Důležité:


Celní případy - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2016.1224 ze dne 30.12.2016

Novinka Změna komunikace s celní správou !
 • ECR Obálka 3.0
 • šifrování AES
 • el.podpis SHA512

Zachována podpora importu odpovědí ECR 2.0 (SHA1, 3DES) i ECR 3.0 (SHA2, AES256). export dat pouze ECR 3.0


Novinka Akce Hromadné změny nad položkami ICS/ECS/NCTS rozšířeny o
 • přídavné kody 1 a 2
 • hrubá hmotnost
 • čistá hmotnost
 • množství v měrných jednotkách sazebníku
 • množství ekon. MJ
 • Ekon. MJ
 • cena ve fak. měně


Novinka ICS Dovoz - generování ICS Dovoz z více NCP deklarací : Datum vzniku celního dluhu bude vyplněn z nejstarší převáděné deklarace NCP.Verze 2.0.2016.1200 ze dne 15.12.2016

Novinka Akce Hromadné změny nad položkami ICS/ECS/NCTS rozšířena o
 • přídavné kody 1 a 2
 • hrubá hmotnost
 • čistá hmotnost
 • množství v měrných jednotkách sazebníku
 • množství ekon. MJ
 • Ekon. MJ
 • cena ve fak.měněVerze 2.0.2016.1100 ze dne 07.12.2016

Novinka ECS Vývoz - přidána podpora importu zprávy CI_VOP : CZ598A : Vyrozumění o opravě na základě ustanovení § 17 odst. 2 celního zákona.

Přidán nový stav dokladu: Ukončeno,opraveno.


Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz -

úprava číselníků Obligatorní popis a Obligatorní hodnota:
Přidány kontroly popisů pro ECS Vývoz.

Číselníky budou rozděleny dle druhu deklarace (Dovoz,Vývoz).


Novinka Přidáno nové pravidlo QP471:

"JESTLIŽE je uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“ a současně je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" MUSÍ být uveden a MUSÍ obsahovat stejnou hodnotu, jaká je uvedena v „Číslu povolení svobodného pásma“"


Novinka NCTS Přijatý - na zál.č.6 SVP byl přidán atribut Svobodné pásmo - Číslo povolení.

Export dat:
Do zpráv CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) přidána nová skupina "POVOLENÍ SVOBODNÉHO PÁSMA" (SVP),která obsahuje element "Číslo povolení svobodného pásma" (SVP01)


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly QP254: skupina Označení dočasného skladu :

JESTLIŽE je "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") rovno hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tento element/ skupina MŮŽE být uveden(a) (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)
JINAK tento element/ skupina NESMÍ být uveden(a)


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly pravidla QP452 :

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK tento element MUSÍ obsahovat typ schváleného dočasného skladu
Kontrola se použije až poté, pokud bude exportována skupina SKL : Označení dočasného skladu - Číslo povolení nebo Adresa.


Novinka NCTS Vydaný - přidán odkaz na cel;ní úřad pro vrácení TDD.

CÚ nebude v editoru k ručnímu vyplnění, bude plněn automaticky při importu zprávy o propuštění - CR_PRO CZ029A.
Data celního úřadu jsou zpřístupněna pro tiskové sestavy.


Novinka Odesílání informací při změně stavu dokladu - přidána podpora pro stav dokladu "Ukončeno,opraveno." (shodné chování jako stav Ukončeno).


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly QP249 :

Změna znění pravidla QP249, které je přiřazeno ke skupině "OZNAČENÍ DOČASNÉHO SKLADU" (SKL):
"JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce a nebo jsou uvedené položky "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" nebo "Sjednané umístění zboží při příjezdu" a současně (platí pro obě podmínky): "Druh prohlášení "(na úrovni skupiny "TRANZITNÍ OPERACE - hlavička") roven hodnotám "T1","TIR","T2F" nebo "T-" a současně není uvedeno „Číslo povolení svobodného pásma“
PAK tato skupina MUSÍ být uvedena
JINAK tato skupina MŮŽE být uvedena"Verze 2.0.2016.1009 ze dne 24.11.2016

Novinka NCTS Přijatý - ošetření exportu poznámek k vykládce, element VYK03.


Oprava ICS Dovoz - import zprávy CR_PROD CZ429A : pokud celnici poslali zpět poplatky bez sazby cla, pak import skončil chybou is not a valid floating value.

Opraveno.

jedná se o absenci xml elementu GIMPOPLV04
v sekci
<GIMPOPLV>
<GIMPOPLV01>A00</GIMPOPLV01>
<GIMPOPLV02>....</GIMPOPLV02>

<GIMPOPLV05>.</GIMPOPLV05>
</GIMPOPLV>Verze 2.0.2016.1002 ze dne 09.11.2016

Novinka Upraven el.podpis v podávacích zprávách.

Pokud byl certifikát vystaven s jiným označením serialnumber (v subjektu se vyskytuje např. SERIALNUMBER ICA - 10024676 ), pak celní správa vracela chybu : XAdES - X509IssuerName not equal of issuer of certificate Upraveno - dle RFC 4514..


Oprava Záruční lisitny - při generování z modulu NCTS Vydaný mohlo dojít k chybě : "Položka Celní úřad záruky musí být zadána".

Opraveno.Verze 2.0.2016.1001 ze dne 04.11.2016

Oprava Opravena chyba Access violation při importu doručenek, které byly šifrovány.Verze 2.0.2016.1000 ze dne 01.11.2016

Novinka Stahování číselníků z internetu.

Pokud se nepovedlo stáhnout nějaký číselník, ale ostatní ano, přesto byl proveden záznam o stáhnutí, a příští detekce změn dat číselníků přes webovou službu již vycházela z posledně zapsaného datumu.
Upraveno, datum se bude aktualizovat pouze pokud budou staženy komplet všechny číselníky.Verze 2.0.2016.0414 ze dne 16.09.2016

Novinka ICS Dovoz - zrušení omezení typu skladu v položkách deklarace.

