Údržba strojů a zařízení - QMS

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Datové zdroje pro nápočet hodnot užití)
(Záložka 2 - Parametry (zadávání parametrů opakovaných úkolů): upřesněny parametry pro časový interval)
Řádka 135: Řádka 135:
 
:***'''Počet užití aktuální''' – hodnota určuje počet užití, k němuž došlo od splnění minulého úkolu s danou činností. Počítá se kumulativně automaticky akcí '''Generování opakovaných úkolů''' z evidence ve výrobě. Hodnota se nuluje v okamžiku splnění úkolu dané kategorie. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
 
:***'''Počet užití aktuální''' – hodnota určuje počet užití, k němuž došlo od splnění minulého úkolu s danou činností. Počítá se kumulativně automaticky akcí '''Generování opakovaných úkolů''' z evidence ve výrobě. Hodnota se nuluje v okamžiku splnění úkolu dané kategorie. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
  
:**'''Časový interval''' – předepsaný časový interval pro opakování činnosti. Pro toto nastavení příznaku '''Typ parametru''' se pak zadávají další údaje:
+
:**'''Časový interval''' – předepsaný časový interval pro splnění opakované činnosti. Pro toto nastavení příznaku '''Typ parametru''' se pak zadávají další údaje:
:***'''Časový interval pro opakování úkolu''' – doba ve zvolené jednotce, za jakou se má opakovat úkol po datu splnění úkolu dané kategorie
+
:***'''Časový interval pro opakování úkolu''' – doba ve zvolené jednotce, za jakou se má splnit další opakovaný úkol po datu splnění předchozího úkolu dané kategorie
:***'''Časový interval jednotka''' - časová jednotka (hod/dny/měsíce/roky), v níž se udává předchozí hodnota.
+
:***'''Časový interval jednotka''' - časová jednotka (hod/dny/měsíce/roky), v níž se udává předchozí hodnota.
:***'''Předstih pro generování úkolu''' - doba ve zvolené jednotce předstihu, za jakou se má vygenerovat úkol po datu splnění úkolu dané kategorie
+
:***'''Předstih pro generování úkolu''' - doba ve zvolené jednotce předstihu, kdy se má vygenerovat úkol před požadovaným datem jeho splnění - jde vlastně v daném případě o rezervu nezbytnou pro zajištění potřebného zdroje pro jeho realizaci a naplánování zahájení úkolu tak, aby byl dokončen k datu Termín splnění. Po zajištění zdroje na konkrétní termín je případně možné Termín zahájení úkolu upravit.
:***'''Jednotka předstihu''' - časová jednotka (hod/dny/měsíce/roky), v níž se udává předchozí hodnota
+
:***'''Jednotka předstihu''' - časová jednotka (hod/dny/měsíce/roky), v níž se udává předchozí hodnota
:***'''Datum zahájení''' – datum, od kdy se daná činnost sleduje. Jde o '''startovní čáru''', od níž odvíjí automatické generování prvního úkolu. Dokud není hodnota zadána, úkoly pro danou činnost se automaticky negenerují. Jakmile je datum zadáno, prověřuje se při generování nejprve, zda již k danému předmětu údržby neexistují dokončené úkoly dané kategorie. Pokud ano, tak jako startovní čáru použije nejvyšší datum dokončení z těchto úkolů. Pokud takový úkol neexistuje, je startovní čárou zde zadaná hodnota parametru.
+
:***'''Datum zahájení''' – datum, od kdy se daná činnost sleduje. Jde o '''startovní čáru''', od níž odvíjí automatické generování prvního úkolu. Dokud není hodnota zadána, úkoly pro danou činnost se automaticky negenerují. Jakmile je datum zadáno, prověřuje se při generování nejprve, zda již k danému předmětu údržby neexistují dokončené úkoly dané kategorie. Pokud ano, tak jako startovní čáru použije nejvyšší datum dokončení z těchto úkolů. Pokud žádný takový úkol neexistuje, je startovní čárou zde zadaná hodnota parametru.
  
 
:**'''Operace zahájení sledování''' – parametr je určen pro typ '''Typ parametru''' nastavený na ''Doba užití'', nebo ''Počet užití''. Je to odkaz na záznam (jeho ID) '''Evidence výrobních operací'''. Určuje '''startovní čáru''', od které se zahájilo sledování charakteristiky pro generování úkolu s danou činností. Dokud tuto hodnotu uživatel nevyplní, k automatizovanému výpočtu hodnot nedochází. Je-li zadán, dojde při následujícím automatizovaném výpočtu k aktualizaci hodnot celkových a aktuálních ze záznamů od tohoto záznamu včetně, které mají '''Datum případu''' menší nebo rovné požadovanému datu. Odkaz na poslední zpracovaný záznam v pořadí dle ID záznamu se automaticky ukládá do parametru '''Poslední započtená operace'''.  
 
:**'''Operace zahájení sledování''' – parametr je určen pro typ '''Typ parametru''' nastavený na ''Doba užití'', nebo ''Počet užití''. Je to odkaz na záznam (jeho ID) '''Evidence výrobních operací'''. Určuje '''startovní čáru''', od které se zahájilo sledování charakteristiky pro generování úkolu s danou činností. Dokud tuto hodnotu uživatel nevyplní, k automatizovanému výpočtu hodnot nedochází. Je-li zadán, dojde při následujícím automatizovaném výpočtu k aktualizaci hodnot celkových a aktuálních ze záznamů od tohoto záznamu včetně, které mají '''Datum případu''' menší nebo rovné požadovanému datu. Odkaz na poslední zpracovaný záznam v pořadí dle ID záznamu se automaticky ukládá do parametru '''Poslední započtená operace'''.  
Řádka 147: Řádka 147:
 
:***'''Doba užití''' - když '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu definovaného parametrem '''Doba užití pro generování úkolu'''. Úkol vygenerovaný v předstihu nemá stanoven '''Termín zahájení''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL VYGENEROVÁN). Ten si může doplnit uživatel, nebo jej doplní některý z následných běhů akce '''Generování opakovaných úkolů''' v okamžiku, kdy '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu daného parametrem '''Doba užití pro opakování úkolu''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN). Není-li '''Doba užití pro generování úkolu''' definována, vygeneruje se úkol až v okamžiku, kdy '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu daného parametrem '''Doba užití pro opakování úkolu'''.  
 
:***'''Doba užití''' - když '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu definovaného parametrem '''Doba užití pro generování úkolu'''. Úkol vygenerovaný v předstihu nemá stanoven '''Termín zahájení''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL VYGENEROVÁN). Ten si může doplnit uživatel, nebo jej doplní některý z následných běhů akce '''Generování opakovaných úkolů''' v okamžiku, kdy '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu daného parametrem '''Doba užití pro opakování úkolu''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN). Není-li '''Doba užití pro generování úkolu''' definována, vygeneruje se úkol až v okamžiku, kdy '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu daného parametrem '''Doba užití pro opakování úkolu'''.  
 
