Banka - elektronická komunikace - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

PluginBanka1100, verze 2.0.2021.0611

Novinka Tatrabanka 1100, při importu výpisu xml camt.053 se nově importuje obsah elementu <AddtlNtryInf> (pokud v souboru je) do Poznámky na řádku bankovního výpisu.


PluginBanka0100, verze 2.0.2021.0611

Novinka Komerční banka 0100, pro import výpisu MT940 s nestrukturovaným polem :86: (detaily platby) byl přidán nový formát Multicash nestrukturovaný. Obsah pole :86: se importuje do Poznámky na řádku bankovního výpisu. Další případné zpracování textové poznámky s detaily platby je nutné řešit externí akcí, neboť banka nemá popis, co a kde (protiúčet, název protistrany atd.) se v poli :86: výpisu nachází.


PluginBanka8370, verze 2.0.2021.0610

Oprava Oberbank SK 8370, opraven export platebních příkazů do XML formátu v případě, že exportované příkazy mají různá data splatnosti.


PluginBanka0900, verze 2.0.2021.0608

Oprava Slovenská sporiteĺna 0900, byl opraven export hromadného inkasního příkazu v případě, že řádky měly na smlouvách o inkasu různé hodnoty atributu UMR - identifikace inkasního vztahu.


PluginBanka0800, verze 2.0.2021.0607

Novinka Česká spořitelna 0800, import výpisu ve formátu Multicash. U zahraničních plateb byl do Poznámky přidán z pole :86: detaily platby obsah podpole ?29. Zahraniční platby začínají v poli :86: znaky 030.


PluginBanka2060, verze 2.0.2021.0601

Novinka Citfin 2060, byl upraven export zahraničních platebních příkazů ve formátu .CSV podle platné specifikace banky.


PluginBanka6200, verze 2.0.2021.0525

Novinka Commerzbank 6200, úprava exportu tuzemského platebního příkazu ve formátu XML pani 001.001.03 (pro platby v CZK).
  • Odstraněn element <SvcLv>, místo něj se exportuje <InstrPrty>NORM</InstrPrty>
  • Do elementu <ChrgBr> se exportuje hodnota SHAR


PluginBanka7500, verze 2.0.2021.0514

Novinka ČSOB SK 7500, při exportu z přehledů Platební příkazy tuzemské a Platební příkazy zahraniční formátem XML SEPA (XML 2.0 Febelfin) se neexportuje nepovinný údaj adresa plátce (PstlAdr).


PluginBanka0200, verze 2.0.2021.0512

Oprava VÚB 0200, upraven import čísel účtů při importu výpisu ve formátu ABO (.GPC). V souboru jsou čísla účtu ve vnitřním tvaru, nikoliv v edičním, bylo třeba je převést do edičního tvaru.


PluginBanka0300, verze 2.0.2021.0422

Novinka ČSOB 0300, do exportu zahraničních platebních příkazů byl přidán nový formát Multicash, ve kterém se z účtu příkazce exportuje IBAN. Je možné ho použít pro aplikaci banky CEB.


PluginBanka0300, verze 2.0.2021.0330

Novinka Export tuzemských platebních příkazů do formátu ABO respektuje nově příznak Okamžitá platba. Pokud se exportuje více příkazů, provádí se před exportem kontrola, že všechny exportované příkazy mají příznak okamžitých plateb nastavený stejně (všechny zaškrtnuto nebo všechny nezaškrtnuto). Pokud není tato podmínka splněna, objeví se hláška a export se neprovede, neboť v jednom souboru pro banku můžou být platby pouze jednoho druhu (okamžitá/bežná).


PluginBanka5500, verze 2.0.2021.0324

Novinka Raiffeisenbank 5500, upraven import výpisu ve formátu ABO. Pokud soubor výpisu obsahuje řádky začínající kódy 078 a 079, naimportuje se nově jejich obsah do Poznámky na řádku výpisu.


PluginBanka6000, verze 2.0.2021.0125

Novinka PPF 6000, přidán export tuzemských a zahraničních příkazů ve formátu XML SEPA


PluginBanka2250, verze 2.0.2021.0112

Novinka Banka Creditas 2250, při importu výpisu ABO upraven import kódu měny, provede se konverze číselného kódu měny na znakový.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export