Zprávy datových schránek - Evidence pošty

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Vytvoření zprávy datové schránky

Pokud provozujete více datových schránek, pak vás systém po zvolení přehledu „Zprávy datových schránek“, ve kterém se nové zprávy vytváří, vyzve k výběru příslušné datové schránky, ve které chcete novou zprávu datové schránky vytvořit.

Celkový přehled zpráv všech datových schránek provozovaných v systému Helios Orange je zobrazen v přehledu Zprávy DS celkem.

DS35 - Prehled zprav - vyber DS.PNG

Ve spodní liště máte kromě údajů o serveru, databázi a aktuálně přihlášeném uživateli také informaci o tom, ve které schránce zpráv datových schránek se právě nacházíte – číselné označení aktuálně zobrazeného přehledu zpráv datové schránky.


Novou zprávu datové schránky vytvoříte prostřednictvím funkce Nový nebo prostřednictvím hotkey F2 v přehledu Zpráv datových schránek.

DS6 - nova zprava.PNG
Upozornění Datové schránky - doručenky(dodejky)

V přehledu Zprávy datových schránek je akce Události datové zprávy, která otevře návazný přehled, zobrazující všechny události (změny stavů), kterými doposud datová zpráva prošla. Zobrazované informace jsou Stav zprávy v ISDS, Popis události a Čas události. Tyto události se do Heliosu dostanou během aktualizace zpráv, což je součást akcí Přijmout a Odeslat/Přijmout nad datovou schránkou. Při této akci se zaktualizují zprávy, které změnily svůj stav nejvýše 15 dní zpět. Pro starší zprávy je potřeba spustit novou akci Aktualizovat nad datovou schránku.).

Upozornění Ukládání souboru ZFO na disk a do databáze

V přehledu Zprávy datových schránek jsou akce Přesun ZFO na disk a Přesun ZFO do databáze. Dříve bylo možné každou z akcí spustit opakovaně, což vedlo k chybě, protože po prvním přesunu již nebylo co přesouvat. Upraveno tak, že po spuštění jedné z akcí lze následně spustit pouze druhou z nich, protože se jedná o navzájem inverzní akce. Jsou zde zakomponovány dvě akce Kopie ZFO na disk a Kopie ZFO do databáze, které pracují stejně jako přesuny, pouze po sobě nesmažou původní ZFO, které se zkopírovalo.


Záložka 1 - Obálka

Záložka 1 - Obálka


Id schránky odesílatele, Název odesílatele – vyplní systém automaticky dle údajů zadaných na definici „Schránky“


Příjemce – Organizace, Kontakty – návazný číselník „Organizací“ s výběrem kontaktu typu „Datová schránka“ dané organizace.

Popis obrázku


Hromadná zpráva – tato nabídka slouží k možnosti zadání více příjemců dané zprávy datové schránky. Tito příjemci se následně definují na záložce 4 – Příjemci.


Obecné informace

Pole Věc je identifikační řetězec datové zprávy, tato položka je povinná a jejímu zápisu věnujte zvýšenou pozornost – podle ní by měl příjemce na první pohled poznat, proč mu zprávu posíláte.

Následují položky pro specifikace zákona zmocňujícího k podání zprávy. Pokud nejsou dané údaje známy, nevyplňují se.

Obdobně se ne/vyplňují následující vstupní pole pro naše/vaše čísla jednací a spisové značky.

Zaškrtnutím pole Do vlastních rukou lze vytvořit důležitý příznak zprávy – označuje zprávu s vyšším stupněm důležitosti (obdoba dopisu normálního a dopisu do vlastních rukou – s modrým pruhem).

Do pole K rukám je možné zapsat pomocnou (nezávaznou) informaci zpřesňující adresu.

Dále lze zakázat tzv. doručení zásilky fikcí. Tento způsob doručení znamená, že po uběhnutí deseti dnů od vložení do schránky je zásilka automaticky považována za doručenou bez ohledu na to, zda ji adresát prohlédl nebo schránku alespoň kontaktoval.

Zákaz doručení fikcí lze provést odškrtnutím políčka Doručení fikcí.


Upozornění Zákaz doručení fikcí je určen pouze pro Orgány veřejné moci (OVM).

Záložka 2 - Přílohy

Záložka 2 – Přílohy


Přílohu zprávy datové schránky vytvoříte prostřednictvím funkčního tlačítka Nový.