:***'''Počet užití''' - když '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu definovaného parametrem '''Počet užití pro generování úkolu'''. Úkol vygenerovaný v předstihu nemá stanoven '''Termín zahájení''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL VYGENEROVÁN). Ten si může doplnit uživatel, nebo jej doplní některý z následných běhů akce '''Generování opakovaných úkolů''' v okamžiku, kdy '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu daného parametrem '''Počet užití pro opakování úkolu''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN). Není-li '''Počet užití pro generování úkolu''' definován, vygeneruje se úkol až v okamžiku, kdy '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu daného parametrem '''Počet užití pro opakování úkolu'''.
 
:***'''Počet užití''' - když '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu definovaného parametrem '''Počet užití pro generování úkolu'''. Úkol vygenerovaný v předstihu nemá stanoven '''Termín zahájení''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL VYGENEROVÁN). Ten si může doplnit uživatel, nebo jej doplní některý z následných běhů akce '''Generování opakovaných úkolů''' v okamžiku, kdy '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu daného parametrem '''Počet užití pro opakování úkolu''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN). Není-li '''Počet užití pro generování úkolu''' definován, vygeneruje se úkol až v okamžiku, kdy '''Aktuální''' hodnota dosáhne limitu daného parametrem '''Počet užití pro opakování úkolu'''.
:***'''Časový interval''' - v předstihu definovaném parametrem '''Předstih pro generování úkolu'''. Úkol vygenerovaný v předstihu má stanoven '''Termín zahájení''', je posunut do budoucnosti proti aktuálnímu datu o hodnotu danou parametrem '''Předstih pro generování úkolu''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN).
+
:***'''Časový interval''' - v předstihu definovaném parametrem '''Předstih pro generování úkolu'''. Úkol vygenerovaný v předstihu má stanoven '''Termín dokončení''' i '''Termín zahájení''', který je předsunut proti termínu dokončení o hodnotu danou parametrem '''Předstih pro generování úkolu''' (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN).
  
 
:*Na záložce '''2 – Popis úkolu''' lze zadat údaje, které se budou přebírat do generovaných úkolů:
 
:*Na záložce '''2 – Popis úkolu''' lze zadat údaje, které se budou přebírat do generovaných úkolů:
 
:**'''Předmět úkolu''' – stručný název úkolu
 
:**'''Předmět úkolu''' – stručný název úkolu
 
:**'''Popis''' – podrobný popis úkolu pro daný předmět údržby
 
:**'''Popis''' – podrobný popis úkolu pro daný předmět údržby
 +
:**'''Zadavatel – zaměstnanec''' - zaměstnanec, který úkol zadává
 
:**'''Řešitel – zaměstnanec''' - zaměstnanec, kterému je úkol určen
 
:**'''Řešitel – zaměstnanec''' - zaměstnanec, kterému je úkol určen
 
:**'''Řešitel – kontaktní osoba''' – kontaktní osoba, které je úkol určen. Je-li zadán zaměstnanec, nelze zadat kontaktní osobu a naopak.
 
:**'''Řešitel – kontaktní osoba''' – kontaktní osoba, které je úkol určen. Je-li zadán zaměstnanec, nelze zadat kontaktní osobu a naopak.

Verze z 28. 3. 2017, 23:27

groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Agenda umožňuje sledovat a řídit jak údržbu strojů, nebo nářadí používaných v modulu Řízení výroby, tak i ostatních zařízení také vyžadujících:

 • pravidelnou (opakovanou) údržbu a kontroly závisející
  • na motohodinách
  • na odpracovaných hodinách
  • na odpracovaných cyklech (počtu užití)
  • na uplynutí stanoveného časového intervalu
 • mimořádnou údržbu
 • opravy
 • apod.

Obsah

Možnosti agendy

Jednotlivé druhy sledovaných zařízení lze prvotně zařadit do uživatelsky nadefinovaných kategorií, pro které je možné si jednak upravit podobu editorů prostřednictvím nástroje uživatelských editorů, jednak jim přiřadit používané hodnoty v číselnících:

 • Stav zařízení
 • Typ zařízení

V rámci zavedení stroje/nářadí/zařízení (předmětu údržby) do sledování lze:

 • Podrobněji začlenit předmět údržby zadáním hodnoty z uživatelem definovaného číselníku Typ zařízení.
 • Napojit sledovaný stroj/nářadí/zařízení na příslušnou kartu v číselníku Karty majetku
 • Napojit
  • sledovaný stroj na Číselník strojů ve výrobě
  • sledované nářadí
   • na číselník Kmen zboží
   • na kartu Stav skladu ve skladu (výdejně nářadí), kde je nářadí evidováno
   • na kartu Stav výrobních čísel určující konkrétní kus nářadí
 • Určit správce stroje/nářadí/zařízení
 • Nastavit pro jednotlivé druhy (kategorie) úkolů údržby parametry sloužící
  • k automatizovanému sledování využití strojů/nářadí evidovaných v záznamech Evidence výrobních operací
  • ke generování opakovaných úkolů údržby s požadovaným předstihem
   • buď v návaznosti na využití strojů/zařízení ve výrobě
   • nebo po uplynutí stanoveného časového intervalu od provedení minulého úkolu dané kategorie

Ke každému předmětu údržby lze během jeho životnosti:

 • Přiřazovat jeho aktuální stav z uživatelsky zadávaného číselníku Stavy zařízení
 • Naplánovat úkoly pro zajištění údržby s určením konkrétního zaměstnance provádějícího daný úkol
  • ručně
   • zadáním jednoho úkolu, nebo vícekrát se opakujícího úkolu k záznamu v agendě
   • akcí pro generování jednoho úkolu údržby z přehledů Číselník strojů, nebo Evidence nářadí
  • automatizovaně
   • akcí pro generování opakovaných úkolů spuštěnou nad vybranými záznamy agendy
   • případně periodicky spouštěnou automatickou akcí
 • Evidovat splnění úkolu se zajištěním vynulování hodnot evidujících dobu používání, či počet užití napočítaných do splnění dané kategorie úkolu na daném předmětu údržby.
 • Sledovat čas strávený na plnění úkolů údržby
 • Vyhodnocovat plnění úkolů údržby
 • Sledovat spotřební materiál a náhradní díly spotřebované při plnění úkolů údržby
 • Sledovat náklady na údržbu
 • Generovat výdejky materiálu a náhradních dílů
 • Evidovat vydané objednávky na opravy externí organizací
 • Evidovat vydané objednávky na náhradní díly
 • Evidovat technickou dokumentaci a protokoly o provedené údržbě, kontrolách a opravách

Ručně zadané i automatizovaně generované úkoly tvoří plán údržby, který lze sledovat ve společném Přehledu úkolů údržby a zařízení.

