Důležité:


Řízení peněžních toků - Změny 2010

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Verze 2.0.2010.1016 ze dne 01.11.2010

Novinka V konstantách lze nastavit, zda zohlednit skonto na fakturách.


Novinka Do přehledu PT - doklady je přidán atribut párovací znak. Plní se pro saldo a faktury.


Novinka V konstantách lze nastavit hodnoty tolerance. Doklady PT, jejichž zůstatek salda je menší nebo roven než částka tolerance se považují za uhrazené a do PT - doklady se nenapočítávají.


Novinka Pro saldo lze v konstantách PT nastavit odděleně příznak do PT a příznak do Předběžné analýzy.

Není-li zařazeno do PT, nelze zařadit do Předběžné analýzy.
V editoru saldokontní skupiny stejné chování.


Novinka V konstantách PT a v editoru druhů dokladů zboží lze nastavit pro faktury příznak do Předběžné analýzy.

Princip nastavení je stejný jako u salda:
V konstantách PT a v editoru druhů dokladů zboží lze nastavit odděleně příznak do PT a příznak do Předběžné analýzy.
Není-li zařazeno do PT, nelze zařadit do Předběžné analýzy.Verze 2.0.2010.0513 ze dne 01.07.2010

Oprava Přehled Peněžní toky - doklady, akce zobrazení zdrojového dokladu nad řádkem typu "Saldo" zobrazil chybu a přehled zdrojových dokladů se neukázal. U ostatních typů dokladů akce fungovala správně.

Opraveno.Verze 2.0.2010.0511 ze dne 24.06.2010

Novinka Do atributů Datum úhrady anal. i Datum úhrady individ. se dostávalo stejné datum - posun o Korekci splatnosti předběžnou nebo individuální - podle nastavení atributu Nápočet pro PT. Upraveno, do hodnoty Datum úhrady anal. se dává posun o Korekci splatnosti předběžnou a do Datum úhrady individ. posun o Korekci splatnosti individuální.


Novinka Do Korekce splatnosti individuální analýza (na organizaci) lze zadat i záporné číslo.


Novinka Do editoru Organizace, Způsob platby, Korekce splatnosti přidáno pole pro zadání "Korekce splatnosti individuální analýza dodavatel". Ovlivňuje výpočet pro dodavatelské faktury a dodavatelské saldo.


Novinka Přehled organizací, Způsob platby pro označené organizace. V editoru na záložce "Korekce splatnosti" je možné zadat korekci splatnosti individuální a korekci splatnosti.


Novinka Do Peněžních toků k datu se částky zdroj, předběžná a individuální napočítávaly neponížené o skutečnost (=částečná úhrada).

Upraveno, ponižuje se o částečné úhrady.


Novinka Při ruční editaci dokladu PT je možné zadat i nulovou částku.


Novinka U faktur se zohledňují zálohy, z faktury se načítají částky ponížené o případné zálohy.


Oprava Faktura v CM nezaplacená, Přehled PT - doklady

Do Částky CM Anal se dostávala částka v HM.
Opraveno.


Oprava Lokální aktualizace na označených dokladech v určitých případech neudělala nic nebo fungovala jinak než celková aktualizace.

Opraveno.


Oprava Faktura v CM zaplacená (nedoplacená, přeplacená) v HM, Přehled PT - doklady:

Lokální aktualizace neudělala nic, celková do sloupce Částka CM real načetla 0, do sloupce Částka real načetla částku úhrady v CM a ne v HM
Opraveno, do příslušných sloupců se dává správná částka a měna.


Oprava Aktualizace přehledu Peněžní toky - doklady

Druh zdrojového dokladu = Fakturace
Ve sloupci Částka - zdroj, Částka - anal, Částka - indiv v případě částečně uhrazených faktur zůstala Částka faktury a do sloupce Real se dostala částka úhrady.
Opraveno, Částka - zdroj, Částka - anal, Částka - indiv poníženy o úhrady.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export