Omezení bylo pouze na sklady typu A,B,C,D,E,F,Z.
Omezení způsobovalo problém při generování dokladů z celního skladu, s typem skladu R.
Omezení zrušeno.Verze 2.0.2016.0413 ze dne 01.09.2016

Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO366: pro kontrolu exportu GUF08 - účel zajištění:

PO366: JESTLIŽE je Druh zajištění roven 9110 a zároveň je navrhovaný režim konečné užití - režim (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK tento element musí být použit,
JINAK tento element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO367 - ošetření exportu elementu GUF09.

PO367: JESTLIŽE je účel zajištění celního dluhu, který může vzniknout v případě nesplnění podmínek navrhovaného režimu (dle přílohy 32-03 písm. 1a),
PAK navrhovaná výše zajištění musí být použita,
JINAK navrhovaná výše zajištění nesmí být použita.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PR206_CP :

PR206_CP: JESTLIŽE Druh zajištění není roven 9110, 9ZD1 nebo 9ZD2, PAK skupina "OZNAČENÍ ZAJIŠTĚNÍ" může být použita maximálně 1x.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola D007 pro kontrolu vyplněnosti položkové ceny v nár.měně.

D007: JESTLIŽE je deklarován režim volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému (51YY), dočasné použití (53YY) nebo přepracování pod celním dohledem (91YY),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - export předložených podkladů, licencí a certifikátů : v souvislosti se zrušením elementu GPD09 - stav, budou exportovány pouze ty podklady, které mají zaškrtnut atribut Stav.


Novinka ICS Dovoz, upraven export elementu H49 - příznaku, že nejsou splněny podmínky odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA

Dle pravidla : PO280: JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53),
PAK element musí být použit,
JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - odstraněn element GPD09 ve všech zprávách pro CP


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly a exportu dle PO240:

PO240: JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z),
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení (A) a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno."


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola PR313:

PR313: JESTLIŽE je deklarován režim 4800, 6x21 nebo 6x22,
PAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" musí nabývat pouze hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B, F01, 01F, 888, 999, 8A8, 9A9, 000,
JINAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola PR313_CZ405 pro zprávy:

CZ405 - Dovozní celní prohlášení na zboží v poštovním styku
CZ407 - Podání žádosti na opravu CP na zboží v poštovním styku

PR313_CZ405A: "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, 08B.


Novinka ICS Dovoz - úprava exportu elementu QH68 - Datum vzniku CD dle kontroly PO240 :

PO240: JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (XX91), nebo dočasné použití (XX53)
a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo odst.2 písm. b) čl. 349 IA,

nebo je předchozí režim dočasné použití (XX53) a zároveň je předchozí doklad neosvobozen od cla případně osvobozen pouze částečně (předchozí doklad s upřesněním režimu 000/999/9A9 případně D51),
nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (Y nebo Z),
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení (A) a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení, PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno.

Novinka ICS Dovoz - do zajištění byl přidán atribut Účel a Výše.

Export v elementu GUF08 a GUF09.Verze 2.0.2016.0410 ze dne 29.08.2016

Novinka Záruční listiny - úprava výčtu hodnot v atributu Režim:

dočasné uskladnění
tranzitní režim Unie/společný tranzitní režim
režim vnější tranzit
režim vnitřní tranzit
režim uskladňování v celním skladu
režim dočasného použití s úplným osvobozením od dovozního cla
režim aktivního zušlechťovacího styku
režim konečného užití
propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení bez odkladu platby
propuštění do volného oběhu na základě běžného celního prohlášení s odkladem platby
propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle článku 166 nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) č. 952/2013 ze dne 9 října 2013 kterým se stanoví celní kodex Unie
propuštění do volného oběhu na základě celního prohlášení podaného podle článku 182 nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU)č. 952/2013 ze dne 9října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
režim dočasného použití s částečným osvobozením od dovozního cla
jiný druh celní operace – uveďte jakýVerze 2.0.2016.0409 ze dne 17.08.2016

Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola povinných popisů zboží - bude testována shoda bez ohledu na velikost písmen.


Novinka ICS Dovoz + Org.struktura - zrušena DB kontrola na typ skladu, nešlo zadávat typ skladu S.

Upraveno.


Novinka ICS Dovoz - upraven výpočet cla.

Do webové služby bude posílán vždy typ SADTYPE=1, aby proběhl výpočet i pro NCP deklarace.


Novinka Záruční listiny - přidány atributy režim, režim popis a popis zboží s možností předvyplnění popisu zboží z položek navázaného dokladu.

Popis režimu vyplňovat pouze pro druh režimu : 14=jiný druh celní operace – uveďte jaký


Oprava Odesílání informací o změně stavu - Pokud se nastavilo pojmenování zpráv dle Ref.čísla, a v něm byl obsažen nějaký znak, kterým nemůže být pojmenován soubor ve windows (/,*,?,<,>,Verze 2.0.2016.0407 ze dne 23.06.2016

Novinka ECS Vývoz - na položkách zál.č.3 zpřístupněn položkový režim pro hlavičkový režim hodnoty 1000.

Upraven export elementů G23 a G24 pro kombinace:
1000 + 40 : 1040
1000 + 41 : 1041
1000 + 51 : 3151
1000 + xx : 1000


Novinka ICS Dovoz - opraven import sazby DPH ze zprávy CR_PROD, nebyla podporována druhá snížená sazba DPH s kódem R2XX.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly PO140D_GUF01 - vyjmutí označení zajištění pro druh: 92ZL - Jednotlivá jistota s použitím záruční listiny.


Novinka ICS Dovoz - NCP - editor definice zprávy - pro formát ob.plugin bude zpřístupněna záložka č.7 Ob.plugin pro možnost zadání specifikace podávací zprávy ob. pluginu.


