Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Banka - elektronická komunikace - Změny 2016

Z Asseco Solutions
Verze z 14. 12. 2018, 11:28; Dagmar.mayerova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

PluginBanka8330, verze 2.0.2016.1209

Novinka Fio SK 8330, doplněn export platebních příkazů pain.001 a import výpisů camt.053 dle ISO 20022.


PluginBanka2020, verze 2.0.2016.1209

Oprava Bank of Tokyo 2020, export plat. příkazu ve formátu MultiCash byl upraven tak, aby i případný čtvrtý řádek v adrese předcházely 3 mezery.


PluginBanka0800, verze 2.0.2016.1205

Novinka Česká spořitelna 0800, ZPS a STP byl upraven tak, aby se místo chybějícího IBAN doplnilo číslo účtu, údaj Země banky příjemce byl opraven.


ČNB, druhý elektronický podpis (*.ep2), verze 2.0.2016.1201

Novinka V distribuci je nový plugin ČNB, druhý elektronický podpis (*.ep2), který umožňuje vyexportované platební příkazy pro Českou národní banku ve formátu ABO-K podepsat druhým elektronickým podpisem. Plugin je ke stažení zdarma.


PluginBanka6200, verze 2.0.2016.1128

Novinka Commerzbank 6200, v exportu platebního příkazu formát SEPA XML byl změněn element <BtchBookg>true</BtchBookg> na <BtchBookg>false</BtchBookg>


PluginBanka0710, verze 2.0.2016.1125

Oprava ČNB 0710, import výpisu ve formátu ABO-K, opraven import čísla protiúčtu a názvu protistrany.


PluginBanka6200, verze 2.0.2016.1123

Novinka Commerzbank 6200, původní formát XML SEPA "urn:swift:xsd:$pain.001.002.02" pro export zahraničních platebních příkazů byl podle požadavků banky nahrazen novým "urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.003.03".


PluginBanka6100, verze 2.0.2016.1123

Oprava Equabank 6100, import výpisu z banky ve formátu, čísla účtů. Byl opraven převod vnitřního formátu na ediční.


PluginBanka0300, verze 2.0.2016.1122

Novinka ČSOB 0300, do formátu SEPA XML byl doplněn tag CdtTrfTxInf\PmtId\InstrId požadovaný bankou s jednoznačnou hodnotou Id příkazu.


PluginBanka8040, verze 2.0.2016.1104

Novinka Oberbank 8040, do přehledu platebních příkazů byl doplněn XML formát pain 001.001.03 pro SEPA platby.


PluginBanka0100, verze 2.0.2016.1031

Novinka Komerční banka 0100, do přehledu Platební příkazy tuzemské doplněn XML formát pain 001.001.03 pro SEPA platby.


PluginBanka3500, verze 2.0.2016.0928

Novinka ING 3500, do exportů platebních příkazů byl doplněn formát XML SEPA ING SCT 6.9.8.(bez BOM)


PluginBanka8050, verze 2.0.2016.0816

Novinka Commerzbank SK 8050, doplněn import výpisu ve formátu XML camt 053.


PluginBanka0900, verze 2.0.2016.0815

Novinka Slovenská sporiteľňa 0900, byl doplněn export zahraničních platebních příkazů ve formátu HB Pozičný CSV, též ve variantě Urgentní.


PluginBanka0800, verze 2.0.2016.0804

Oprava Česká spořitelna 0800, opraven import počátečního stavu při importu bankovních výpisů MT940.


PluginBanka3500, verze 2.0.2016.0728

Novinka ING 3500, export platebních příkazů do XML byl ve 2. řádku změněn podle specifikace banky. Datum se přebírá z hlavičky příkazu z údaje Datum splatnosti.


PluginBanka2700, verze 2.0.2016.0728

Oprava Unicredit 2700, export zahraničních platebních příkazů formátu Gemini byl upraven tak, aby se respektovalo nastavení Název příjemce pro export na bankovním spojení nulté organizace.


PluginBanka5200, verze 2.0.2016.0628

Novinka OTP 5200, doplněny exportní formáty XML SEPA - VÚB 001.001.03 pro platební příkazy tuzemské i zahraniční.


PluginBanka0200, verze 2.0.2016.0622

Novinka VÚB 0200, export plat. příkazů ve formátu XML byl upraven tak, aby bylo možné v jedné dávce exportovat doklady s rozdílným datem splatnosti.