Nový předmět údržby

Založení předmětu údržby

Předmětem údržby může být:

 • jednak takový předmět, o jehož užívání lze získávat potřebná data z evidence v modulu Řízení výroby. Zde lze zvolit jednu ze 2 vzájemně se vylučujících možností:
  • konkrétní stroj zadávaný u vykázaných operací k jednotlivým pracovištím v Evidenci výrobních operací
   • v tomto případě je zdrojem informace o užití stroje Skutečně odpracovaný čas stroje, a není-li zadán, pak Normovaný čas stroje v záznamech Evidenci výrobních operací, kde je daný stroj uveden.
   • je nutná vazba předmětu údržby na Číselník strojů
   • současně lze předmět údržby propojit s kartou v modulu Majetek
   • další vazby na Kmen zboží, Stav skladu a Stav výrobního čísla nejsou možné
  • jednotlivé nářadí zadávané u vykázaných operací v Evidenci výrobních operací na záložce 2 – Evidence nářadí
   • v tomto případě je zdrojem informace o užití nářadí v závislosti na Typu životnosti nářadí buď Doba použití, nebo Počet použití evidované v záznamech Evidenci nářadí, kde je dané nářadí uvedeno.
   • je nutná vazba předmětu údržby na Kmen zboží
   • je možné propojit předmět údržby s kartami Stav skladu (např. ve skladu, který je používán jako výdejna nářadí) a Stav výrobního čísla
   • současně lze předmět údržby propojit i s kartou v modulu Majetek
Upozornění Předpokladem pro správné automatizované nápočty příslušných hodnot pro nářadí je, že každý kus používaný ve výrobě je zaveden v Číselníku nářadí pod vlastním Registračním číslem.
 • dále předmět zavedený v některé ze základních evidencí systému Helios, ale bez vazeb na modul Řízení výroby jako např.:
  • stroj, zařízení, nářadí, přípravky, apod.
   • je možné propojit s jejich kartou v modulu Majetek
  • položky jako nářadí, přípravky zavedené v číselníku Kmen zboží a napojené na tento číselník lze propojit i
   • na kartu Stavu skladu, v němž je předmět evidován
   • na kartu Stavu výrobního čísla tohoto skladu
   • na kartu v modulu Majetek
 • konečně i předměty, které se nevyskytují v žádné z jiných evidencí systému Helios
  • veškeré potřebné údaje pro ně lze zadat přímo v záznamu pro daný předmět údržby bez nutnosti čerpat data odjinud.

Záznam pro nový předmět údržby se zakládá do přehledu Údržba strojů a zařízení standardním tlačítkem Nový. Pokud je k této agendě QMS v číselníku Kategorie QMS zavedeno více kategorií pro různé skupiny předmětů údržby, objeví se nejprve přehled Kategorie QMS s kategoriemi pro tuto agendu. Teprve po zvolení kategorie v přehledu se objeví karta s novým záznamem agendy s nastavenou kategorií.

Karta Údržba strojů a zařízení

Karta Údržba strojů a zařízení

Záložka 1 – Údržba strojů

 • Pořadové číslo - generuje se standardně automaticky vzestupně v rámci kategorie. Spolu s hodnotou Kategorie jednoznačně definuje záznam s daným předmětem údržby.
 • Předmět údržby - v okamžiku propojení záznamu
  • na Číselník strojů se nezadané pole automaticky naplní názvy z Číselníku pracovišť a z Číselníku strojů oddělenými znakem ;
  • na evidenci Karty majetku se nezadané pole automaticky naplní názvem z karty majetku
  • na Kmen zboží se nezadané pole automaticky naplní názvem z karty Kmene zboží
Pole slouží uživateli k rychlé orientaci v předmětech údržby. Je tedy na uživateli, zda a jak případně automaticky doplněný text upraví.
 • Stav zařízení - hodnota z číselníku 1 QMS Stavy zařízení. Je-li údaj zadán, není možné daný záznam zrušit.
 • Druh zařízení - hodnota z číselníku 2 QMS Druhy zařízení. Slouží k uživatelské klasifikaci předmětu údržby.
 • Výrobce - název výrobce zařízení - v okamžiku propojení záznamu
  • na evidenci Karty majetku se nezadané pole automaticky naplní výrobcem z karty majetku
  • na Kmen zboží se nezadané pole automaticky naplní názvem výrobce z karty Kmene zboží
 • Sledovaný stroj z výroby - Středisko, Pracoviště, Stroj – vazba na konkrétní stroj v Číselníku strojů v modulu Technická příprava výroby. Vazbu lze nastavit pouze v případě, že v záznamu není definována vazba na Kmen zboží.
 • Správce stroje/zařízení - pracovník, který zodpovídá za údržbu daného předmětu
 • Začátek - Datum a čas zahájení sledování údržby daného předmětu - nastaví se automaticky při založení záznamu aktuálním datem a časem, lze je podle potřeby upravit
 • Konec - Datum a čas ukončení sledování údržby - zadává uživatel při vyřazení předmětu údržby ze sledování – automatizované akce pro generování opakovaných úkolů údržby záznamy s vyplněným datem v tomto poli ignorují.
 • [2] Vazby – další možné vazby do systému Helios:
  • Typ a číslo majetku – vazba do evidence Karty majetku Karty majetku v modulu Majetek. Všechna pole jsou napojena na výběr z číselníku Karty majetku, před výběrem je třeba v automaticky aktivovaném okně Vyberte datum potvrdit datum K jakému datu si přejete stav majetku vidět.
  • Kmen zboží (SZ, Registrační číslo, Název 1) - všechna pole jsou napojena na výběr z číselníku Kmen zboží. Pokud se prvotně nastaví vazba na Stav skladu, tato vazba se automaticky doplní. Vazbu lze nastavit pouze v případě, že v záznamu není definována vazba na Sledovaný stroj z výroby.
  • Stav skladu (SZ, Registrační číslo, Název 1) - všechna pole jsou napojena na výběr karet z přehledu Stav skladu v přednastaveném skladu, sklad lze v přehledu pro výběr změnit.
  • Výrobní čísla sklad - pole je napojeno na výběr stavových karet VČ z přehledu Stav výrobních čísel pro skladovou kartu zadanou výše (dokud není zadána, nelze vazbu na stav VČ zadat).
  • Výrobní číslo - neprázdné pole se vyplní hodnotou výrobního čísla v okamžiku napojení na Stav výrobních čísel, nebo na Typ a číslo majetku (je-li na kartě výrobní číslo zadáno). Převzatou hodnotu lze kdykoliv změnit. Tento údaj při správném používání umožňuje snadné vyhledávání dle výrobního čísla bez ohledu na to, zda je či není zavedeno v některém z připojených záznamů přes vazby Výrobní čísla sklad, či Typ a číslo majetku.
 • Popis – popis k předmětu údržby

