Úkoly, další přehledy - Firemní aktivity

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Kategorie úkolů

Pro práci s úkoly je možno definovat Kategorie úkolů. Úkol může (ale nemusí) mít přiřazenu max. jednu kategorii. Výběr kategorie se nachází na 1.záložce úkolu.

Novou kategorii založíte kliknutím na tlačítko Nový.


Záložka 1-Kategorie úkolu

Záložka 1-Kategorie úkolu

Vyplňujete atributy:

 • Kategorie - 3-místný alfanumerický kód idnetifikující kategorii, povinné pole
 • Popis kategorie - stručný název kategorie, povinné pole
 • Přednastaveno - pokud bude zaškrtnuto, kategorie se automaticky předvyplní do každého nového úkolu. Nejvýše jedna kategorie může být přednastavena.
 • Synchronizovat - pokud je současně kategorie přednastavena, do každého nově založeného úkolu se zaškrtnutí synchronizace přenese. Pokud je na úkolu synchronizovat zaškrtnuto, pak je tento úkol zažazen do synchronizace úkolů v Helios Orange s úkoly v MS Outlook. Více v kapitole Synchronizace úkolů.
 • Předvyplnit zadavatele - bude-li úkol tvořen v této kategorii, která bude mít zároveň nastaven příznak "Přednastaveno", bude mít automaticky vyplněno pole "Zadavatel - zaměstnanec" (aktuálně přihlášený uživatel).
 • Poznámka - pomocný popis

Záložka 2-Zadávání plnění úkolu

Záložka 2-Zadávání plnění úkolu

Na této záložce zadáváte, zda bude probíhat kontrola zadávaných hodin do plnění úkolů této kategorie. Možnosti jsou:

 • Bez kontroly - doba plnění není kontrolována, je akceptován jakýkoli čas
 • Čtvrt hodiny - doba plnění lze zadat jen na čtvrthodiny, tedy násobky 0,25
 • Půl hodiny - doba plnění lze zadat jen na půl hodiny, tedy násobky 0,5
 • Hodiny - doba plnění lze zadat jen na celé hodiny, tedy násobky 1


Pokud je do plnění úkolu vložena doba provádění neodpovídající nastavení na kategorii, nelze toto plnění uložit a uživatel je na nesoulad upozorněn hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Doba provádění je nastavena na čtvrthodiny/půlhodiny/hodiny.

Kategorie plnění úkolů

Kategorie plnění úkolu

Plnění úkolu lze také kategorizovat a pak dle kategorií třídit a vyhodnocovat. Vyplňujete atributy:

 • Kategorie - 3-místný alfanumerický kód idnetifikující kategorii, povinné pole
 • Popis kategorie - stručný název kategorie, povinné pole
 • Přednastaveno - pokud bude zaškrtnuto, kategorie se automaticky předvyplní do každého nového plnění úkolu. Nejvýše jedna kategorie může být přednastavena.
 • Poznámka - pomocný popis

Plnění úkolů

Přehled Plnění úkolů obsahuje všechna plnění. Z tohoto přehledu lze také zadat nové plnění úkolu. Po kliknutí na tlačítko Nový jste vyzváni k výběru úkolů, který chcete plnit. Úkol vyberete pomocí tlačítka Přenos a pak už vyplňujete editor plnění. Bližší informace k zadání nového plnění úkolu naleznete v kapitole Plnění úkolů.

Upozornění Pokud zadáváte plnění úkolu z tohoto přehledu, pak se k přenosu nabízejí jen úkoly, které nejsou dokončeny, a u kterých je aktuální uživatel v řešitelském týmu jako zaměstanec nebo kontaktní osoba nebo je uveden v poli řešitel. Tedy nezobrazují se dokončené úkoly a ty, kde uživatel není vůbec vyplněn na záložce 2.

Vzory úkolů

Zde můžete zadat vzory úkolů.

Na základě vzorů lze zadávat nové úkoly akcí z místní nabídky Nový úkol ze vzoru... Vzory lze teké přiřadit ke kategoriím aktivit. Nově založené aktivitě v této kategorii pak bude mít automaticky vyplněný úkol z tohoto vzoru.

Formulář vzoru úkolu a jeho vyplnění je shodné jako formulář úkolu popsaný v kapitole Úkoly.

Úkol lze do vzoru přesunout i z přehledu Úkoly volbou Přesun úkolu do vzoru. Obdobná funkce Přesun vzoru do úkolu přesune vzor do přehledu Úkoly.

Pokud např. založíte úkol do vzoru, do tohoto úkolu přidáte skladovou položku na záložku Zboží a služby a tento připravený úkol přiřadíte ke kategorii aktivit (označte kategorii - pravé tlačítko myši - volba "Vzory úkolů..." a zde přes tlačítko Přidat vyberete vzor úkolu), tak po vygenerování nové aktivity v této kategorii se na nově založenou aktivitu přenese úkol i položka zboží.

Úkoly - tým

V tomto přehledu jsou zobrazeny pouze úkoly, které mají na druhé záložce úkolu vyplněného pracovníka jehož loginID odpovídá přihlášenému uživateli v atributu Řešitel - zaměstnanec nebo který je ve spodní části záložky přidán do řešitelského týmu, tzn. do seznamu zaměstnanců nebo do seznamu kontaktních osob. Dále se zde zobrazují úkoly, které nemají přiřazeného žádného Řešitele ani žádného pracovníka v řešitelském týmu.


Úkoly - řešitel

V tomto přehledu jsou zobrazeny pouze úkoly, které mají v poli Řešitel - zaměstnanec vyplněného pracovníka jehož loginID odpovídá přihlášenému uživateli.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Michal Ťupa, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export