Důležité:


CRM - Změny 2008

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

verze 1.0.2008.1205 ze dne 17.11.2008

Novinka Při založení nového KJ se kromě hodnoty Začátek - datum nově předvyplňuje i hodnota Začátek - čas. Klávesovou zkratkou Ctrl+D lze doplnit aktuální čas do polí Začátek čas a Konec čas (stejně jakou tomu je u datumového pole).


Oprava V kontaktním jednání se zadala na záložce 6 - Předmět položka ze skladu, ke které nebylo založené potřebné výrobní číslo. Pokud se v editoru "Předměty svěřené do servisu" kliklo na návazný číselník výrobních čísel a dalo "Nový", objevila se chybová hláška:

Na záznam chcete navázat neexistující údaje - nelze opravit.
Opraveno.
V návazném číselníku výrobních čísel lze zadat nové VČ pouze pokud je v editoru "Předměty svěřené do servisu" vyplněno zboží, ke kterému se bude nové VČ vázat.


Oprava Pokud se nad kontaktním jednáním přes pravou myš zobrazily úkoly a v přehledu úkolů se dala Oprava, objevila se chyba Access violation.

Opraveno.


verze 1.0.2008.1013 ze dne 15.10.2008

Oprava Ve verzi 1.0.2008.1010 se při postupu: Aktivity, pravá myš, Doklady - např. Příjemky, Nový objevila chyba Access violation........

Opraveno.


verze 1.0.2008.1010 ze dne 10.10.2008

Novinka Aktivity

Na 8. záložce Doklady v editoru aktivity je na kterékoliv z osmi podzáložek druhů dokladu dostupná nová akce - Nastavení přenosu:

ve výchozím stavu při F2 lze dále nastavit, že se již nebude zobrazovat, a pak lze toto nastavení přenosu vyvolat přes CTRL-F2 nebo v místním menu Nastavení přenosu.

nastavení je platné pro: - všechny uživatele - pro vybranou kategorii CRM - pro vybraný přehled (myšleno: záložka Příjemky [příjemky, storna příjmu], záložka Výdejky [výdej, výdej v evid. ceně, storno výdeje] atp.)

V přehledném formuláři lze nastavit, který atribut z CRM se bude přenášet do vytvořeného dokladu (i na které místo)

Aktivity: Doklad

Organizace -> Hlavička - Fakturační adresa Organizace(ze zakázky) Jednání vedl -> Dodatky – Zaměstnanec -> Akce - Kontaktní zaměstnanec S kým se jednalo -> Akce - Kontaktní osoba Číslo zakázky -> Dodatky - Zakázka Útvar -> Dodatky - Středisko Nákladový okruh -> Dodatky - Nákladový okruh Vozidlo -> Dodatky – Vozidlo


Novinka Editor Úkoly doplněn o údaje

- Zadavatel útvar - Řešitel útvar Editor Plnění úkolu - Útvar

verze 1.0.2008.0712 ze dne 2.7.2008

Novinka Pro připojení dokladů do aktivity na záložce Doklady vzniklo nové tlačítko Připojit. Funkčnost tlačítek nyní:
  • Připojit - připojí existující doklad
  • Nový - založí a připojí nový doklad
Oprava Při přenosu úkolu do Outlooku se objevovala chyba "Nesprávná funkce".

Před zobrazení formuláře v Outlooku bylo doplněno jeho uložení.

POZOR! Nyní je formulář při zobrazení již uložen. Esc tudíž zavře formulář v Outlooku bez dotazu na uložení.

Oprava Pokud v přehledu Příjemky (16) zakážu uživateli právo Nový, nemůže pak tento uživatel připojit příjemku do aktivity (záložka 8-Doklady, podzáložka Příjemky).

Opraveno.


verze 1.0.2008.0606 ze dne 6.6.2008

Oprava Akce Aktivity - Celkový přehled - Odeslat pozvánky do MS Outlook vyvolala v Outlook 2007 chybu Nesprávná funkce, ale akce se provedla.

Opraveno, před zobrazení formuláře v MS Outlook bylo doplněno jeho uložení.


verze 1.0.2008.0305 ze dne 10.3.2008

Novinka Nový přehled Plnění úkolů.


verze 1.0.2008.0105 ze dne 7.1.2008

Novinka Při kopírování aktivity a přesunu do jiné kategorie se kontaktnímu jednání přiřadí poslední číslo+1 (stejně jako je tomu při vytváření nové aktivity).


==

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export