Záložka 2 - Parametry (zadávání parametrů opakovaných úkolů)

Karta Údržba strojů a zařízení – 2 - Parametry
 • Cena bez DPH, Cena s DPH – do těchto údajů se automaticky sčítají hodnoty příslušných celkových cen uvedených u položek uvedených pro daný předmět údržby na záložce 6 – Náhradní díly a na záložce 3 – Zboží a služby přiřazených úkolů.
 • [2] Parametry opakovaných úkolů – přehled s definicemi parametrů nastavených pro jednotlivé kategorie úkolů údržby pro daný předmět údržby. Daná kategorie úkolu definuje určitý typ opakované činnosti, která probíhá na různých předmětech údržby. U konkrétního předmětu údržby (záznamu agendy Údržba…) se pak definují v editoru Parametry opakovaných úkolů potřebné parametry umožňující pro daný případ sledovat, zda jsou splněny podmínky pro naplánování dalšího úkolu pro vykonání dané činnosti.
 • Tlačítkem Nový se založí záznam pro parametry dalšího typu opakovaného úkolu. Nejprve se objeví přehled Kategorie úkolů QMS, kde je třeba zvolit, pro jakou kategorii úkolu budou parametry určeny. Každou kategorii úkolu lze přiřadit jednomu předmětu údržby právě jedenkrát, proto se nabízejí už pouze ty, které ještě nebyly u daného záznamu údržby použity. Po zvolení kategorie úkolu se zobrazí Karta Parametry opakovaných úkolů.
Karta Parametry opakovaných úkolů – 1 – Parametry opakovaných úkolů
 • Na záložce 1 – Parametry opakovaných úkolů je třeba určit, co se u dané činnosti sleduje za charakteristiku rozhodující o zopakování činnosti. K tomu slouží příznak Typ parametru, který lze nastavit takto:
  • Doba užití – doba, po kterou je předmět údržby aktivně používán. Pro automatizované sledování parametru tohoto typu slouží standardně záznamy Evidence výrobních operací a případně i jemu podřízené záznamy Evidence nářadí v modulu Řízení výroby. Pro toto nastavení příznaku Typ parametru se pak zadávají další údaje:
   • Doba užití pro opakování úkolu – hodnota ve zvolené časové jednotce určuje, po jaké době užití se má daná činnost opakovat
   • Doba užití pro generování úkolu – hodnota ve zvolené časové jednotce určuje, po jaké době užití se má vygenerovat úkol pro danou činnost. Tímto parametrem stanovíte, v jakém předstihu se úkol vygeneruje.
   • Doba užití celková – hodnota ve zvolené časové jednotce určuje celkovou dobu aktivního užití. Počítá se kumulativně automaticky akcí Generování opakovaných úkolů z evidence ve výrobě. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
   • Doba užití aktuální – hodnota ve zvolené časové jednotce určuje dobu aktivního užití, která uběhla od splnění minulého úkolu s danou činností. Počítá se kumulativně automaticky akcí Generování opakovaných úkolů z evidence ve výrobě. Hodnota se nuluje v okamžiku splnění úkolu dané kategorie. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
   • Jednotka – časová jednotka (sec/min/hod), v níž se udávají předchozí hodnoty. Po zahájení automatizovaného sledování jednotku neměňte.
  • Počet užití – určuje, kolikrát byl předmět užití použit. Pro automatizované sledování parametru tohoto typu slouží standardně záznamy Evidence výrobních operací a zároveň i jemu podřízené záznamy Evidence nářadí v modulu Řízení výroby výroby. Pro toto nastavení příznaku Typ parametru se pak zadávají další údaje:
   • Počet užití pro opakování úkolu – hodnota určuje, po kolika užitích se má daná činnost opakovat
   • Počet užití pro generování úkolu – hodnota určuje, po kolika užitích se má vygenerovat úkol pro danou činnost. Tímto parametrem stanovíte, v jakém předstihu se úkol vygeneruje.
   • Počet užití celkový – hodnota určuje celkový počet užití. Počítá se kumulativně automaticky akcí Generování opakovaných úkolů z evidence ve výrobě. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
   • Počet užití aktuální – hodnota určuje počet užití, k němuž došlo od splnění minulého úkolu s danou činností. Počítá se kumulativně automaticky akcí Generování opakovaných úkolů z evidence ve výrobě. Hodnota se nuluje v okamžiku splnění úkolu dané kategorie. Lze nastavit výchozí hodnotu, případně hodnotu aktualizovat i ručně.
  • Časový interval – předepsaný časový interval pro splnění opakované činnosti. Pro toto nastavení příznaku Typ parametru se pak zadávají další údaje:
   • Časový interval pro opakování úkolu – doba ve zvolené jednotce, za jakou se má splnit další opakovaný úkol po datu splnění předchozího úkolu dané kategorie
   • Časový interval jednotka - časová jednotka (hod/dny/měsíce/roky), v níž se udává předchozí hodnota.
   • Předstih pro generování úkolu - doba ve zvolené jednotce předstihu, kdy se má vygenerovat úkol před požadovaným datem jeho splnění - jde vlastně v daném případě o rezervu nezbytnou pro zajištění potřebného zdroje pro jeho realizaci a naplánování zahájení úkolu tak, aby byl dokončen k datu Termín splnění. Po zajištění zdroje na konkrétní termín je případně možné Termín zahájení úkolu upravit.
   • Jednotka předstihu - časová jednotka (hod/dny/měsíce/roky), v níž se udává předchozí hodnota
   • Datum zahájení – datum, od kdy se daná činnost sleduje. Jde o startovní čáru, od níž odvíjí automatické generování prvního úkolu. Dokud není hodnota zadána, úkoly pro danou činnost se automaticky negenerují. Jakmile je datum zadáno, prověřuje se při generování nejprve, zda již k danému předmětu údržby neexistují dokončené úkoly dané kategorie. Pokud ano, tak jako startovní čáru použije nejvyšší datum dokončení z těchto úkolů. Pokud žádný takový úkol neexistuje, je startovní čárou zde zadaná hodnota parametru.
  • Operace zahájení sledování – parametr je určen pro typ Typ parametru nastavený na Doba užití, nebo Počet užití. Je to odkaz na záznam (jeho ID) Evidence výrobních operací. Určuje startovní čáru, od které se zahájilo sledování charakteristiky pro generování úkolu s danou činností. Dokud tuto hodnotu uživatel nevyplní, k automatizovanému výpočtu hodnot nedochází. Je-li zadán, dojde při následujícím automatizovaném výpočtu k aktualizaci hodnot celkových a aktuálních ze záznamů od tohoto záznamu včetně, které mají Datum případu menší nebo rovné požadovanému datu. Odkaz na poslední zpracovaný záznam v pořadí dle ID záznamu se automaticky ukládá do parametru Poslední započtená operace.
  • Poslední započtená operace - parametr je určen pro typ Typ parametru nastavený na Doba užití, nebo Počet užití. Je to odkaz na poslední zpracovaný záznam (jeho ID) Evidence výrobních operací. Je-li vyplněn, startuje automatizovaný výpočet charakteristik od tohoto záznamu. Zrušení odkazu způsobí, že další výpočet proběhne opět od Operace zahájení sledování. Je na uživateli, aby si v daném případě vynuloval, nebo upravil již dříve napočítané hodnoty o době užití, či počtu užití.
 • Úkol - vazba na aktuální úkol určený k zajištění činnosti dané kategorie. Úkol lze připojit i ručně, ale standardně se vygeneruje a připojí automaticky akcí Generování opakovaných úkolů, a to v závislosti na typu parametru:
   • Doba užití - když Aktuální hodnota dosáhne limitu definovaného parametrem Doba užití pro generování úkolu. Úkol vygenerovaný v předstihu nemá stanoven Termín zahájení (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL VYGENEROVÁN). Ten si může doplnit uživatel, nebo jej doplní některý z následných běhů akce Generování opakovaných úkolů v okamžiku, kdy Aktuální hodnota dosáhne limitu daného parametrem Doba užití pro opakování úkolu (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN). Není-li Doba užití pro generování úkolu definována, vygeneruje se úkol až v okamžiku, kdy Aktuální hodnota dosáhne limitu daného parametrem Doba užití pro opakování úkolu.
   • Počet užití - když Aktuální hodnota dosáhne limitu definovaného parametrem Počet užití pro generování úkolu. Úkol vygenerovaný v předstihu nemá stanoven Termín zahájení (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL VYGENEROVÁN). Ten si může doplnit uživatel, nebo jej doplní některý z následných běhů akce Generování opakovaných úkolů v okamžiku, kdy Aktuální hodnota dosáhne limitu daného parametrem Počet užití pro opakování úkolu (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN). Není-li Počet užití pro generování úkolu definován, vygeneruje se úkol až v okamžiku, kdy Aktuální hodnota dosáhne limitu daného parametrem Počet užití pro opakování úkolu.
   • Časový interval - v předstihu definovaném parametrem Předstih pro generování úkolu. Úkol vygenerovaný v předstihu má stanoven Termín dokončení i Termín zahájení, který je předsunut proti termínu dokončení o hodnotu danou parametrem Předstih pro generování úkolu (v tom případě se vedle připojeného úkolu objevuje červený text ÚKOL NAPLÁNOVÁN).
 • Na záložce 2 – Popis úkolu lze zadat údaje, které se budou přebírat do generovaných úkolů:
  • Předmět úkolu – stručný název úkolu
  • Popis – podrobný popis úkolu pro daný předmět údržby
  • Zadavatel – zaměstnanec - zaměstnanec, který úkol zadává
  • Řešitel – zaměstnanec - zaměstnanec, kterému je úkol určen
  • Řešitel – kontaktní osoba – kontaktní osoba, které je úkol určen. Je-li zadán zaměstnanec, nelze zadat kontaktní osobu a naopak.