PluginBanka0900, verze 2.0.2016.0531

Novinka Prima banka 5600, byly doplněny formáty XML SEPA pro export tuzemských a zahraničních příkazů XML SEPA - pain.001.001.04 a pro import výpisů XML camt.053 - Sk V02.


PluginBanka0900, verze 2.0.2016.0531

Novinka Slovenská sporitelna 0900, při importu výpisu ve formátu MultiCash MT940 se uloží celé pole :86: do pole Poznámka.


PluginBanka2700, verze 2.0.2016.0531

Oprava Unicredit 2700, v exportu zahraničního platebního formát Multicash 2.12 byl odstraněn prázdný řádek za řádkem :07:


PluginBanka7300, verze 2.0.2016.523

ING SK 7300, doplněn export zahraničních platebních příkazů ve formátu MT100.


PluginBanka5500, verze 2.0.2016.518

Novinka Raiffeisenbank 5500, export zahraničníhoplatebního příkazu formát Gemini. Název země se exportuje s diakritikou.


PluginBanka0300, verze 2.0.2016.513

Novinka ČSOB 0300, úprava importu výpisu formátu ABO. Pokud se naplní údaj Účel platby 1 a údaj Text zůstane prázdný, zkopíruje se do údaje Text hodnota údaje Účel platby 1.


PluginBanka0300, verze 2.0.2016.511

Oprava ČSOB 0300, opravena chyba List index out of bounds při exportu platebních příkazů ve formátu Multicash


PluginBanka2700, verze 2.0.2016.510

Oprava Unicredit Bank 2700, opravena chyba List index out of bounds při exportu platebních příkazů ve formátu Multicash


PluginBanka0600, verze 2.0.2016.428

Oprava GE Money Bank 0600, export inkasních příkazů ABO byl opraven tak, aby byla čísla účtu na správných místech.


PluginBanka5500, verze 2.0.2016.428

Novinka Raiffeisenbank 5500, import výpisů ve formátu Gemini - načítá se číslo elektronického výpisu místo původního čísla listinného výpisu.


PluginBanka2700, verze 2.0.2016.422

Novinka Unicredit 2700, import výpisu ve formátu MT940 (BACA) byl upraven pro dekódování CP852 a byl doplněn název protistrany.


PluginBanka0800, verze 2.0.2016.421

Novinka Česká spořitelna 0800, import výpisu ve formátu MT940 byl upraven pro dekódování CP852 a byl doplněn název protistrany.


PluginBanka7500, verze 2.0.2016.417

Novinka ING SK 7500, export tuzemských PP ve formátech "XML SEPA CCT" a "XML 2.0 (Febelfin)" byl upraven tak, aby plnil tag <BtchBookg> hodnotou "false" i v případě, že se jedná o hromadný platební příkaz.


PluginBanka0300, verze 2.0.2016.413

Novinka Komerční banka 0100, formát Best KB 1.61 byl upraven tak, aby zajistil zcela nezávislé generování jednoznačného čísla položky bez ohledu na to, z kolika stanic je v témže okamžiku exportován platební příkaz.

PluginBanka1111, verze 2.0.2016.406

Oprava Unicredit SK 1111, oprava importu bankovního výpisu formátu XML, hláška "V textovom obsahu sa našiel neplatný znak"


PluginBanka7500, verze 2.0.2016.330

Novinka ČSOB SK 7500, import výpisu z banky formátu XML camt.053.001.02 byl doplněn o dekódování údajů týkajících se použití platební karty.


PluginBanka2010, verze 2.0.2016.324

Novinka Fio 2010, opraven v XML zprávě pro export zahraničních platebních příkazů tag <accountTo>, kde je nyní IBAN protistrany.

Rozšíření o export příkazů tuzemských i zahraničních ve formátu XML verze pain 001.001.03


PluginBanka0300, verze 2.0.2016.324

Novinka ČSOB 0300, import výpisu formát ABO .GPC byl upraven tak, aby se měna získala dekódováním z číselných kódů v řádku "075".


PluginBanka7300, verze 2.0.2016.323

Novinka ING SK 7300, rozšíření exportu tuzemských a zahraničních plat. příkazů o další modifikaci formátu XML SEPA, která je specifikována textem ING SCT 6.9.8.(bez BOM) v Poznámce. Tato varianta exportuje XML soubor v kódování UTF-8, a to bez BOM (tři úvodní byty, specifikující kódování).

PluginBanka3500, verze 2.0.2016.321

Novinka Komunikace s bankou ING 3500 byla převedena na Zprávy.