Oprava NCTS Vydaný - oprava exportu zpráv DI_PAT a DI_SP : pokud se jednalo o mimounijního příjemce, pak se mohla zobrazit chyba : Parametr není správný.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - úprava kontroly D019 - kontrola nebrala v potaz vyplnění čísla povolení na předchozím dokladu, pouze na položce. Export byl v pořádku.

Opraveno.


Oprava ICS Dovoz - úprava exportu hash hodnot předložených podkladů a licencí.

Při zaškrtnutí volby platnost pro všechny položky - a chybnému uvedení scanu u první položky mohlo dojít k správnému neexportování hash hodnot u první položky, ale chybnému exportu u následujících položek.
Opraveno.Verze 2.0.2016.0406 ze dne 16.05.2016

Novinka ICS Dovoz - úprava exportu elementu H63 ve zprávě DN_PODD CZ415A,

bude exportováno vždy, pro ZJP musí být, pro neZJP může být použito.


Novinka ICS Dovoz - odstraněna kontrola PO248 na materiálové položky s režimem <>51XX.


Novinka Nastavení parametrů - zál.č.2 : Zpřístupněna pole pro zadání čísla povolení a délky čísla pro deklarace : JCD Dovoz(1), JCD Vývoz(2), Místní řízení(U).Verze 2.0.2016.0405 ze dne 04.05.2016

Novinka Úprava exportu zprávy CZ530A - Žádost na změnu odpisů AZS/N

Nebude exprotován atribut QGPA08 : země vydání povolení z předchozích dokladů.


Novinka ICS Dovoz - zrušen export atributu CCR01 - země čísla povolení CCŘ.

xml zprávy:

 • DI_PROD CZ471A
 • DN_DNCP CZ423A
 • DN_STOD CZ411A


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D019 - nebude se kontrolovat země vydání povolení:

JESTLIŽE je uvedena kategorie předchozího dokladu - Původní celní prohlášení ("Y") a zároveň je předchozí režim uskladnění v celním skladu nebo jiný režim s hospodářským účinkem ("51", "53", "54", "71", "78", "91", "92") nebo režim AZS/N ("41") nebo dočasný vývoz ("21", "22") a zároveň Druh prohlášení - střední část není doplňkové celní prohlášení ("Y" nebo "Z"), PAK element musí být použit, JINAK element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - oprava pojmenování exportní skupiny QDJZCP - NÁVRH DOPLNĚNÍ JZCP.


Novinka Nastavení parametrů - zál.č.2 : zpřístupnění položek pro JSD Dovoz . (nutné pro legislativu SK - přidělování pořadového čísla zápisu).


Novinka Samostatný odpis - úprava exportu zprávy DN_ODPD CZ435A - nebude exportována země vydání povolení - element QGPA08.


Novinka SVP - svobodné celní pásmo - upravena kontrola vyplněnosti na povolení(země).


Novinka Ukončení před tranzitem - Úprava exportu zprávy CZ047A DN_UVSO Návrh na ukončení režimu vývoz schváleným odesílatelem:

zrušen export atributu ZJP01Verze 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

Novinka Do kopie dokladu (Nová z aktuální / ze vzoru) byl přidán atribut Dostatečné zušlechtění (zál.č.4).


Novinka Ukončení před tranzitem / ECS Výstup:

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" (H63) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ507A (D_N_UKOV) a CZ047A (D_N_UVSO)


Novinka ECS Vývoz - povolení režimu s hospodářským účinkem prodlouženo na 35zn.

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení" (RHU02) ve skupině "POVOLENÍ REŽIMU S HOSPODÁŘSKÝM ÚČINKEM" (RHU) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)


Novinka ECS Vývoz - přidána kontrola QP450:

"JESTLIŽE element "Druh podkladu“ obsahuje hodnotu „X002“ a současně element „Označení podkladu“ neobsahuje hodnoty „EU001“, „EU002“, „EU003“, „EU004“, „EU005“ nebo „EU006“
PAK element " Číslo zboží dvojího užití " MUSÍ být uveden


Novinka ECS Vývoz -

Odstraněny elementy
- "Země vydání povolení" (RHU01), ve zprávách - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
- "Země vydání" (CCR01) ve zprávách - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
- "Země vydání" (ZJP01) ve zprávách- CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ559A (C_R_DPH) a CZ047A (D_N_UVSO)
- "Země vydání povolení" (QGPA08) ve všech výskytech - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)
- "Země schválení skladu" (SKL03) ve všech výskytech - CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)


Změněna minimální a maximální délka u elementu "Identifikační číslo skladu" (SKL02) ve skupině "OZNAČENÍ SKLADU" (SKL) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" (QGPA07) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ530 (D_I_DODP), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení" (CCR02) ve skupině "POVOLENÍ CCŘ" (CCR) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)


Novinka ECS Vývoz - prodloužení H05, H07:

Změněna minimální a maximální délka u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" (H05) a "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu" (H07) ve skupině "CELNÍ OPERACE - HLAVIČKA" (H) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV) a CZ559A (C_R_DPH)


Novinka ECS Vývoz

Ze všech zpráv odstraněny všechny jazykové elementy H85LNG, H48LNG, H60LNG, H62LNG, QSTO07LNG, H73LNG, H71LNG, QSPV01LNG, DOPRH01LNG, QDORS01LNG, TDKLLNG, REPLNG, REPLNGN, TELNG, TCRLNG, TCELNG, TPLNG, TLALNG, TLODGLNG, CRES13LNG, SIID01LNG, G04LNG, GP01LNG, GPA02LNG, GPD02LNG, GSM01LNG, GTELNG, GTCRLNG, GTCELNG.

