Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Banka - Změny 2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Verze 2.0.2009.0923 ze dne 22.10.2009

Novinka Vyvinuta zpráva pro Kartové centrum - ČSOB.

V definicích zpráv je nová definice - Kartové centrum ČSOB. Po vyplnění definice (obdobně jako u stávajících zpráv ČS nebo KB) lze importovat data ze souborů ČSOB.
Kontroly:

 • kontrolní součty na úrovni asociací
 • kontrolní součty za obchodní místo
 • kontrolní součty za obchodníka
 • počet vět typu 03 - transakce
 • počet vět typu 05 - součet za obchodní místo
 • číslo obchodníka (věta 02 proti vete 05)
 • číslo ústředí obchodníka (veta 01 proti vetam 02 a 06)
 • duplicita (formát + datum případu + číslo avíza)
 • platnost datumu případu a datumu transakce

Vlastni import:

 • věta 01 - ústředí obchodníka, hlavička kartového centra
  • pořadové číslo výpisu = číslo avíza
  • datum případu
 • věta 02 - obchodní místo, hlavička kartového centra
  • dohledání bank.výpisu dle účtu a kódu banky (je-li jednoznačný přenos vazby)
 • věta 03 - transakce, položka kartového centra
  • číslo příjemce
  • autorizační kód
  • datum transakce
  • číslo sumáře = párovací znak
  • číslo karty
  • hrubá částka
  • provize
  • čistá částka
 • ostatní věty (04, 05 a 06) jen pro kontrolní součty a údaje

Do přehledu Kartové centrum je přidána vazba na bankovní spojení.Verze 2.0.2009.0912 ze dne 20.09.2009

Oprava Opravena chyba, kdy se při přenosu peněžního ústavu na bankovní spojení přenesl do pole Název příliš dlouhý text, který následně při uložení záznamu vygeneroval chybu "[SQL:8152,16] String or binary data would be truncated.".Verze 2.0.2009.0909 ze dne 09.09.2009

Novinka Skript Volksbank (6800), MT940

Upraven import výpisu - rozlišení CZK a cizí měny.


Novinka Banka - skript Peněžní dům s.d.(2200)

Vytvořen skript pro tuzemské PP - formát ABO.


Novinka Banka - skript Commerzbank (6200), Multicash

Úprava skriptu pro zahraniční platební příkazy.Verze 1.0.2009.0504 ze dne 19.06.2009

Novinka V distribuci je nový skript pro Komerční banku (0100) - Multicash


Novinka Bylo upraveno hledání bankovního spojení v akcích "Příprava účtování" a "Automatické přiřazení úhrad" tak, aby se nebrala v potaz blokovaná bankovní spojení.


Oprava Při odesílání tuzemských platebních příkazů v cizí měně skriptem Komerční banky BEST se nepřenášela měna účtu příjemce + kód konverze. Platba byla pak převedena ve špatné měně.

Opraveno.Verze 1.0.2009.0409 ze dne 20.05.2009

Novinka Do opisu exportu zahraničních platebních příkazů byla doplněna následující pole:
 • země peněžního ústavu příjemce
 • název příjemce (je senzitivní na nastavení Název pro export na bankovním spojení a na příznak Exportovat údaje o zaměstnancích)
 • účel platby 1
 • poplatky

Bylo odstraněno pole

 • cílová země (v exportech se nepoužívá)


Novinka Upraveno párování bankovních výpisů s platebními příkazy v úhradách nad fakturami. Nyní se správně zohledňuje datum úhrady (ať už platebního příkazu či výpisu) - bankovní výpis se napáruje pouze na časově předcházející platební příkazy. Respektuje se tak pořadí nejprve je platební příkaz a až poté existuje výpis.


Novinka U automatického dohledání úhrad bylo upraveno hledání podle variabilního symbolu tak, aby se hledalo v celém rozsahu možností variabilního symbolu (délka 1 - 10, předrovnání nulami).