Volby místní nabídky

Generování opakovaných úkolů

Akce pro aktuální či označené záznamy parametrů opakovaných úkolů aktualizuje napočítávané hodnoty a v případě, že jsou splněny podmínky pro zadání dalšího úkolu dané kategorie, vygeneruje nový úkol k danému předmětu údržby.

Záložka 3 - Úkoly údržby

Přehled úkolů zadaných k danému předmětu údržby ručně na této záložce, nebo vygenerovaných akcemi

 • Generování opakovaných úkolů spouštěnou nad přehledem Údržba strojů a zařízení, nebo nad přehledem Parametry opakovaných úkolů
 • Generuj úkol do Údržby…/Správy měřidel spouštěnou nad přehledem Evidence nářadí
 • Generuj úkol do Údržby strojů… spouštěnou nad přehledem Číselník strojů

Nový úkol se ručně zakládá stiskem tlačítka Nový <F2>.

Úkol údržby - Editace úkolů

Obsahuje tato pole:

 • Předmět úkolu – stručný popis obsahu úkolu.
 • Kategorie - popis – popis ke kategorii úkolu QMS přiřazené danému úkolu.
 • Řešitel – zaměstnanec - zaměstnanec, kterému je úkol určen
 • Řešitel – kontaktní osoba – kontaktní osoba, které je úkol určen. Je-li zadán zaměstnanec, nelze zadat kontaktní osobu a naopak.
 • Termín zahájení - plánované datum a čas zahájení úkolu.
 • Termín splnění - plánované datum a čas, kdy má být úkol splněn. Pokud je vyplněn Termín zahájení, musí být vyplněn i Termín splnění.
 • Datum kontroly - datum a čas průběžné kontroly
 • Datum zahájení - datum a čas, kdy bylo zahájeno řešení úkolu.
 • Datum dokončení - datum a čas, kdy byl úkol ukončen. Systém kontroluje, zda Datum zahájení je nižší nebo rovno hodnotě v poli Termín splnění. Vyplněním hodnoty se automaticky změní Stav na hodnotu Dokončeno.
 • Stav - stav, ve kterém se daný úkol aktuálně nachází. Nastaví se výběrem z nabídky: Nezahájeno, Probíhá, Dokončeno, Čeká se na někoho dalšího, Odloženo. V případě, že je vybrán stav Dokončeno, automaticky se nastaví Datum dokončení aktuálním datem a časem, úkol je splněn. Na takový úkol nelze zadávat další dílčí plnění úkolu.
 • Priorita - stupeň priority daného úkolu, lze zvolit z nabídky Nízká, Střední (implicitní nastavení), Vysoká
 • Výsledek akce – umožňuje stanovit, zda předmět údržby po provedené údržbě vyhovuje pro další užití. Lze zvolit z nabídky (není) (implicitní nastavení – výsledek nebyl stanoven), Vyhovuje, Vyhovuje s výhradou, Nevyhovuje - další podrobnosti jsou v poli Popis k výsledku akce
 • Hotovo hod. - hodiny čerpané na řešení úkolu
 • Celkem hod. – plánovaný počet hodin na řešení úkolu
 • Popis - bližší popis daného úkolu údržby pro daný předmět
 • Popis k výsledku akce – podrobnější komentář k hodnotě zvolené v poli Výsledek akce, případně libovolná informace z průběhu plnění úkolu
Záložka 2 – Plnění úkolů

Zde se zobrazí přehled plnění daného úkolu. Pomocí tlačítka Nový, lze plnění také zadat. Ve spodní části záložky jsou zobrazena informativní okna Plnění celkem a Plnění celkem bez DPH. Do nich se sčítají částky z položek Zboží a služeb, které jsou na plnění úkolů navázány. Dále je zde atribut Typ plnění, který určuje, jaký formulář plnění se uživatelům u tohoto úkolu nabídne. Varianty jsou:

 • Datum provedení - zadává se doba provedení (tzn.počet hodin) v aktuálním dni, lze zadat položky Zboží a služby
 • Datumy Od-Do - zadává se datum počátku plnění a datum konce plnění (tzn. počet dní).

