Číselník obrázků - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Popis

Číselník obrázků slouží jako úložiště náčrtků, výkresů nebo schémat, které je možné využít při definici technologických postupů. Při založení konkrétní operace může z tohoto číselníku uživatel vybrat výkres a tím tak zpřesnit daný textově psaný technologický postup. Při tisku technologie pak je možné současně s jinými údaji vytisknout i přiložený technický výkres. Jeden výkres může být navázán i v několika operacích.

Mezi obrázky můžeme zařadit libovolný soubor ve formátu JPG, BMP nebo GIF. Editor umožňuje načíst obrázek jak ze souboru uloženého na disku, tak i ze schránky operačního systému. Stejným způsobem pak umožňuje obrázek zpět uložit na disk či zkopírovat do schránky.


Seznam atributů

  • Kód - Jednoznačný textový identifikátor záznamu.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Obrázek - Binární data obsahující obrázek ve formátu, z kterého byl načten.
  • Obrázek - Typ - Udává grafický typ uloženého obrázku. Využívá se při definici tisku, kde komponentě DBImage určuje grafický formát dat.


Funkce

Inverzní pohled

Po zadání datumu TPV se zobrazí inverzní stromový rozpad, který v první úrovni zobrazuje všechny operace, které daný obrázek využívají. V dalších úrovních stromového rozpadu jsou pak zobrazeny dílce, které je možné za pomocí operace z první úrovně stromu vyrobit. Kompletní inverzní strom lze zobrazit pomocí akce z menu - "Rozbalit". Před rozbalením se standardně zobrazí pouze první úroveň rozpadu.
Zda se při hledání vyšších podsestav využijí alternativní vazby rozhoduje nastavení "Včetně alternativních kusovníkových vazeb", které se nachází v menu. Použité alternativní vazby mají ve své ikonce písmeno "A".
Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat funkce odpovídající dané položce. Jedná se o následující funkce:

- Obrázek - V editoru zobrazí údaje o aktuálním obrázku z číselníku obrázků.
- Dílec – V editoru zobrazí údaje o aktuálním dílci.
- Technologický postup – V editoru zobrazí údaje o aktuální operaci.
- Kusovníková vazba – V editoru zobrazí údaje o aktuální kusovníkové vazbě.
- Alternativy kmene zboží - Zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export