Důležité:


Číselník směn - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

V tomto přehledu se definují kódy jednotlivých pracovních směn včetně jejich parametrů, které ovlivňující jejich chování. Směny lze uplatnit např. při definici Plánovacích kalendářů nebo při evidenci konkrétních výrobních operací.


Seznam atributů

 • Blokováno - Označuje stav záznamu. Je možné nastavit zda se jedná o běžný či archivní záznam.
 • Kód - Unikátní označení konkrétní směny.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Pořadí - Definuje pořadí směny v seznamu směn.
 • Typ směny - Každá směna má přiřazený jeden z následujících typů směny:
  • Denní - Klasická směna, která neprobíhá přes půlnoc. Datum případu takto označené směny je aktuální den.
  • Noční - Datum případu začátek směny - Směna, která probíhá přes půlnoc. Datem případu veškeré činnosti na této směně je den, kdy tato směna začala.
  • Noční - Datum případu konec směny - Směna, která probíhá přes půlnoc. Datem případu veškeré činnosti na této směně je den, kdy tato směna končí.
 • Barva - Barevné označení směny pro zobrazení v diagramech kapacitního plánu.


Funkce

Změna pořadí

Pomocí této funkce se provádí změna pořadí dané směny v seznamu směn.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export