Podrobnosti k zadávání plnění úkolů se dozvíte v kapitole Plnění úkolů QMS.

Záložka 3 - Zboží a služby

Zde lze zadat požadovaný materiál, případně služby týkající se úkolu. Můžete vybírat z karet zboží a služeb, zadávat nové karty do číselníku Zboží a služby a do Stavových karet vybraného skladu. V menu místní nabídky lze generovat příslušné skladové doklady. Pokud je u položek uvedena cena a množství, napočítávají se celkové ceny (v případě 0 množství jednotkové ceny) do polí Cena bez DPH a Cena s DPH zobrazených standardně na záložce 2 – Parametry.

Volby místní nabídky

Vedle obvyklých akcí používaných nad Úkoly ve Firemních aktivitách.

Generování úkolů s opakováním

Akce aktivuje formulář Editace opakovaných úkolů. Na záložce 1 – Úkol lze nadefinovat Předmět, Kategorii úkolu QMS, Prioritu a Popis. Na záložce 2 – Opakování se definují pravidla určující, kolikrát se úkol k danému záznamu agendy vygeneruje a s jakými termíny. Na záložce 3 – Řešitelský tým pak lze uvést řešitele (zaměstnance, nebo kontaktní osobu) a další členy řešitelského týmů ze Zaměstnanců a z Kontaktních osob.

Záznam agendy QMS

Zobrazí přehled Údržba strojů a zařízení se záznamem, k němuž úkol náleží.

Parametry opakovaného úkolu...

Zobrazí přehled QMS opakované úkoly, a pokud je na aktuální úkol odkaz v některém ze záznamů v Parametrech opakovaných úkolů, zobrazí se v přehledu právě tento záznam a lze jej otevřít k editaci.

Záložka 4 – Servisní organizace

Obsahuje v sekci [1] – Servisní organizace vazbu na hlavní servisní organizaci a její kontaktní osobu Na 4 záložkách v sekci [2] – Další zaměstnanci a kontakty na servisní organizace je možné připojit do jednotlivých přehledů vazby na další zaměstnance, organizace, kontaktní osoby a kontakty určenými k zajišťování údržby a servisu daného předmětu.

Záložka 5 - Dokumentace

Obsahuje přehled elektronických dokumentů s dokumentací používanou k danému předmětu údržby.

Záložka 6 - Náhradní díly…

Zde lze zadat požadovaný materiál, případně služby týkající se daného předmětu údržby. Můžete vybírat z karet zboží a služeb, zadávat nové karty do číselníku Zboží a služby a do Stavových karet vybraného skladu. V menu místní nabídky lze generovat příslušné skladové doklady. Pokud je u položek uvedena cena a množství, napočítávají se celkové ceny (v případně 0 množství jednotkové ceny) do polí Cena bez DPH a Cena s DPH zobrazených standardně na záložce 2 – Parametry. Pokud zadáte do tohoto přehledu položky bez cen a množství, představuje pouhý seznam potenciálních náhradních dílů, které se používají k opravě daného předmětu údržby. Konkrétně spotřebované díly s množstvím a cenami pak zadávejte až v záznamech jednotlivých úkolů údržby uvedených na záložce standardně na záložce 3 – Úkoly údržby. Při tomto způsobu evidence, budete mít v polích Cena bez DPH a Cena s DPH dobrou orientační představu o celkových nákladech na materiálové vstupy a případně i externí služby vynaložených na údržbu daného předmětu údržby.

Záložka 7 - Doklady

Přehledy s doklady oběhu zboží a fakturace připojenými, případně i pořízenými v souvislosti s údržbou daného předmětu. Na jednotlivých záložkách jsou k dispozici všechny akce odpovídající danému typu dokladu. Akce Přidat a Odebrat nevytváří ani nemaže doklady samé, ale pouze vytváří/ruší vazbu mezi dokladem a záznamem agendy QMS.

 • Záložka Doklady - společný přehled dokladů připojených k danému záznamu agendy. Zde ale nelze spouštět akce.
 • Záložka Příjemky - zde lze připojit příjemku s položkami pořízenými v souvislosti s údržbou
 • Záložka Výdejky - zde mohou být výdejky na materiál na opravu daného předmětu údržby apod.
 • Záložka Vydané objednávky – zde mohou být objednávky vystavené na položky potřebné pro zajištění údržby daného předmětu údržby
 • Záložka Nabídkové sestavy – zde mohou být nabídkové sestavy s poptávkami, či ceníkem k položkám potřebným pro zajištění údržby daného předmětu údržby
 • Záložka Přijaté faktury - zde lze připojit přijaté faktury za dodávky zboží a služeb, které souvisely s daným předmětem údržby

Volby místní nabídky

Pravým tlačítkem myši v přehledu Údržba strojů a zařízení aktivujete místní nabídku, která kromě standardních funkcí obsahuje další volby: !!! Vyměnit obrázek, až bude menu agendy v definitivním stavu!!!

Místní nabídka v přehledu Údržba strojů a zařízení

MS Office

Akce přístupné navíc v agendách QMS podobně jako v modulu Firemní aktivity:

 • Odeslat pozvánky do MS Outlook - Nad označeným záznamem klikněte na volbu Odeslat pozvánky do MS Outlook (nebo klávesovou zkratku CTRL+O). Otevře se okno pozvánky v MS Outlook. Pokud je na aktivitě vše správně vyplněno, v okně pozvánky je vyplněn předmět, "Čas zahájení" a "Konec". Je-li navázána organizace s kontaktem (e-mail), je tento email přednastaven v okně odchozí pozvánky v MS Outlook. Pozvánka je automaticky nejprve uložena a následně připravena k editaci. Pokud pozvánku zavřete bez odeslání, nadále bude jako záznam v MS Outlook.
 • Odeslat do kalendáře MS Outlook - Tato akce přenese označené záznamy do lokálního přednastaveného kalendáře MS Outlook. Pokud záznam už v MS Outlook existuje a byl změněn, tak se v kalendáři MS Outlook aktualizuje.
 • Načíst emaily z MS Outlook - Tato akce načítá - připojí do dokumentů uváděných na záložce 5 – Dokumentace aktuálního záznamu agendy maily z doručené pošty z MS Outlook. Nepřenášejí se emaily, které mají příznak soukromé. Po spuštění akce se zobrazí formulář Výběr položek pro přenos, kde je možné určit Datum od a Datum do, tj. období, za které chcete došlou poštu načíst. Tlačítkem Načtení do přehledu na formuláři vyberete emaily, které jsou v MS Outlook ve složce Doručená pošta a splňují podmínku datumového rozpětí. Všechny jsou označeny příznakem Vybraný. Tlačítky Pridat.gif a Odebrat.gif lze označení pro aktuální, či více vybraných záznamů měnit. Maily označené jako vybrané pak tlačítkem OK připojíte k záznamu agendy jako dokumenty ve formátu txt. Přílohy k emailu jsou jednotlivě zapsány do historie dokumentu daného dokumentu, a lze je tedy zobrazit akcí Historie dokumentů spuštěnou nad daným dokumentem v přehledu s dokumenty. Formulář pro přenos je shodný s formulářem pro přenos položek z kalendáře (akce "Načíst kalendář z MS Outlook").
Upozornění Komunikace je možná od verze MS Outlook 2003.

