Úkoly QMS, další přehledy - QMS

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Přehled Kategorie úkolů QMS

Pro práci s úkoly je možno definovat Kategorie úkolů QMS používané v jednotlivých agendách QMS. Úkol může (ale nemusí) mít přiřazenu max. jednu kategorii.

Novou kategorii založíte kliknutím na tlačítko Nový.

Kategorie úkolu QMS

Zadávají se tyto údaje:

 • Kategorie - povinně 3-znakový alfanumerický kód identifikující kategorii, povinné pole. Údaj musí být jednoznačný pouze v rámci dané agendy QMS.
 • Popis kategorie - stručný název kategorie, povinné pole
 • Agenda QMS - určuje stejně jakou u Kategorie QMS, pro kterou agendu QMS je daná kategorie úkolu určena
 • Přednastaveno - pokud bude zaškrtnuto, kategorie se automaticky předvyplní do každého nového úkolu. Nejvýše jedna kategorie může být přednastavena pro danou agendu QMS.
 • Synchronizovat - pokud je současně kategorie přednastavena, do každého nově založeného úkolu se zaškrtnutí synchronizace přenese. Pokud je na úkolu synchronizovat zaškrtnuto, pak je tento úkol zařazen do synchronizace úkolů v Helios Orange s úkoly v MS Outlook. Více v kapitole Synchronizace úkolů.
 • Předvyplnit Zadavatele - bude-li úkol tvořen v této kategorii, která bude mít zároveň nastaven příznak Přednastaveno, bude mít automaticky vyplněno pole Zadavatel - zaměstnanec (aktuálně přihlášený uživatel). Editory úkolů QMS standardně pole Zadavatel - zaměstnanec neobsahují. V případě potřeby je možné pole pomocí uživatelských editorů doplnit.
 • Kontrolovat zadání doby provádění - zde zadáváte, zda bude probíhat kontrola zadávaných hodin do plnění úkolů této kategorie. Možnosti jsou:
  • Bez kontroly - doba plnění není kontrolována, je akceptován jakýkoli čas
  • Čtvrt hodiny - doba plnění lze zadat jen na čtvrthodiny, tedy násobky 0,25
  • Půl hodiny - doba plnění lze zadat jen na půl hodiny, tedy násobky 0,5
  • Hodiny - doba plnění lze zadat jen na celé hodiny, tedy násobky 1
Pokud je do plnění úkolu vložena doba provádění neodpovídající nastavení na kategorii, nelze toto plnění uložit a uživatel je na nesoulad upozorněn hlášením:
Dotaz nebo informativní hláška Doba provádění je nastavena na čtvrthodiny/půlhodiny/hodiny.
 • Poznámka - pomocný popis

Přehled Kategorie plnění úkolů QMS

Kategorie plnění úkolu

Plnění úkolu lze také kategorizovat a pak dle kategorií třídit a vyhodnocovat. Vyplňujete atributy:

 • Kategorie - 3-místný alfanumerický kód identifikující kategorii, povinné pole
 • Popis kategorie - stručný název kategorie, povinné pole
 • Agenda QMS - určuje stejně jakou u Kategorie QMS, pro kterou agendu QMS je daná kategorie plnění úkolu určena
 • Přednastaveno - pokud bude zaškrtnuto, kategorie se automaticky předvyplní do každého nového plnění úkolu. V rámci jedné agendy QMS, může být přednastavena nejvýše jedna kategorie.
 • Poznámka - pomocný popis


Přehled Plnění úkolů QMS

Přehled Plnění úkolů QMS obsahuje všechna plnění z agend modulu QMS. Z tohoto přehledu lze také zadat nové plnění úkolu. Po kliknutí na tlačítko Nový jste vyzváni k výběru úkolů, který chcete plnit. Úkol vyberete pomocí tlačítka Přenos a pak už vyplňujete editor plnění. Bližší informace k zadání nového plnění úkolu naleznete v kapitole Plnění úkolů QMS.

Upozornění Pokud zadáváte plnění úkolu z tohoto přehledu, pak se k přenosu nabízejí jen úkoly, které nejsou dokončeny, a u kterých je aktuální uživatel v řešitelském týmu jako zaměstnanec nebo kontaktní osoba nebo je uveden v poli řešitel. Tedy nezobrazují se dokončené úkoly a ty, kde uživatel není vůbec vyplněn.

Přehled Úkoly QMS - tým

V tomto přehledu jsou zobrazeny pouze úkoly QMS, které mají na druhé záložce úkolu vyplněného pracovníka, jehož loginID odpovídá přihlášenému uživateli v atributu Řešitel - zaměstnanec nebo který je přidán do řešitelského týmu, tzn. do seznamu zaměstnanců nebo do seznamu kontaktních osob (tyto seznamy nemusí být ve standardních editorech agendy QMS k dispozici, v případě potřeby je možné je doplnit prostřednictvím uživatelských editorů). Dále se zde zobrazují úkoly, které nemají přiřazeného žádného řešitele ani žádného pracovníka v řešitelském týmu.


Přehled Úkoly QMS - řešitel

V tomto přehledu jsou zobrazeny pouze úkoly, které mají v poli Řešitel - zaměstnanec vyplněného pracovníka jehož loginID odpovídá přihlášenému uživateli.

Celkový přehled úkolů Helios

V tomto přehledu jsou zobrazeny úkoly QMS společně s úkoly založenými v modulu Firemní aktivity.


další


Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export