Úvod - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Modul QMS (Systém řízení kvality) pokrývá vybrané oblasti související s řízením kvality v organizaci. Část agend QMS najde uplatnění ve společnostech, které se zabývají převážně nákupem a prodejem zboží. Další agendy jsou určeny zejména pro výrobní firmy.

Jednotlivé agendy modulu QMS naplňují minimálně požadavky standardů EN ISO 9001:2008, AS 9100, AQAP 2120 (ČOS 051626) a PART 21 – POA.

Agendy QMS jsou řešeny tak, aby mohly fungovat relativně autonomně, ale zároveň umožňují realizovat všechny důležité vazby do ostatních modulů systému Helios Orange. Tam, kde je to žádoucí, je umožněno zakládat záznamy agendy QMS z agend jiných modulů systému. Agendy jsou navrženy dostatečně pružně tak, abychom ve spolupráci s Vámi byli schopni implementovat Vaše specifické požadavky na danou oblast. Agendy zajišťují maximální integraci potřebných informací do jednoho místa v systému a umožňují doložit dodržování předepsaných postupů, což je jeden z důležitých požadavků norem řízení kvality.

Aktuálně modul QMS zahrnuje těchto 6 samostatně licencovaných oblastí obsahujících 1 či více hlavních agend:

  • Vztahy s obchodními partnery - definují a prezentují počítané i ručně vkládané ukazatele sledované u obchodních partnerů, které umožňují vyhodnocovat, jak plní dodavatel naše požadavky a jak plníme my požadavky našich odběratelů. Oblast zahrnuje 1 agendu:
  • Správa měřidel - Umožňuje plánovat a sledovat všechny nezbytné činnosti související s používáním a kontrolami (kalibracemi, ověřováním) jednotlivých měřidel. Lze ji ale využívat i pro sledování položek s podobným režimem sledování, jako jsou přípravky a speciální nářadí. Oblast obsahuje 1 hlavní agendu:
  • Údržba strojů a zařízení - Umožňuje plánovat a sledovat údržbu a opravy strojů a zařízení. Oblast obsahuje 1 hlavní agendu:
  • Reklamace – Agendy této oblasti evidují a řeší přijaté (pasivní), vystavené (aktivní) reklamace. Oblast zahrnuje tyto agendy:
Četnost přijatých reklamací dle typu neshody - graf Pareto
  • Řízená dokumentace – Je určena pro tvorbu, připomínkování a schvalování ISO dokumentace k firemnímu systému řízení kvality. Zajišťuje akceptaci nových platných verzí dokumentů dotčenými zaměstnanci. Oblast obsahuje 1 hlavní agendu:
  • Řízení auditů, neshody – Agenda se zabývá jednak interními neshodami zjištěnými na výrobcích ve výrobě (tj. zmetky), tak interními neshodami ve firemních procesech sledovaných v rámci systému řízení kvality. Prostřednictvím nápravných a preventivních opatření pak umožňují zlepšovat jednotlivé procesy. Slouží dále k plánování a evidenci průběhu pravidelných i mimořádných interních auditů firemních procesů. Oblast obsahuje 3 hlavní agendy:
Tiskový výstup: Plán auditu str.1
Tiskový výstup: Plán auditu str.2

Na začátku implementace modulu QMS doporučujeme nejprve ve společném číselníku

navrhnout číselné řady dokladů pro jednotlivé agendy.

Požadavky normy ISO a jejich pokrytí agendami QMS v Helios Orange

Kapitola normy ISO 9001:2008 Kapitola normy ISO 9001:2015 Agenda QMS
4.2.3. Řízení dokumentů 7.5. Zaznamenávané údaje Řízená dokumentace
6.3. Infrastruktura 7.1.4. Infrastruktura Údržba strojů a zařízení
7.4.1. Proces nakupování 8.4. Řízení externě zajišťovaných produktů a služeb - 8.4.1. Obecné Řízení auditů
7.6. Řízení monitorovacích a měřicích zařízení 7.1.6. Zdroje pro sledování a měření Správa měřidel
8.2.1. Spokojenost zákazníka 9.1.2. Spokojenost zákazníka Vztahy s obchodními partnery
8.2.2. Interní audit 9.2. Interní audit Řízení auditů
8.3. Řízení neshodného produktu 8.7. Řízení neshodných výstupů procesů, produktů a služeb Reklamace od odběratelů; Reklamace vůči dodavatelům; Interní neshody
8.5.2. Opatření k nápravě 10.2. Neshody a nápravná opatření Nápravná a preventivní opatření
8.5.3. Preventivní opatření 6.1. Opatření určená k označení rizik a příležitostí Nápravná a preventivní opatření
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export