Číselník vzorců pro výpočet spotřeby materiálů - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Při tvorbě kusovníkových vazeb se zadává potřebné množství kusovníkové položky. Toto množství je evidováno v měrné evidenční jednotce definované na kmenové kartě položky. Pokud ale chci definovat množství kusovníkové položky v jiných jednotkách nebo pokud chci definovat toto množství pomocí jiných ukazatelů jako je například rozměr plechu, hustota materiálu, atd., pak je možné pro výpočet množství použít vzorce definované v tomto číselníku. Pro zrychlení práce při tvorbě kusovníku je možné pro danou položku konkrétní vzorec přednastavit přímo v editoru dílců/materiálů.
Ve vzorci definujeme jména vstupních parametrů A, B, C, D, E - minimálně 0 a maximálně 5. Aktivní jsou ty parametry A-E, u kterých je definovaný název. Pokud je daný vzorec vybrán v kusovníkové vazbě pro výpočet množství, tak uživatel je vyzván k zadání všech aktivních parametrů. Po zadání parametrů (pokud jsou definovány) se provede výpočet dle definovaného vzorce a výsledná hodnota je vložena do kolonky množství v kusovníkové vazbě. V definici vzorce je možné využít celý matematický aparát jazyka SQL. Vedle parametrů A-E se současně můžeme odkazovat na základní údaje (šířka, výška, hmotnost, ...) kmenové karty položky jak nižší, tak i vyšší. Kompletní nabídku možností najdete přímo v editoru číselníku vzorců pod tlačítkem "?".
Jakmile provedete změnu definice vzorce, který je již použit v kusovníkových vazbách, nedojde automaticky k přepočtu množství v těchto vazbách. K přepočtu (k aktualizaci) množství podle nové definice vzorce dojde teprve až po aktivaci funkce "Aktualizace vzorců v kusovníkových vazbách".


Seznam atributů

  • Kód - Textové označení vzorce.
  • Název - Název vzorce. Slouží ke krátkému popisu.
  • A, B, C, D, E - Veřejné názvy jednotlivých vstupních argumentů, které jsou parametry pro výpočet.
  • Vzorec - Definice vzorce.
  • Poznámka - Libovolně dlouhý popis.
  • Aktualizován - Příznak, který určuje, zda byla provedena aktualizace vzorce ve všech kusovníkových vazbách, kde tento vzorec je navázána. Tento příznak je možné ručně měnit přímo v editoru. Při jakékoliv změně údajů ve vzorci je příznak automaticky zrušen.
  • Autor poslední aktualizace - Zobrazuje jméno uživatele systému Helios Orange, který naposledy aktivoval funkci "Aktualizace vzorců ...".
  • Datum poslední aktualizace - Zobrazuje datum posledního spuštění funkce "Aktualizace vzorců ...".
  • Změna poslední aktualizace - Odkaz do číselníku změn. Zobrazuje změnu, pod kterou naposledy byla provedena "Aktualizace vzorců...".

Funkce

Aktualizace vzorců v kusovníkových vazbách

Tato funkce provede pro označené vzorce v přehledu přepočet množství v kusovníkových vazbách dle definice vzorce a to v těch vazbách, kde tento daný vzorec je použit. Nedílnou podmínkou pro spuštění funkce je zadání změny z číselníku změn, pod kterou se tento přepočet množství uskuteční.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export