(LNG zůstává v komunikačních zprávách pro systém záruk, doména GMS)


Novinka ECS Vývoz

Přidána kontrola QP91:
"JESTLIŽE element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“=1
PAK NESMÍ být uveden ani jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu"
JINAK MUSÍ být uveden právě jeden z datových elementů "Kód schváleného umístění zboží při odjezdu", "Pracoviště celního úřadu při odjezdu", "Kód sjednaného umístění zboží při odjezdu" a "Sjednané umístění zboží při odjezdu"."


Novinka ECS Vývoz - na hlavičku dokladu přidán příznak: Zboží nepředloženo na základě povolení (implicitně nastaveno: Ne)

prvek H86 ve zprávách:
CZ515A (D_N_PODV)
CZ529A (C_R_PROV)
CZ551A (C_R_NPRV)

Ošetřen export dle pravidla QP458 (samotné pravidlo se nekontroluje, program ošetřuje v průběhu exportu automaticky):
"JESTLIŽE je celní prohlášení podáváno s využitím zjednodušeného postupu a současně element „Druh dopravy ve vnitrozemí“ obsahuje hodnotu 7 (Potrubí a vedení)
PAK element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“ MUSÍ být použito
JINAK element „ Zboží nepředloženo na základě povolení“ NESMÍ být použito"


Novinka ECS Vývoz - do předložených podkladů a licencí byl přidán atribut Číslo zboží dvojího užití.

element: v GPD.GPD12
zprávy: zpráv CZ515A (D_N_PODV), CZ513A (D_N_OPRV), CZ504A (C_I_OPRV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ529A (C_R_PROV) a CZ599A (C_R_DPH)


Novinka ECS Vývoz - Upraven export dat - partnumber - pro xml zprávy : DNPODV, DNOPRV, DIDOP

Partnumbers budou exportovány pro předchozí režimy 41, 51.
Generování do dat dokladu z celního skladu zůstává dle volby v org.struktuře, ale samotný export do xml na CÚ bude dle režimu.


Novinka Kopie předchozích dokladů z 1.položky.

Nad přehledem položek byla vytvořena nová akce pro kopii předchozích dokladů z 1.položky.
Předch.doklady budou nakopírovány do označených záznamů položek.
Pokud je u předch.dokladu vyplněna hmotnost, tak bude převzata hrubá hmotnost z dané položky.


Novinka ICS Dovoz - do Nastavení parametrů byla přidána volba, zda v exportu posílat hash u předložených podkladů a licencí.

Dle podmínky PO275_GPD10 - pro povolení vydaná do 1.5.2016 (do okamžiku účinnosti UCC ).

Pro povolení vydaná po tomto datu - lze vynucenou kontrolu na hashe vypnout.

PO275_GPD10: JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zápis do záznamů deklaranta (bez ohledu na druh prohlášení střední část) a současně druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí nejsou pevná dopravní zařízení,
nebo zjednodušený postup zjednodušeného celního prohlášení (ZJP ZCP) s druhem prohlášení střední část zjednodušené celní prohlášení ("C")
a zároveň povolení zjednodušeného postupu je vydané do okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016)
a zároveň druh předloženého dokladu není fiktivní certifikát/licence (označený jako fiktivní v číselnících DOKTYP_D),
PAK tento element musí být použit,
JINAK
JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zápis do záznamů deklaranta s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení ("A") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení
a zároveň povolení zjednodušeného postupu je vydané do okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016),
PAK tento element může být použit,
JINAK tento element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D001 + ošetření při exportu dat.

skupina TRAN + H44 Nákl. kusy celkem.

"D001: Tento element se povinně použije u režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk (51YY), dočasné použití (53YY).
U ostatních režimů (71YY) se nepoužije."


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola vyplněnosti D010 + úpravy v generování zprávy DN_PODD CZ415A : element G12 Preference:

"D010: Nejedná-li se o obchod mezi částmi celního území Společenství (odst. 1 kód ""CO""),
na které se vztahuje směrnice 2006/112/ES, a částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje,
PAK se tento element povinně použije u režimů:
- volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY)
- aktivní zušlechťovací styk (51YY)
- dočasné použití (53YY)
JINAK se nepoužije."


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PR202: GUF01 - GRN vydané v České republice musí splňovat kontrolní součet dle ISO 6346.

xml zprávy - CZ405A, CZ407A, CZ415A, CZ417A


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola C100D_H63:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup místního řízení (ZJP MŘ) nebo zápis do záznamů deklaranta,
PAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" musí být použit,
JINAK "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" může být použit.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola D008_D009 pro G14 Kód způsobu hodnocení:

JESTLIŽE není použito jednorázové zjednodušené celní prohlášení (JZCP) a vyžadují-li podmínky daného režimu použití tohoto údaje,
PAK musí být tento údaj povinně uveden.

JESTLIŽE je použit některý z režimů:
- volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY)
- aktivní zušlechťovací styk (51YY)
- dočasné použití (53YY)
PAK tento element musí být použit
JINAK nesmí být použit."


Novinka ICS Dovoz, přidání kontroly PO140D_GUF02:

JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9110", "9120", "92ZL","93CJ", "9ZD1", "9ZD2" nebo "95ZP",
PAK element "Označení jiných druhů zajištění" nesmí být použit,
JINAK element "Označení jiných druhů zajištění" může být použit.


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola PO240:

"PO240: JESTLIŽE je předchozí režim AZS (XX51), přepracování pod celním dohledem (xx91) a zároveň jsou splněny podmínky pro odst. 3, 4 čl. 86 UCC nebo je druh prohlášení střední část doplňkové celní prohlášení (""Y"" nebo ""Z""),
nebo je použit ZJP MŘ s druhem prohlášení střední část úplné celní prohlášení (""A"") a současně jsou druh dopravy na hranici i druh dopravy ve vnitrozemí pevná dopravní zařízení,
PAK musí být datum vzniku celního dluhu uvedeno,
JINAK nesmí být uvedeno."


