Číselník kalkulačních vzorců - Výroba

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Popis

Kalkulační vzorec slouží k úpravě jednotlivých složek kalkulační ceny výrobku při jejím výpočtu. Pomocí vzorce je možné výslednou kalkulační cenu ovlivnit hned v několika směrech:

 1. V editoru vzorce pomocí zaškrtávátek určujeme, zda daná složka kalkulačního vzorce má být součástí nápočtu, či má být tato složka nulová. V případě složky "materiál" máme možnost při výpočtu plánované kalkulace vybrat jednu ze tří cen, které je možné definovat v kalkulačních cenách materiálu. Při výpočtu skutečných nákladů v modulu Řízení výroby toto rozlišení u ceny za materiál postrádá význam.
 2. Pomocí výběrové komponenty můžeme rozhodnout zda daná složka ceny výrobku má být načítaná za Základních kalkulací - cena je pevně daná - volba P nebo zda složka ceny je počítaná z kalkulačních cen (v případě nápočtu plánovaných kalkulací) nebo ze skutečných nákladů v Řízení výroby (např. při nápočtu odváděcí ceny výrobku) - cena je vypočtená - volba V.
 3. Pomocí koeficientu u konkrétní složky kalkulační ceny se může výsledná hodnota navýšit (koeficient > 1) či ponížit (koeficient < 1). Pokud si přejete složku navýšit o 10 %, pak koeficient bude roven hodnotě 1,10.


Seznam atributů

 • Kód - Jednoznačné textové označení záznamu.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Pozice zaokrouhlení - Určuje, na kolik desetinných míst, se konečný výsledek, který vznikl pomocí tohoto vzorce, zaokrouhlí.
 • Poznámka - Libovolně dlouhý textový popis.

dále následují atributy, které specifikují způsob výpočtu jednotlivých složek kalkulační ceny. Jedná se o následující složky:

 • Materiál – Cena za materiály. V případě výpočtu plánovaných kalkulací při volbě V určuje, že se hodnota počítá z atributu "Cena" kalkulační ceny materiálů.
 • Materiál1 – Cena za materiály. V případě výpočtu plánovaných kalkulací při volbě V určuje, že se hodnota počítá z atributu "Cena1" kalkulační ceny materiálů.
 • Materiál2 – Cena za materiály. V případě výpočtu plánovaných kalkulací při volbě V určuje, že se hodnota počítá z atributu "Cena2" kalkulační ceny materiálů.
 • Mat. Režie - Materiálová režie - Cena za materiálovou režii.
 • Mzda – Celkové mzdové náklady.
 • Koop - Kooperace – Cena za kooperace.
 • Režie (S) - Režie střediska.
 • Režie (P) - Režie provozu.
 • RežiePrac - Režie pracoviště.
 • NáklPrac - Náklady pracoviště.
 • OPN - Cena za ostatní přímé náklady.
 • Vedlejší produkt - Výnos z vedlejších produktů - Cena vedlejších produktů. Cena je uváděna jako kladné číslo, i když výslednou cenu ponižuje.
 • Nářadí - Opotřebení nářadí – Celková cena za opotřebení přípravků a nářadí.
 • Nespecifikované náklady - Jedná se o speciální složku kalkulačního rozpadu ceny, která se vyskytuje pouze v Řízení výroby při evidenci skutečných nákladů. Při výpočtu plánované kalkulace tato složka nemá význam. Způsob vzniku této složky viz Nespecifikované náklady.


další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export