Důležité:


Banka - Změny 2011

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2011.1213 ze dne 29.12.2011

Novinka V globální konfiguraci, Banka, Bankovní výpisy, Účtování jsou 2 nové konstanty: Typ změny - kredit a Typ změny - debet.

Při přípravě účtování se dotahují následovně:

 • Typ změny - kredit na řádky bankovního výpisu, kde je transakce = kredit nebo storno kredit
 • Typ změny - debet na řádky bankovního výpisu, kde je transakce = debet nebo storno debet.

Vše pouze v případě, že Typ změny na řádku bankovního výpisu není již zadán.Verze 2.0.2011.1208 ze dne 21.12.2011

Novinka V editoru peněžních ústavů bylo doplněno automatické doplnění kódu banky podle SWIFT kódu.

Doplňuje se za podmínek:

 • Kód banky je prázdný.
 • Peněžní ústav je nastaven jako Zahraniční.

Nastavuje se při změně typu peněžního ústavu na Zahraniční, popř. při opuštění políčka SWIFT kód.Verze 2.0.2011.1022 ze dne 04.10.2011

Novinka Doplněno dohledání kurzu řádku pro měnu výpisu pro případ:

Bankovní výpis v cizí měně, řádek v jiné cizí měně (např. účet EUR, transakce GBP)Verze 2.0.2011.0907 ze dne 07.09.2011

Novinka Bylo upraveno hledání existujícího bankovního spojení v akci "Generování bankovních spojení". Původně se číslo účtu porovnávalo pouze s číslem účtu bankovního spojení. Nyní se porovnává i s číslem účtu interním (normalizovaný tvar), s číslem účtu alias a s elektronickou podobou IBAN.


Novinka Nový distribuční plugin pro banku 2060 - CITFIN, spořitelní družstvo CITFCZPP


Novinka Nový distribuční plugin pro banku 7500 - ČSOB SK (ve formátu W1SE)Verze 2.0.2011.0701 ze dne 01.07.2011

Novinka Bylo upraveno automatické přiřazení úhrad pro případ nalezení více stejných bankovních spojení navázaných u různých zaměstnanců (typicky stejný účet u rodinných příslušníků pracujících ve stejné firmě). V tomto případě nyní dojde k přerušení dohledání úhrad.


Oprava Opravena chyba, kdy v případě, že účtovaný řádek výpisu má na sobě navázán větší počet úhrad (cca více jak 80), došlo k chybě, popř. zacyklení, popř. k zobrazení nesouvisející hlášky v procesním okně.


Oprava Od verze 2.0.2011.0601 docházelo v zahraničních platebních příkazech k tomu, že se po vyplnění účelu platby 1-4 a jeho následném smazání objevila se při ukládání platebního příkazu hláška:

Položka 'Účel platby 1' musí být zadána !

Opraveno


Oprava Formulář Platební příkazy zahraniční nešlo opustit bez zadaní některých údajů.

OpravenoVerze 2.0.2011.0603 ze dne 14.06.2011

Oprava V případě, že řádek bankovního výpisu měl více úhrad určených ke spárování s bankou (platební příkaz, popř. ruční s příznakem párovat s bankou), mohlo dojít ke stavu, kdy nebyla napárována žádná úhrada.

Opraveno.

Po přechodu na novou verzi lze záznamy dopárovat tak, že se v přehledu úhrad zadá nová ruční úhrada s příznakem Párovat s bankou a uloží. Pak se tato ručně zadaná úhrada smaže.Verze 2.0.2011.0601 ze dne 31.05.2011

Novinka V případě, že je u organizace nebo zaměstnance navázáno více bankovních spojení a není žádné nastaveno jako přednastavené, dotáhne systém při generování platebních příkazů ze saldokonta vždy nejnovější bankovní spojení (dle ID).


Novinka Nový design formuláře bankovního výpisu

V editoru řádku bankovního výpisu byla zrušena záložka Účtování. Všechny atributy byly přesunuty na první záložku 1-Řádek bankovního výpisu do jednotlivých sekcí. Nyní tato záložka obsahuje sekce:

 • [1] Řádek bankovního výpisu
 • [2] Transakce
 • [3] Kurz druhé cizí měny (výpis v cizí měně, transakce v jiné cizí měně)
 • [4] Účtování
 • [5] Poznámka

V editoru jednotlivé úhrady přiřazené k řádku bankovního výpisu došlo k podobným designovým úpravám - podzáložka Účtování byla zrušena. Na první a jediné záložce 1-Úhrada jsou nyní sekce:

 • [1] Částky
 • [2] Závazky
 • [3] Účtování

Funkcionalita se nezměnila!


Verze 2.0.2011.0306 ze dne 30.03.2011

Novinka Kartové centrum České spořitelny

Když je transakce odmítnuta, je text z důvodu odmítnutí vložen do atributu TabKartoveCentrumP.TextOdmitnuto.Verze 2.0.2011.0112 ze dne 28.01.2011

Novinka V globální konfiguraci pro modul Banka je nyní možné zapnout testování existence cílového souboru při exportu.

Zaškrtávátko se jmenuje 'Testovat existenci cílového souboru'.

V případě, že je zapnuto, testuje se existence cílového souboru. Pokud existuje, je uživateli zobrazen dotaz, jestli pokračovat přepsáním souboru či nikoliv.Verze 2.0.2011.0110 ze dne 26.01.2011

Oprava Při ukládání bankovního spojení se ve verzi 2.0.2011.0109 mohla objevit hláška

Nalezeno více stejných hodnot položky kod ústavu
Opraveno.Verze 2.0.2011.0109 ze dne 24.01.2011

Novinka Do akce Automatické přiřazení úhrad v přehledu Bankovní výpisy byla doplněna hláška informující o přeplacení vydané faktury (přijatého dobropisu). Kontrola je prováděna pouze u řádků bankovního výpisu typu Kredit vůči vydané faktuře (přijatému dobropisu). Částka řádku výpisu se porovnává s částkou, kterou by systém vrátil při generování inkasního příkazu.


Novinka Do procesního okna akce Automatické přiřazení úhrad v přehledu Bankovní výpisy bylo doplněno tlačítko Oprava... Je tak možno okamžitě vstoupit do řádku bankovního výpisu a udělat potřebné úpravy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export