Kopie s možností opakování

Po vybrání této akce se objeví editor, který umožňuje zadat 2 režimy vytváření kopie

 • Standardní kopie
 • Opakovaná kopie

Režim Standardní kopie vytvoří jednu kopii. Kopírují se následující údaje a vazby

 • Předmět údržby
 • Druh zařízení
 • Správce stroje/zařízení
 • vazba na Kmen zboží
 • Popis
 • záznamy Poznámky…
 • veškeré kontaktní informace na záložce 4 – Servisní organizace
 • záznamy v Náhradních dílech

Režim Opakovaná kopie vytvoří N kopií podle zadaných parametrů opakování. Tyto kopie mají nastaveny atributy Začátek a Konec podle uvedených parametrů. Pozor, vytvořené kopie jsou svébytné záznamy a nejsou spolu nijak svázány (takže zásadní rozdíl oproti Opakovaným úkolům ve Firemních aktivitách, žádná řada opakování u záznamů agendy neexistuje!!!). Princip zadání opakování a význam atributů vychází z MS Outlook a je stejný jako v Opakovaných úkolech v modulu Firemní aktivity.

Upozornění Při kopírování aktivit se nekopírují Dokumenty.
Upozornění Režim "Opakovaná kopie" nemá pro agendu Údržba strojů a zařízení praktické použití.

Přesun do jiné kategorie

Vyberete kategorii v rámci agendy Údržba strojů a zařízení, do které chcete záznam přesunout.

Upozornění Při přesunu dojde k přečíslování záznamu na další pořadové číslo v rámci nově vybrané kategorie QMS.

Poznámky…

Zde se zobrazí přehled Poznámky k aktivitám s poznámkami připojenými k aktuálnímu záznamu (je označen kurzorem), resp. k více označeným záznamům. Do přehledu můžete přidávat poznámky k aktuálnímu záznamu, nebo naopak libovolné poznámky v přehledu rušit.

Dokumenty

Zobrazí se přehled dokumentů, které jsou připojeny k danému záznamu agendy na záložce 5 - Dokumentace. Můžete zde tlačítkem Připojit Pridat.gif připojit další dokumenty již evidované či právě doplněné do tabulky Dokumenty. Nový dokument do tabulky lze založit a připojit i přímo tlačítkem Nový. V nově zakládaném záznamu dokument popíšete, uvedete název dokumentu a cestu, kde se nachází, příp. zda je uložen v databázi a zda je součástí všeobecných dokumentů. Jakmile záznam uložíte, automaticky se i připojí do přehledu připojených dokumentů. V přehledu lze naopak i zrušit připojení vybraného dokumentu k záznamu agendy pomocí tlačítka Odpojit Odebrat.gif. Dokument zůstane evidovaný v tabulce Dokumenty. Standardním tlačítkem Zrušit dokument odpojíte a zároveň zrušíte v tabulce Dokumenty. V Historii dokumentů... (akce nad připojeným dokumentem) jsou k dispozici i přílohy emailů, které byly přeneseny z MS Outlook. Podrobný popis práce s dokumenty naleznete v kapitole Pomocné číselníky, Dokumenty.

Úkoly…

Zobrazí se přehled Přehled úkolů údržby zařízení s úkoly zadávanými k danému předmětu údržby obvykle na záložce 3 - Úkoly údržby. Do tohoto seznamu můžete další úkoly přidávat nebo naopak je v seznamu rušit. Další popis práce s úkoly naleznete v kapitole Úkoly QMS.

Parametry opakovaných úkolů

Zobrazí se přehled QMS opakované úkoly s parametry řídícími generování jednotlivých kategorií opakovaných úkolů přiřazených předmětu údržby z aktuálního, nebo z označených záznamů agendy Údržba… Standardně se tyto parametry zadávají na záložce 2 – Parametry na kartě editoru záznamu agendy Údržba… Do tohoto seznamu můžete další parametry pro aktuální záznam přidávat nebo naopak je v seznamu rušit.

Generování opakovaných úkolů

Akce pro aktuální či označené záznamy aktualizuje napočítávané hodnoty k jednotlivým kategoriím opakovaných úkolů prováděných na daném předmětu údržby a v případě, že jsou splněny podmínky pro zadání dalšího úkolu dané kategorie, vygeneruje nový úkol k danému předmětu údržby.

Z vybraných záznamů jsou prověřovány ty, u nichž není vyplněno datum Konec a mají v parametrech opakovaných úkolů přiřazeny nějaké opakované úkoly a nastaveny pro ně příslušné parametry, včetně tzv. startovní čáry.

Po ručním spuštění akce je třeba nejprve zadat datum určující časový horizont pro výběr záznamů z Evidence výrobních operací, z nichž a z jim podřízených záznamů Evidence nářadí se čerpají údaje pro nápočet příslušných hodnot.

Dotaz na datum určující horizont pro výběr záznamů

Následně postupně aktualizuje napočítávané hodnoty a v případě, že jsou nastaveny i parametry pro automatické generování úkolu a nastavené hodnoty jsou splněny a úkol ještě nebyl vygenerován, příslušný úkol založí. Do úkolu převezme hodnoty definované na záložce 2 – Popis úkolu na kartě Parametry opakovaných úkolů. Pokud je splněna hodnota pro uskutečnění úkolu, nastaví i jeho požadovaný Termín zahájení. To se týká i úkolů, které byly vygenerovány v předstihu a nemají ještě Termín zahájení zadán.

