Aktivity, další přehledy - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Celkový přehled

Klepnutím levého tlačítka myši na volbu hlavního menu Aktivity, Celkový přehled otevřete přehled aktivit všech kategorií, tj. všech postupně zaznamenaných aktivit. Jednotlivé aktivity můžete zakládat, opravovat i rušit.

Vzhled tohoto přehledu si můžete upravit i vyfiltrovat pomocí volby Nastav a následně vytisknout.

Zároveň pravým tlačítkem myši v tomto celkovém přehledu aktivit aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí, obsahuje tyto volby:

  • Poznámky
  • Dokumenty
  • Úkoly
  • Související aktivity


Všechny volby mají obdobnou funkci jako v přehledu Aktivity až na volbu Související aktivity. Neboť tato volba zobrazí všechny související aktivity, na jejichž kartě je aktuální aktivita zadána. Jedná se o časový pohled na následné aktivity (na rozdíl od přehledu Aktivity, kde jsou vidět aktivity časově předcházející).

Typy aktivit

Tento přehled zobrazuje všechny definované typy aktivit, do kterých je dělíte z dúvodu evidence (např. osobní jednání, telefonické atd.). Každý typ aktivity je identifikován svým číslem a jménem. Nad tímto přehledem lze využít tisk formulářem (F8, nebo Shift+F8).


Typ aktivity

Analogicky vypadají formuláře pro Druh výstupu a Stav aktivity.

Druhy výstupu z aktivit

V přehledu jsou zobrazeny definované druhy výstupu z aktivit tj. výsledky, do kterých aktivita vyústila (např. kupní smlouva, kooperace atd.). Každý druh výstupu z aktivity je identifikován svým číslem a jménem.


Stavy aktivit

Přehled obsahuje všechny definované stavy aktivit, ve kterých se může daná aktivita nacházet (např. ukončeno, probíhá atd.). Každý stav aktivity je identifikován svým číslem a jménem.

U předchozích číselníků Typy aktivit, Druhy výstupu z aktivit a Stavy aktivit je obdobný postup vytvoření, opravy nebo zrušení vybraného záznamu. Po vybrání odpovídajícího přehledu se v aplikačním okně Helios Orange objeví jednotlivé záznamy, po kterých se pohybujete pomocí myši.

Poklepáním levého tlačítka myši zobrazíte formulář vybraného záznamu, který můžete opravovat. Nový záznam definujete přes ikonu Nový z Panelu nástrojů (popř. pomocí pravého tlačítka myši v aplikačním okně Helios Orange vyvoláte místní nabídku a použijete opět volbu Nový). Stejným postupem pomocí volby Zrušit můžete daný záznam vymazat.Všechny tři popsané číselníky tj. číselník Typy aktivit, Druhy výstupu z aktivit a Stavy aktivit umožňují vytvořit různé pohledy na přehled aktivit.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Michal Ťupa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export