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola PO247:

JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9ZD1" nebo "9ZD2",
PAK element "Hodnota záručního dokladu" musí být uveden,
JINAK element "Hodnota záručního dokladu" nesmí být uveden.


Novinka ICS Dovoz, přidána kontrola vyplněnosti PR313:

"PR313: JESTLIŽE je deklarován režim 4800, 6x21 nebo 6x22,
PAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" musí nabývat pouze hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B, F01, 01F, 888, 999, 8A8, 9A9, 000
JINAK "Upřesňující opatření ke zboží nebo režimu" nesmí nabývat hodnot B01, B02, B03, B04, B05, 06B, 01B, 02B, 03B."


Novinka ICS Dovoz - do položek deklarace byl pro režim 4051 přidán atribut Typ zboží (materiál / výrobek).

Pro režim xx51 a typ "výrobek" - nebude aktualizována celní hodnota.


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola D002_CZ423A : funkčnost přenesena do exportu dat....

"D002_CZ423A:
1) U následujících režimů musí být v deklaraci uveden alespoň jeden odesilatel (na úrovni hlavičky nebo na úrovni položky):
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk (51YY), dočasné použití (53YY).

2) Pro režimy (71YY,) se nepoužije.

3) U ostatních režimů je volitelný."


Novinka ICS Dovoz - upraveny kontroly a export dat DODP (dodaci podminky), dle D003_CZ423A:

Tato skupina je povinná u režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk (51YY), dočasné použití (53YY).

Nepoužije se pro režimy XX78, 71YY."


Novinka ICS Dovoz - úprava generování xml dávky CZ415A, CZ417A - skupina TRAN, a měna. dle pravidla D003:

"D003: Tento element je povinný u režimů:
volný oběh (0XYY, 4XYY, 6XYY) , aktivní zušlechťovací styk (51YY), dočasné použití (53YY).
Nepoužije se pro režimy XX78, 71YY."


Novinka ICS Dovoz, dle D008_D001 byl upraven export odesílatele, pouze pro režimy různé od 71yy.

"D008_D001_skupina: JESTLIŽE není použito jednorázové zjednodušené celní prohlášení (JZCP) a zároveň je použit režim (71YY),
PAK se nesmí použit odesílatel na úrovni položky."


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola D018:

"D018: JESTLIŽE je navrhovaný režim jeden ze zvláštních režimů (51, 53, 71) případně konečné použití - režím (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK skupina ""Povolení režimu s hospodářským účinkem"" musí být použita,
JINAK skupina ""Povolení režimu s hospodářským účinkem""nesmí být použita."


Novinka ICS Dovoz - úprava exportu kódu způsobu stanovaní celní hodnoty - bude exportován pouze pro režimy 0xxx, 4xxx, 6xxx, 51xx a 53xx.

(Tj. v pokud je předvyplněno z celního skladu, či odjinud, lze ponechat, nebude exportováno.)


Novinka ICS Dovoz - změna kontroly PO280:

Změna znění podmínky PO280 navěšené na H49 ve zprávách CZ415A, CZ417A

Vyřešeno generováním xml zprávy: "PO280: Jestliže je předchozí režim AZS (XX51) nebo přepracování pod celním dohledem (XX91)
pak element musí být použit,
jinak element nesmí být použit."


Novinka ICS Dovoz - oprava generování GPD10 ve zprávě CZ415A.

Typ hashovacího algoritmus bude exportován pouze pokud jsou záznamy v nascanovaných dokumentech. Do této verze se chybně generovalo, pokud byl proveden export, pak scan smazán, pak znovu exportováno.


Novinka ICS Dovoz - přidána podpora exportu pro zahraniční záruky 9ZD2, 9120.

Datové zprávy: CZ405A, CZ407A, CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ427A, CZ428A, CZ429A, CZ432A, CZ433A, CZ451A, CZ477A
xml element GUF01Z.
Podle typu záruky se seskládá výstupní xml, není změna v editoru.


Novinka ICS Dovoz - zál.č.7 : Dostatečné zušlechtění - přejmenováno na : Použití odst. 3, 4 čl. 86 UCC.

Bude exportováno v elementu H49 - s opačnou hodnotou.

a dle podmínky PO280:
Jestliže je předchozí režim AZS (51),
pak element musí být použit,
jinak element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - Element H61 (Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu) odstraněn ze zpráv CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ427A, CZ428A, CZ429A, CZ432A, CZ433A, CZ451A, CZ477A


Novinka ICS Dovoz, změna formátu elementů H63, RHU02, CCR02, QGPA07, SVP02 ve všech zprávách. Délka 35zn.


Novinka Změna v xml zprávách:

- CZ423A Doplnění údajů JZCP
- CZ424A Informace o registraci doplněných údajů JZCP

přidána skupina QDJZCP - NÁVRH DOPLNĚNÍ JZCP
elementy:
QDJZCP01 Datum a čas návrhu na doplnění JZCP
QDJZCP04 Text k návrhu na doplnění NCP


Novinka Změna formátu elementu ZJP02 ve všech zprávách

Číslo povolení (Nastavení parametrů - zál.č.7) rozšířeno na 35zn.


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola PO280 - předchozího režimu 51 / 91 a volby zušlechtění zboží.

Jestliže je předchozí režimAZS/P (51), přepracování pod celním dohledem (91), dočasné použití (53), pak element musí být použit, jinak element nesmí být použit.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola PO285 kontrolující uvedení:

-Hospodářské podmínky
-Zušlechtěné nebo přepracované výrobky


Novinka ICS Dovoz,

zrušeny atributy:

RHU07 Číslo druhého povolení - Číslo povolení konečného užití uváděné při současném použití AZSN
RHU08 Země vydání druhého povolení - Dvoumístný kód země dle Nařízení komise č. 1833/2006 (aktualizováno dle potřeby). Od roku 2012 bude tento datový prvek sloužit ke směrování kontroly ZJP do příslušné země vydání povolení.

