Důležité:


Řady kooperačních objednávek - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Popis

Řady kooperačních objednávek slouží k odlišení jednotlivých skupin kooperačních objednávek.


Seznam atributů

  • Řada - Unikátní alfanumerické označení řady kooperačních objednávek.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Poslední pořadové číslo - Stanovuje spodní mez číselného označení nově zakládaných kooperačních objednávek v rámci dané řady.
  • Nekontrolovat převedené množství z kooperačních objednávek - Standardně systém při evidenci kooperačních operací s návazností na kooperační objednávku umožní zaevidovat pouze to množství, které bylo převedeno na položku kooperační objednávky. Zaškrtnutím této volby systém povolí zaevidovat větší množství dané operace, než jaké je na položce kooperační objednávky.
  • Tiskový formulář - Tiskový formulář, který se bude automaticky aktivovat při tisku kooperační objednávky.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export