Platební příkazy tuzemské

 • XML SEPA - ING SCT 6.9.8.
 • XML SEPA - ING SCT 6.9.8.(ASCII)
 • MultiCash 3.0
 • MultiCash 3.0 - Urgentní

Platební příkazy zahraniční

 • XML SEPA - ING SCT 6.9.8.
 • XML SEPA - ING SCT 6.9.8.(ASCII)
 • Multicash 3.2 - MT940

Bankovní výpisy

 • XML camt.053
 • Multicash - MT940 (mod A) SWIFT MultiCash


PluginBanka1111, verze 2.0.2016.321

Novinka Unicredit SK 1111, import výpisu z banky formátu XML camt.053.001.02 byl doplněn o dekódování údajů týkajících se použití platební karty.


PluginBanka1100, verze 2.0.2016.321

Novinka Tatrabanka 1100, import výpisu z banky formátu XML camt.053.001.02 byl doplněn o dekódování údajů týkajících se použití platební karty.


PluginBanka0200, verze 2.0.2016.321

Novinka VÚB 0200, import výpisu z banky formátu XML camt.053.001.02 byl doplněn o dekódování údajů týkajících se použití platební karty.


PluginBanka8100, verze 2.0.2016.316

Novinka Komerční banka SK 8100, ve formátu SEPA XML byl doplněn export tagu <Ctry> i v případech, kdy se neexportují údaje o zaměstnancích.


PluginBanka1100, verze 2.0.2016.316

Novinka Tatrabanka 1100, ve formátu SEPA XML byl doplněn export tagu <Ctry> i v případech, kdy se neexportují údaje o zaměstnancích.

V exportu zahraničních platebních příkazů, formát Multicash byl doplněn posun o řádek před první složenou závorkou.


PluginBanka6200, verze 2.0.2016.316

Novinka Commerzbank 6200, export tuzemských příkazů ve formátu Multicash byl upraven tak, aby umožnil export adresy, ve které je údaj Místo rozložen do dvou řádků.


PluginBanka0300, verze 2.0.2016.315

Oprava ČSOB 0300, formát ABO DÚZ - byly odstraněny dvě mezery za Datem účinnosti.


PluginBanka7500, verze 2.0.2016.0310

Novinka ČSOB SK 7500, import výpisu formátu XML SEPA, který byl určen pouze pro platby SEPA s měnou EUR, byl importem výpisu XML camt.053, který může importovat různé měny.


PluginBanka0100, verze 2.0.2016.225

Novinka Komerční banka 0100, export platebního příkazu XML SEPA. Údaj BIC je doplněn vždy na 11 znaků znaky "X" zprava, pole pro zadání čísla účtu ve tvaru IBAN (pro uhrazení poplatků) bylo rozšířeno na 34 znaků, a všechna textová pole jsou filtrována na SWIFT povolené znaky.


PluginBanka2700, verze 2.0.2016.0202

Novinka Unicredit 2700, import výpisu formát MT940 strukturovaný. Byla odstraněna chyba, kdy se při importu výpisu u určitého typu zahraniční transakce přesouvala Částka do údaje Číslo účtu.


PluginBanka0100, verze 2.0.2016.201

Novinka Komerční banka 0100, export zahraničního platebního příkazu formátu XML SEPA. V případě absence vazby na organizaci nebo zaměstnance u účtu příjemce je země doplněna z pole Cílová země na platebním příkazu a ostatní prázdné tagy jsou vypuštěny. Identifikace organizace (prostřednictvím IČA) je exportována pouze v povolených znacích SWIFT.


PluginBanka1111, verze 2.0.2016.0201

Novinka Unicredit SK 1111, export platebních příkazů ve formátu "XML SEPA" (XML CCT V03) - kódování bylo změněno z UTF-8 na Windows 1250.


PluginBanka0900, verze 2.0.2016.0120

Novinka Slovenská sporiteľňa 0900, import výpisu formát MT940. Upraveno tak, aby se v případě absence čísla účtu v subpoli ?31 importoval IBAN ze subpole ?38.


PluginBanka7300, verze 2.0.2016.0119

Novinka ING SK 7300, import výpisu XML camt.053 je možné použít i pro výpisy z účtů jiné měny než EUR.


PluginBanka7500, verze 2.0.2016.0107

Novinka ČSOB SK 7500, výpis ABO (GPC), oprava importu měny transakce.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export