Byla zrušena kontrola PO298.
JESTLIŽE je použit navržený režim AZS/N (41) s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340, resp. režim (41) s certifikátem N990 nebo D019, PAK element musí být uveden, JINAK element nesmí být uveden.


Novinka ICS Dovoz - upravena kontrola PR294:

"PR294: JESTLIŽE je použit režim 51, 53 nebo konečné použití - režim (40) s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK lze žádat o jednorázové RHÚ,
JINAK nelze žádat o jednorázové RHÚ."


Novinka ICS Dovoz - zrušena kontrola PR383.

JESTLIŽE je použit režim 41 s preferencí 115, 123, 140, 223, 240, 315, 323, 340, resp. režim (41) s certifikátem N990 nebo D019, PAK nelze žádat o jednorázové RHÚ.


Novinka ICS Dovoz - zrušení kontroly PR448

JESTLIŽE se jedná o CP, které je žádostí o jednorázové povolení RHÚ, PAK nelze použít druhy zajištění
9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU
9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU


Novinka ICS Dovoz - upraveno generování xml zprávy DN_PODD CZ415A - DOPLNĚNÍ POPISU ZBOŽÍ - PART NUMBER PŘEDCHOZÍHO DOKLADU - skupina GPAMP / GPAMP01

bude generováno pouze pro předchozí režimy AZS/N (41) nebo AZS (51).


Novinka ICS Dovoz - do hlavičky dokladu na zál.č. 7 Žádost o RHÚ byly přidány atributy:

-Žádost o použití čl.86 odst.3 UCC -Místo zpracování

Budou exportovány v xml dávce DN_PODD CZ415A v elementech QRHU08 a QRHU09.
QRHU08 - pokud je režim 51XX
QRHU09 - vždy pokud je vyplněn.

Dle podmínek PO285 a PO284.
PO285:
JESTLIŽE je navrhovaný režim AZS (51) PAK JESTLIŽE je CP přijaté, PAK skupina musí být uvedena, JINAK skupina může být uveden, JINAK tato skupina nesmí být uvedena.

PO284:
JESTLIŽE se jedná o CP, které je žádostí o jednorázové povolení RHÚ, PAK JESTLIŽE je CP přijaté, PAK skupina musí být uvedena, JINAK skupina může být uveden, JINAK skupina nesmí být uvedena.

Atributy budou kopírovány v akci Nová z aktuální, Nová ze vzoru.


Novinka ICS Dovoz - na hlavičku dokladu přidán příznak: Zboží nepředloženo na základě povolení (implicitně nastaveno: Ne)

prvek H86 ve zprávách:
CZ415A, CZ417A, CZ419A, CZ420A, CZ427A, CZ428A, CZ429A, CZ432A, CZ433A, CZ451A, CZ477A

Exportováno vždy, podle pravidla PR520:

JESTLIŽE je použit zápis do záznamů deklaranta a zároveň jsou oba druhy dopravy (na hranici/při příjezdu) pevná dopravní zařízení a zároveň je druh prohlášení střední část "C" nebo "Z", PAK zboží může být nepředloženo na základě povolení, JINAK zboží musí být předloženo na základě povolení.


Novinka ICS Dovoz - zrušen export ZJP01 (země vydání) ve všech zprávách


Novinka ICS Dovoz - úprava kontroly D020:

skupina GMJZ : ZVLÁŠTNÍ ODPISOVÁ MĚRNÁ JEDNOTKA
elementy : GMJZ01 + GMJZ02
"JESTLIŽE je navrhovaný režim zvláštní režim (51, 53), celní sklad (71) nebo konečné použití - režím (40) s preferencí 115,123,140,223,240,315,323,340, resp. režim (40) s certifikátem N990 nebo D019,
PAK skupina může být použita,
JINAK skupina nesmí být použita."


Novinka ICS Dovoz - Odstraněny elementy RHU01, CCR01, QGPA08, SVP01 ve všech zprávách


Novinka Uplné zrušení limitu pro vyměření cla. (v roce 2016 bylo 271Kč).

Upraveny akce Výpočet cla v editoru položky a akce pro hromadné výpočty položek.


Novinka Nastavení parametrů - zál.č.2 : zpřístupnění položek pro JSD Vývoz a Místní řízení. (nutné pro legislativu SK).


Novinka NSTC Přijatý - upravena kontrola vyplněnosti QP365 :

JESTLIŽE je element " Druh zajištění DS" roven "9ZD1" nebo "9ZD2",
PAK element "Hodnota záručního dokladu" MUSÍ být uveden,
JINAK element "Hodnota záručního dokladu" NESMÍ být uveden.


Novinka NCTS Přijatý - úprava kontroly QP255 : zajištění GU01D:

Do okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použít pouze druhy zajištění "9110", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "95ZP", "9NCK", "9N01".
Od okamžiku účinnosti UCC (1.5.2016) se pro zajištění dočasného skladu mohou použít pouze druhy
zajištění "9110", "9120", "92ZL", "93CJ", "9ZD1", "9ZD2", "95ZP", "9NCK", "9N01"


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola QP451:

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit schválený dočasný sklad,
PAK "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" MUSÍ být použito,
JINAK "Číslo povolení schváleného dočasného skladu" NESMÍ být použito"


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola vyplněnosti QP454:

JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použit element "Kód schváleného místa",
PAK skupina "ADRESA" MUSÍ být použita,
JINAK skupina "ADRESA" NESMÍ být použita.


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola QP456 :

"JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění
a zároveň není použita skupina "ADRESA",
PAK element " Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu " MUSÍ být použit,
JINAK element " Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu " MŮŽE být použit (s výjimkou dalších pravidel pro tento element)."


Novinka NCTS Přijatý -

Aktuální umístění zboží a Schválené umístění zboží kód, Sjednané umístění kód : prodlouženo na 35zn.

