nákladových kusů, včetně odkazu na balení, a možnost importu Předložených podkladů a licencí.

jména polí:
NKDruh1 NKZnacky1 NKPocetNK1 NKPocetKS1
NKDruh2 NKZnacky2 NKPocetNK2 NKPocetKS2
PDKod1 PDOzn1
PDKod2 PDOzn2


Novinka Hlavička deklarace - tlačítko

Kromě tlačítek OK, OK+Kontrola, Storno, Podání, Analýza chyb se může také zobrazit tlačítko Info z CÚ.
Tlačítko je určeno pro zobrazení dalších informací - zobrazení poslední navázané informační zprávy typu :

CZ435A - DN_ODPD - Žádost o odpis přijata
CZ433A - C_I_IOPD - Vyrozumění o provedení opravy nesprávnosti a o aktuálním stavu CP

CZ519A - C_I_ODCHV - CÚ vývozu vyzývá deklaranta k dořešení odchylek zjištěných na CÚ výstupu
CZ521A - C_R_ODOV - Informace o odmítnutí odbavení
CZ522A - C_R_NVYST - Rozhodnutí o zákazu výstupu zásilky
CZ532A - C_I_VYJV - Sdělení k uplatnění práva na vyjádření
CZ551A - C_R_NPRV - Rozhodnutí o nepropuštění
CZ598A - C_I_VOP - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona

CZ019A - C_I_ODCH - Výzva držiteli režimu k projednání nesrovnalostí
CZ021A - C_R_ODO - Odmítnutí předložení zboží
CZ022A - C_R_OSTO - Návrat do stavu před zrušením TCP

CZ035A - C_I_ZDR - Oznámení o zahájení řízení ve věci vyměření celního dluhu
CZ036A - C_I_VDR - Výzva k prokázání skutečností
CZ051A - C_R_NPR - Rozhodnutí o nepropuštění
CZ079A - C_I_VOPT - Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona
CZ388A - C_I_DORSD - Výzva na dořešení odpisu SD
CZ386A - C_R_ZOSD - Rozhodnutí o zamítnutí změny SD


Novinka Záruky - při importu xml zprávy CZ037A CI_ZAJ bude zpracováván datový element GUU09 Režim.

Data budou zobrazena v přehledu na akci nad celní zárukou: Přehled použití záruky.


Novinka Přidána podpora generování dokladu CMR z Výdejek.

Do odstavce 5 Připojené doklady bude předvyplněn prefix DL.


Oprava ICS Dovoz - v případě, že výpočet CLA nevychází z jiného základu, a celní webová služba nevrátí žádná data ohledně DPH, mohla být zobrazena chybová hláška: není platné desetinné číslo.

Opraveno. např. položka : CN 7504 00 00, zeme US, Kod pref 100, rezim 5100


Oprava Kopie dokladu/položky: v závislosti na SQL serveru mohlo dojít při kopii předložených podkladů a licencí k prohození pořadí oproti zdrojovému dokladu.

Opraveno.Verze 2.0.2019.0103 ze dne 14.02.2019

Novinka ICS Dovoz - úprava zadávání kvót na položkách dokladu - zál.č.3 Ostatní údaje - na 3 des.místa.


Novinka ICS Dovoz - přidána podpora způsobu platby "B" - Změna legislativy a zavedení platebních terminálů umožní zaplatit částku celního dluhu platební kartou.

Upravena kontrola PR334:

1. Upraveno znění pravidla PR334:
JESTLIŽE je navrženo nezajišťováni celního dluhu při platbě v hotovosti (9NPH),

PAK musí být použit Způsob platby "A = Při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy" nebo "B = Platba platební kartou"

JINAK nesmí být použit Způsob platby "A = Při platbě v hotovosti zaměstnancům celní správy" ani "B = Platba platební kartou".


Novinka Stahování číselníků - upraven proces stahování, pokud dojde k chybě inicializaci web services, proces bude přerušen s odpovídající chybovou hláškou..Verze 2.0.2019.0100 ze dne 15.01.2019

Novinka Stahování celních číselníků - při stahování přes celní webovou službu se může stát, že celní web přesměrovává požadavek z http na https službu a na klientovi se zobrazí chyba ohledně upozornění na přesměrování.

Upraveno, bude ignorováno.


Oprava ICS Dovoz - v editoru položek se mohla při pohybu v nadřazeném přehledu (Ctrl+PgUp, Ctrl+PgDn) zobrazovat zavádějící hláška o změně dat, i když k žádné změně nedošlo.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - oprava kontroly pro zadání čisté hmotnosti, pro hodnoty menší než 1 kg bylo hlášeno, že není zadáno.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export