Zprovoznění elektronických služeb v Helios Orange - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Od nové verze (0817 a výše) dochází v programu Helios Orange k zásadní zvýšení funkčnosti a komfortnosti programu, která se bude týkat především možností elektronického podávání a zpracovávání agendy pro různé státní úřady a státní orgány. Doposud se různé výkazy jako např. NCTS, roční evidenční listy důchodového pojištění (RELDP) a do budoucna i Měsíční hlášení Intrastat, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, DPH, silniční daň, daň z nemovitosti, či SSP musely odevzdávat ve vytištěné podobě či pomocí různých jiných speciálních programů. Nově nabízíme možnost tyto výše uvedené výkazy a evidence elektronicky podávat přímo z programu Helios Orange pomocí nových technologií jako Webservices, SSL, elektronický podpis, šifrování.

Jelikož jsou tyto nové technologie velmi mladé, nemají uživatelé v instalaci všechny potřebné systémové prostředky. To tedy znamená, že k zprovoznění elektronické komunikace se státní správou je potřeba program rozšířit o některé systémové knihovny.Systémové knihovny jsou soubory s příponou DLL, které jsou přítomny ve stejném adresáři, jako je umístěna instalace Helios Orange. Pokud se podíváte do adresáře programu, tak instalační adresář je ten, kde je fyzicky umístěn soubor Helios.exe. Tyto nové komunikační knihovny však nebudou automaticky staženy s novou verzí. Bude třeba, aby je administrátor programu samostatně stáhnul z internetu a nahrál do instalačního adresáře, neboli k Helios.exe.

Systémové knihovny ke stažení

Jde o tyto soubory:


Pro stažení potřebných systémových knihoven klepněte na odkaz pravým tlačítkem myši, vyberte Uložit jako a v následném dialogovém okně najděte adresář, kam si přejete soubor stáhnout. Ideální varianta je ta, že vyberete pro stažení rovnou instalační adresář. (viz příklady níže) Po stažení soubor spusťte a provede se rozbalení souborů z archivu do adresáře.

Příklady umístění instalačního adresáře:

  • Byla instalována mono verze, neboli Helios Orange je instalován pouze na lokálním počítači. Standardně se pak program instaluje do adresáře C:\Program Files\LCS International\Helios IQ a do této složky nahrajete stažené soubory. Při instalaci je však možné instalační adresář změnit a pak je třeba soubory dohrát do správného adresáře.
  • Byla instalována síťová verze, neboli Helios Orange byl nainstalován na server a jednotliví uživatelé mají umístěn pouze zástupce k programu na ploše programu MS Windows. Pak je třeba stažené soubory nahrát do instalačního adresáře na server. Není tedy vůbec potřeba tyto knihovny v případě síťové verze nahrávat na každý počítač kde se s programem pracuje. (Standardně se pak program instaluje do adresáře C:\Program Files\LCS International\Helios IQ a do této složky na serveru nahrajete stažené soubory. Při instalaci je však možné instalační adresář změnit a pak je třeba soubory dohrát do správného adresáře.)
  • Byla instalována síťová verze, SQL Server byl nainstalován na server, ale každý uživatel má svou instalaci programu Helios Orange u sebe na lokálním počítači. Tato instalace je sice možná, ale rozhodně není obvyklá. (Např. ztěžuje administraci programu např. při update.) Pak je třeba na každém počítači, kde je nainstalován Helios Orange nahrát do příslušných instalačních adresářů stažené knihovny. (viz první bod)

Pokud jsou již knihovny přítomny v instalačním adresáři, nic již nebrání k tomu, aby je program mohl začít používat. To se projeví například při prvním pokusu o připojení / stažení. Systém Vás prostřednictvím procesního okna informuje o pokusu automatické inicializace příslušné knihovny. V případě, že se mu to nepodaří, vypíše, že se mu to nepovedlo, případně vypíše odkaz na internet, kde se dozvíte další informace.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export