Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Úvod - Mzdy (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;Modul Mzdy je součástí integrovaného systému Helios Orange. Lze jej využívat samostatně (bez vazby na další agendy) nebo v návaznosti např.na moduly Personalistika, Účetnictví a Banka.

Modul MZDY umožňuje kromě klasického výpočtu mezd zejména následující akce:

 • zadávat a udržovat kmenový přehled zaměstnanců s možností evidovat zaměstnance na útvar, nákladový okruh, zakázku, vozidlo
 • zaúčtovat mzdy do modulu Účetnictví, popř. do TXT tvaru
 • zaúčtovat mzdy zaměstnance na výše uvedené položky (útvar, nákladový okruh, zakázku, vozidlo)
 • sledovat historii kmenových karet, konstant a nastavení v jednotlivých měsících (máte možnost monitorovat vývoj mzdových údajů zaměstnance, konstant, číselníků apod.)
 • vyhodnocovat data prostřednictvím generátoru sestav
 • evidovat a kontrolovat podpůrčí dobu zaměstnanců
 • kontrolovat ochrannou lhůtu u zaměstnanců
 • evidovat a kontrolovat zákonné legislativní hranice (počet možných odpracovaných hodin na dohody o provedení práce, limity hodin přesčasů, pohotovosti apod.)
 • zadávat data v předzpracování, což umožňuje jednak zadávání mezd zaměstnanců na různé zakázky, útvary, nákladové okruhy a jednak umožňuje zadávat mzdové údaje s dostatečným předstihem
 • hromadné zadávání konkrétní mzdové složky v předzpracování
 • možnost zpracovávat problematiku exekucí
 • tisknout formuláře, které jsou vyžadovány úřady (přihlášky, odhlášky a měsíční přehledy na zdravotní pojištění, formuláře na Správu na sociální zabezpečení..) a jejich elektronické podání - na ZP (přes TXT) a ČSSZ (přes XML)
 • tisknout formuláře, které jsou nezbytou součástí ukončení pracovního poměru (zápočtový list, potvrzení o příjmu)
 • tisknout a elektronicky odesílat evidenční listy důchodového zabezpečení
 • tisknout podklad pro vyplňování formuláře Nem-Úr
 • tisknout sestavu ZPS (změněná pracovní schopnost)
 • upravovat definici mzdového listu na základě vašich konkrétních požadavků
 • tisknout, případně exportovat platební příkazy do programu konkrétního bankovního programu (státní platby, spoření zaměstnanců, případně další srážky) tzn. provozovat elektronický styk s bankovním ústavem
 • komunikovat prostřednictvím paměťového média s Českou spořitelnou
 • vytvářet a exportovat poštovní poukázky typu B pro Českou poštu
 • vytvářet výstupy pro statistické šetření firmy Trexima (ISPV)
 • vytvářet výstupy pro statistické šetření ISP pro rozpočtové a příspěvkové organizace
 • definovat mzdové složky na základě vašich požadavků
 • definovat pracovní kalendáře na základě vaší potřeby z hlediska délky pracovní doby a z hlediska nepravidelné a nerovnoměrné pracovní doby
 • zpracovávat důchodové spoření


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export