Ve zprávě CZ007A (D_N_UKO) byla u elementů "Kód sjednaného umístění zboží při příjezdu" (H61) a "Kód schváleného umístění zboží při příjezdu" (H63) změněna minimální i maximální délka řetězce


Novinka NCTS Přijatý - odstraněna kontrola QP250:

JESTLIŽE je použit ZJP a současně je funkčnost dočasného uskladnění zboží v ICS aktivní (4.8.2009)PAK tento element MUSÍ být uvedenJINAK tento element MŮŽE být uveden Zpráva DN_UKO CZ007A - element označení dočasného skladu.


Novinka NCTS Přijatý - přidána kontrola vyplněnosti QP452:

JESTLIŽE je použit zjednodušený postup schváleného příjemce
PAK tento element MUSÍ obsahovat typ schváleného dočasného skladu


Novinka NCTS Přijatý - na zál.č. 6 do sekce dočasný sklad byl přidán atribut Typ.

V něm je potřeba specifikovat typ dočasného skladu:

 • není
 • Žádost o umístění pod přímý dohled CÚ (přednastaveno)
 • Schválený dočasný sklad
 • Jednorázový dočasný sklad
 • Jiné umístění (čl.115 DA)

Při akci nová z aktuální / ze vzoru se bude přebírat ze zdrojového dokladu.

Upraveno generování xml zprávy DN_UKO CZ007A:
SKL02 bude obsahovat jednu z hodnot : PrimyDohled, Schvaleny, Jednorazovy, Jine.


Novinka NCTS Přijatý - povolení dočasného skladu prodlouženo na 35zn.

Ve zprávách CZ007A (D_N_UKO) a CZ043A (C_R_VYK) byla u elementu "Číslo povolení dočasného skladu" (SKL01) změněna minimální i maximální délka řetězce, změněn regulární výraz a odstraněno pravidlo QP320
[Element musí splňovat strukturu definovanou regulárním výrazem [0-9]{2}CZ[A-Z0-9]{13}].


Novinka NCTS Přijatý - přidána podpora exportu pro zahraniční záruky.

Datová zpráva DN_UKO CZ007A. xml element GUF01Z. Podle typu záruky se seskládá výstupní xml, není změna v editoru.

9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU


Novinka NCTS Vydaný - číslo povolení RHU (položky zál.č. 3 + předchozí doklady zál.č.1).

Změněna minimální a maximální délka u elementu "Číslo povolení RHU, ze kterého je vyskladňováno" (QGPA07) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) 35zn.


Novinka NCTS Vydaný - zrušeny kontroly R155, C015 - dohledávající 6-ti a 8-mi číslí....

Datová skupina "KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ" musí být uvedena v případě, že celní prohlášení obsahuje citlivé zboží

JESTLIŽE je použita skupina "KÓDY CITLIVÉHO ZBOŽÍ" PAK "Zbožový kód" (odstavec 33) MUSÍ být použit JINAK "Zbožový kód" (odstavec 33) MŮŽE být použit

Kódy citlivého zboží nebudou exportovány ve zprávách : CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR).


Novinka NCTS Vydaný - Upravena kontrola vyplněnosti dokladu QP302 :

7. Změna znění podmínky QP302, která je přiřazena k elementu "Doplnění popisu zboží - Part number předchozího dokladu" (GPAMP01) ve zprávách CZ015A (D_N_POD) a CZ013A (D_N_OPR) "JESTLIŽE element „Kategorie předchozího dokladu“ je roven hodnotě „Y“ (Původní celní prohlášení) a současně element „Předchozí režim“ je roven hodnotě „41“ nebo „51“ PAK element „PartNumber“ MŮŽE být uveden JINAK element „PartNumber“ NESMÍ být uveden."


Novinka NCTS Vydaný - odstraněna kontrola QP35 - kontrolující vztah Závazné trasy a položek z číselníku citlivého zboží.


Novinka Odstraněn element "Země vydání" (ZJP01) ve všech výskytech - CZ015A (D_N_POD), CZ007A (D_N_UKO), CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP)


Novinka NCTS Vydaný - ze zprávy CZ013A DN_OPR a CZ004A CI_OPR byla odstraněna skupina ZJP.


Novinka NCTS Vydaný - odstraněna kontrola QP251 - MUSÍ být uveden právě jeden z datových elementů/ skupin "Číslo povolení dočasného skladu", "Žádost o umístění pod přímý dohled CÚ"=1, "ADRESA JEDNORÁZOVÉHO DOČASNÉHO SKLADU"


Novinka NCTS Vydaný - Odstraněn element "Země vydání povolení" (QGPA08) ve všech výskytech -

CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) (Zůstává pro slovenskou legislativu).


Novinka NCTS Vydaný - upravena kontrola vyplněnosti dokladu QP307 :

nebude testován režim 1041 ve vztahu k partnumbers, ale bude testováno uvádění partnumbers ve vztahu k předchozímu dokladu typu Y (pův. CP).


Novinka Nastavení parametrů - prodlouženy označení povolení na 35zn., zál.č.7.

Změněna minimální a maximální délka a regulární výraz u elementu "Číslo ZJP povolení" (ZJP02) ve zprávách CZ015A (D_N_POD), CZ013A (D_N_OPR), CZ007A (D_N_UKO), CZ004A (C_I_OPR),CZ029A (C_R_PRO) a CZ051A (C_R_NEP) Změněna minimální a maximální délka a regulární výraz u elementu "Číslo ZJP povolení" (ZJP02) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV), CZ529A (C_R_PROV), CZ551A (C_R_NPRV), CZ559A (C_R_DPH) a CZ047A (D_N_UVSO)


Novinka Souhrnná deklarace - přidána kontrola PO140D_GUF01:

JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "9110", "92ZL", "9ZD1" nebo "95ZP", PAK element GRN musí být použit, JINAK JESTLIŽE je "ZAJIŠTĚNÍ.Druh zajištění" roven "93CJ" , PAK element GRN může být použit, JINAK element GRN nesmí být použit.