Po skončení akce se objeví hlášení s těmito informacemi:

 • Aktuálně přepočteny hodnoty užití u celkem parametrů: - udává, u kolika parametrů opakovaných úkolů došlo skutečně k aktualizaci napočítávaných hodnot
 • Aktuálně vygenerováno opakovaných úkolů: - udává, kolik akce právě vygenerovala úkolů
 • Počet opakovaných úkolů bez termínu zahájení: - udává, kolik z těch právě vygenerovaných úkolů nemá termín zahájení
 • Počet opakovaných úkolů s plánovaným termínem zahájení: - udává, kolika úkolům z právě i z dříve vygenerovaných byl právě vyplněn termín zahájení

Datové zdroje pro nápočet hodnot užití

Závisí na druhu sledovaného předmětu, typu parametru opakovaného úkolu a na tom, která hodnota se fakticky ve výrobě sleduje:

 • Sledovaným předmětem je stroj:
  • Typ parametru Doba užití - zdrojem je údaj Skutečně odprac. čas strojeEvidenci výrobních operací (TabPrikazMzdyAZmetky.Sk_cas), je-li různý od 0, jinak je to Normovaný čas stroje (TabPrikazMzdyAZmetky.nor_cas)
  • Typ parametru Počet užití - zdrojem je počet dobrých a zmetkových kusů z  Evidence výrobních operací
 • Sledovaným předmětem je nářadí:
  • Typ parametru Doba užití - zdrojem je údaj Doba použitíEvidenci nářadí (TabPrikazMzdyAZmetkyNaradi.DobaPouziti). Není-li tato hodnota definována (je NULL), je zdrojem Skutečně odprac. čas strojeEvidenci výrobních operací (TabPrikazMzdyAZmetky.Sk_cas), je-li různý od 0, jinak je to Normovaný čas stroje (TabPrikazMzdyAZmetky.nor_cas)
  • Typ parametru Počet užití - zdrojem je údaj Počet užitíEvidenci nářadí (TabPrikazMzdyAZmetkyNaradi.PocetUziti). Není-li tato hodnota definována (je NULL), je zdrojem počet dobrých a zmetkových kusů z  Evidence výrobních operací, k níž je záznam Evidence nářadí připojen

Zpětná vazba z opakovaného úkolu

Vygenerovaný úkol (jeho ID) je evidován u příslušného záznamu v parametrech opakovaných úkolů. Pokud je úkol připojen, objeví se v editoru Parametry opakovaných úkolů v poli Úkol a vedle červený text ÚKOL VYGENEROVÁN, resp. ÚKOL NAPLÁNOVÁN, je-li již v úkolu uveden Termín zahájení. Jakmile se daný úkol splní, odkaz na úkol se zruší. Opakovaný úkol nelze zrušit, pokud je na něj odkaz v Parametrech opakovaných úkolů.

Náhradní díly…

Přehled zobrazí položky uvedené v označených záznamech agendy na záložce Náhradní díly…. Je-li akce spuštěna pouze nad 1 záznamem, lze přidat položku výběrem ze stavu skladu. Položky lze vyřazovat i editovat.

Související záznamy QMS...

Tato volba zobrazí všechny související záznamy agend QMS, na jejichž kartě je aktuální záznam zadán jako související záznam QMS (v agendách QMS může být v editoru používán různý název, např. Zdroj NO/Zdroj PO, nebo Související QMS, nebo v editoru není k dispozici a lze propojení realizovat pouze akcí nad záznamem, který chcete připojit). Jedná se o časový pohled na předchozí záznamy QMS, v chronologickém přehledu lze obdobně vidět záznamy QMS časově následné. V podstatě jde o různé časové pohledy na tzv. strom souvisejících záznamů QMS.

Doklady

Pomocí této nabídky lze k záznamu agendy připojit doklady Oběhu zboží a Fakturace, případně si zobrazit již připojený doklad. Jedná se o tyto možnosti: Příjemky, Výdejky, Objednávky, Expediční příkazy, Rezervace, Nabídkové sestavy, Vydané faktury, Přijaté faktury, Položky oběhu zboží, Došlé objednávky a Položky došlých objednávek. Po potvrzení nabídky (dokladů) se nejprve zobrazí přehled dokladů již připojených, po stisku Nový se objeví návazný přehled z modulů Oběh zboží nebo Fakturace, kde vybraný doklad přenesete tlačítkem Přenos. V případě, že z připojeného dokladu je položkovým nebo dokladovým převodem tvořen další doklad, je tento doklad k záznamu agendy připojen automaticky. Pokud zvolíte volbu Položky oběhu zboží (F9), tak se zobrazí položky zboží připojené k danému záznamu agendy. V tomto přehledu se můžete rychle přesunout na stav skladu a to tak, že vyberete požadovanou položku a v menu zvolíte možnost "Zboží".

Strom souvisejících záznamů QMS

Tato volba zobrazí (ve formě kategorie, číslo a předmět) přehled všech záznamů agend QMS ve struktuře stromu, tj. tak, jak časově vznikaly. Zvýrazněn je záznam, na kterém jste nastaveni kurzorem.

Odeslat e-mailem

Možnost odeslat mailovou zprávu na kontakty uvedené v záznamu agendy.

Editor pro akci Odeslat e-mailem

Po spuštění akce lze ve formuláři Zpráva (E-mail) v poli pro připojování příloh napravo nahoře připojit dokumenty 3 akcemi z místní nabídky aktivované pravým tlačítkem myši nad tímto polem:

 • Přidat přílohu z disku… - výběr dokumentu ze složek na disku
 • Přidat přílohu z dokumentů – výběr z dokumentů evidovaných v tabulce Dokumenty
 • Přidat přílohu z navázaných dokumentů – výběr z dokumentů připojených k záznamu agendy

Zprávu lze odeslat všem adresátům společně, nebo i postupně jednotlivým adresátům (zaškrtnutím políčka Odeslat jednotlivě). Podle toho, kam zapíšete, nebo převezmete adresy z nabídky kontaktních údajů na záložkách v dolní části formuláře, se každému adresátu odešle zpráva jako adresný mail (Komu), nebo jako slepou kopii (Skrytá) nebo jako adresnou kopii (Kopie). V levém spodním rohu formuláře se dá nastavit, kam se přebírané adresy budou zadávat.

Připojené emaily

Tato volba umožňuje k záznamu agendy připojit libovolný počet emailů.

Plánování času

Pro jednotlivé řešitele úkolů je možno naplánovat čas, který budou trávit na plnění úkolů.

Logování změn stavu…

Zobrazí pro aktuální záznam či označené záznamy přehled LOG tabulka změn se záznamy o změnách hodnoty údaje Stav z číselníku QMS 1 definovaném pro agendu Údržba strojů a zařízení v přehledu Stavy zařízení. V přehledu LOG tabulka změn jsou dotaženy údaje z číselníku Zaměstnanci i z číselníku QMS 1.

Pohyby aktuálního zboží…

Akce spustí standardní přehled Pohyby zboží s pohyby pro stavovou kartu zadanou v polích Stav skladu v sekci [2] Vazby záznamu agendy.

Pohyby vybraného zboží nad všemi sklady…

Akce spustí standardní přehled Přehled pohybů oběhu zboží s pohyby pro kmenovou kartu zadanou v polích Kmen zboží v sekci [2] Vazby záznamu agendy.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Martin Lukeš, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export