Příklad: na faktuře je číslo dodavatelské faktury 003, na platební příkaz se přenese do pole variabilní symbol také 003, na řádku výpisu je ale 3 (byly ořezány nuly zleva). Dříve se hledalo 3 a 000000003 (předrovnáno na délku 9 kvůli číslu vydané faktury). Tím pádem nedošlo k dohledání platebního příkazu ani faktury. Nyní se hledá podle všech možností: 3, 03, 003, 0003...0000000003.


Oprava Když je v konstantách banky Bankovní výpisy, Účtování nastaveno Jako datum případu použít datum platby, může dojít k tomu, že datum výpisu je v jednom Období a datum platby na položce v předcházejícím Období.

Při účtování se sice objevila hláška "Datum platby musí ležet v období výpisu", ale řádek se přesto zaúčtoval do deníku.
Opraveno. Řádek se po chybě nezaúčtuje.Verze 1.0.2009.0313 ze dne 02.04.2009

Novinka V distribuci je nivý skript pro nového bank. klienta HSBCnet (banka HSBC CZ 8150), nový formát Multicash MT940 (struktura pole 86 je nová)


Novinka V distribuci je nivý skript pro nového bank. klienta HSBCnet (banka HSBC SK 8300), nový formát Multicash MT940 (struktura pole 86 je nová)Verze 1.0.2009.0212 ze dne 02.02.2009

Novinka Pro případ, že je v globální konfiguraci nastaveno "Jako datum případu použít" na Datum platby, byla do testu řádku před jeho účtováním doplněna kontrola, jestli datum platby spadá do období výpisu.


Novinka Bylo upraveno hledání účetního účtu v účetním deníku v případě, že se hledá i podle částky.

Výpis je v hlavní měně
- platba je také v hlavní měně => v deníku se hledá podle položky Částka, z řádku výpisu se bere obratová částka
- platba je v cizí měně => v deníku se hledá podle položek Částka CM a Měna, z řádku výpisu se bere částka transakce a měna transakce

Výpis je v cizí měně
=> v deníku se hledá podle položek Částka CM a Měna, z řádku výpisu se bere obratová částka a měna transakceVerze 1.0.2009.0201 ze dne 19.01.2009

Novinka V globální konfiguraci banky je několik nových konstant:

Tuzemské platební příkazy
- exportovat údaje o zaměstnancích
- povolit změnu nastavení pro export údajů o zaměstnancích
Zahraniční platební příkazy
- exportovat údaje o zaměstnancích
- povolit změnu nastavení pro export údajů o zaměstnancích
Bankovní výpisy - Příprava a kurz
- doplňovat na řádek výpisu údaje související se zaměstnanci

Zaškrtávátko "Exportovat údaje o zaměstnancích" slouží jako přednastavení pro stejnojmenné zaškrtávátko na filtru po spuštění exportu platebních příkazů. "Povolit změnu..." pak buď nechá zaškrtávátko ve filtru povolené, nebo ho zakáže.
Jestliže na filtru není zaškrtávátko zaškrtnuto (tedy je nastaveno NEexportovat údaje o zaměstnancích), tak se ani v případném následném opisu exportu nezobrazí název vlastníka v případě bankovního spojení zaměstnance.

Pokud není zaškrtnuto "Doplňovat na řádek...", tak se v případě přípravy účtování ani přiřazení úhrad na řádek výpisu nedoplní ani bankovní spojení zaměstnance, ani zaměstnanec sám (na záložku účtování).


Oprava Bankovní spojení zadané na řádku bankovního výpisu se při automatickém dohledávání úhrad nebralo v potaz. Do vyhledávacího procesu vstupoval pouze kód banky a číslo účtu z řádku výpisu.

Opraveno - zadané bankovní spojení se bere v potaz.


Verze 1.0.2009.0105 ze dne 14.01.2009

Novinka Upraveny skripty pro ČSOB, po importu výpisu se nic nezobrazovalo v poli "Název protistrany".
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export