Novinka Souhrnná deklarace - přidána kontrola PO206:

JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění a zároveň není použit element "Kód schváleného místa", PAK skupina "ADRESA" musí být použita, JINAK skupina "ADRESA" nesmí být použita."


Novinka SD - přidána kontrola PO220:

"PO220: JESTLIŽE je v elementu ""Typ dočasného skladu"" použit schválený dočasný sklad, PAK ""Číslo povolení schváleného dočasného skladu"" musí být použito, JINAK ""Číslo povolení schváleného dočasného skladu"" nesmí být použito."


Novinka Souhrnná deklarace - přidána kontrola PO365:

JESTLIŽE je v elementu "Typ dočasného skladu" použit jednorázový dočasný sklad nebo jiné umístění a zároveň není použita skupina "ADRESA", PAK element "Kód schváleného místa" musí být použit, JINAK element "Kód schváleného místa" nesmí být použit.


Novinka Souhrnná deklarace - přidán atribut pro zadání schváleného místa :

Do zpráv CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A přidán nový element SKL05 - Kód schváleného místa


Novinka Souhrnná deklarace - na zál.č. 6 do sekce dočasný sklad byl přidán atribut Typ.

V něm je potřeba specifikovat typ dočasného skladu : - není - Žádost o umístění pod přímý dohled CÚ (přednastaveno) - Schválený dočasný sklad - Jednorázový dočasný sklad - Jiné umístění (čl.115 DA)

Při akci nová z aktuální / ze vzoru se bude přebírat ze zdrojového dokladu.

Upraveno generování xml zprávy: CZ380A. SKL02 je obsažen i zpět v importních zprávách: CZ381A, CZ383A, CZ391A : SKL02 bude obsahovat jednu z hodnot : PrimyDohled, Schvaleny, Jednorazovy, Jine.


Novinka Souhrnná deklarace - přidána podpora exportu pro zahraniční záruky 9ZD2, 9120.

Datové zprávy: CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A xml element GUF01Z. Podle typu záruky se seskládá výstupní xml, není změna v editoru.


Novinka Souhrnná deklarace - prodloužen atribut SKL01 Číslo povolení schváleného dočasného skladu na 35znaků.

Zprávy: CZ380A, CZ381A, CZ383A, CZ391A


Novinka ICS Dovoz - Odstraněn element H03 ve zprávách CZ490A, CZ492A, CZ493A, CZ494A.


Novinka Import zpráv propuštěno CR_PROX - při importu nebude měna nulována, pokud je v xml prázdná a v dokladu byla následně vyplněna.

Zůstává zachována, pro akce nová z, nová ze vzoru.


Novinka Záruky - přidána podpora pro dotaz na čerpání, použití, informace o záruce pro zahraniční záruky.

Datová zpráva CZ034A. xml element GUF01Z. Program sám pozná podle typu záruky jak má seskládat výstupní xml, není změna v editorech.

9ZD2 - Jednotlivá jistota s použitím záručního dokladu povolená v jiném členském státě EU 9120 - Souborná jistota povolená v jiném členském státě EU


Novinka Záruky - upraven export datové zprávy CZ224A DN_ZAD : zrušen export elementu GU.GUF.GUF16 příznak "Omezená platnost" pro citlivého zboží.


Novinka Záruky - rozšířeno označení záruky z 24zn na 37zn. GUF01Verze 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

Novinka ICS Dovoz - zlepšena kontrola popisu zboží ve vztahu ke kontrolovaným povinným popisům.

Budou kontrolované i popisy rozdělené na více řádků.Verze 2.0.2016.0101 ze dne 11.02.2016

Novinka Celkové nákladové kusy na hlavičce celní deklarace : povoleno sumovat v přehledu deklarací.

Pokud je již uložena sestava s tímto atributem, je potřeba v F4 Nastav nastavit typ sumace.


Oprava SVP - oprava odesílání storna pro Svobodné celní pásmo.

nebude se odesílat DIČ a DIČ DPH ve zprávě CZC11A v elementech UKL Ukladatel a DRZ Držitel.Verze 2.0.2016.0100 ze dne 29.01.2016

Novinka ICS Dovoz - rozšíření doplňujících záznamů v předložených podkladech a licencích na 35 znaků.


Novinka ICS Dovoz, NCP ICS Dovoz, SVP:

přidána podpora odpisu z licencí na předložených podkladech. Data budou exportována v elementech:

 • GPD11
 • GPDMJO
 • GPDMJO01
 • GPDMJO02

Týká se xml zpráv:

 • CZ405A DN_PODDCN
 • CZ407A DN_OPRCN
 • CZ415A DN_PODD
 • CZ417A DN_OPRD
 • CZ423A DN_DNCP
 • CZC15 DN_PODSVP
 • CZC17 DN_OPRSVP

Lze použít až po instalaci nové verze na straně GŘC - plánované na 23.2.2016.


Novinka Samostatný odpis: při příjmu datové zprávy CZ436A CI_ODPR "Žádosti o odpis bylo vyhověno" : budou zaktualizována data u příslušné celní výdejky (MRN).


Oprava Číselník celních útvarů - mohlo se stát, že nebyly zobrazeny aktuálně změněné celní úřady, pokud ke změně došlo na straně CÚ toho dne.

Opraveno.Verze 2.0.2016.0001 ze dne 08.01.2016

Novinka Stahování číselníků NCTS - od verze 2.0.2015.1212 byly vždy stahovány všechny číselníky, bez ohledu na změnu dat, vždy byly staženy v poslední aktuální verzi.

Opraveno, bude stahováno jen pokud nastala změna dat na straně celní správy.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export