V připojovaném dokumentu blíže specifikujete jeho Popis, Jméno a cestu na dané úložiště v daném PC či firemní síti. Další možností je uložení dokumentu a sledování změn takto připojeného dokumentu přímo v databázi Helios Orange zaškrtnutím Uloženo v databázi a Sledovat historii změn dokumentu.


Volba Zahrnuto do všeobecných dokumentů se zvolí v případě, kdy existuje požadavek na připojení daného dokumentu k více zprávám datových schránek.


Prostřednictvím funkce Připojit, resp. Odpojit, přístupné z přehledu Příloh, lze k dané zprávě datové schránky Připojit, resp.Odpojit přiložený dokument "Zahrnutý do všeobecných dokumentů".


Přehled povolených formátů připojovaných dokumentů (příloh) zpráv datových schránek

 • pdf
 • pdf/a
 • xml
 • fo/zfo
 • html/htm
 • odt
 • ods
 • odp
 • txt
 • rtf
 • doc
 • xsl
 • ppt
 • jpg
 • png
 • tiff
 • gif
 • mpeg/mpeg2
 • wav
 • mp2/mp3
 • isdoc/isdocx


Upozornění Maximální velikost všech příloh jedné zprávy datové schránky je 10 MB.

Záložka 3 - Poznámka

Záložka 3 - Poznámka

Záložka Poznámka slouží k zadání pomocního textu k zasílané zprávě datové schránky. Nepovinný údaj.


Záložka 4 - Příjemci

Záložka 4 – Příjemci

Záložka Příjemci slouží pro zadání více příjemců odesílané zprávy datové schránky. Prostřednictvím funkce „Nový“ lze zadat z návazného číselníku Kontaktů – typ Datová schránka maximálně 50 příjemců zprávy datové schránky.


Upozornění Příjemcem hromadné zprávy mohou být buď Orgány veřejné moci nebo soukromé osoby (právnické, fyzické, fyzické – podnikatelé). Při výberu více příjemců nelze tyto kombinovat.
Upozornění Maximální počet příjemců zprávy datové schránky při použití hromadného odeslání je 50!!!

Vytvoření kontaktu - typ Datová schránka

Pro odeslání zprávy datové schránky je nezbytné v přehledu Organizací - Kontakty vytvořit nový Druh spojení Datová schránka. Kontakty druhu spojení Datová schránka je samozřejmě možné navazovat na organizace, zaměstnance i kontaktní osoby nebo mohou zůstat bez vazby.

DS13 - vytvoreni kontaktu DS.PNG


 • Druh spojení - vyberte Datová schránka.


 • Typ subjektu - informativní údaj,výběr z číselníku dle typu subjektu - orgán veřejné moci, právnická osoba, fyzická osoba, podnikající fyzická osoba.


 • Druh kontaktu - možnost výběru "domů" a "do zaměstnání", slouží k další filtraci, funkcionalita je stejná jako u jiných druhů kontaktů.


 • Datová schránka - zadejte ID datové schránky subjektu. Pro druh spojení Datová schránka je tento atribut povinný.


 • Datová schránka 2 - údaj se naplní automaticky po odeslání zprávy na daný kontakt údajem Název příslušné datové schránky ze systému ISDS.


Upozornění Dané ID datové schránky musí být v rámci systému Helios Orange unikátní. Duplicitní ID datové schránky systém neumožní vytvořit.


 • Popis - nepovinný údaj, popis kontaktu


 • Šifrovací certifikát kontaktu - u druhu spojení Datová schránka se nevyplňuje!


 • Datum poslední validace - zobrazuje se datum a čas validace, nelze editovat, plní se automaticky


 • Stav kontaktu - zobrazuje se výsledek poslední validace (ověření), provádí se automaticky při odeslání zprávy na daný kontakt.


Validace kontaktu

Validaci kontaktu lze provést

 • automaticky při odeslání zprávy na daný kontakt
 • ručně prostřednictvím funkce Ověření datové schránky přístupné přes hotkey F7 nebo přes pravé tlačítko myši a výběrem dané akce nad kontaktem typu Datová schránka. Po ověření datové schránky se do pole Datová schránka 2 uloží Název datové schránky přímo ze systému ISDS.
Popis obrázku

Validaci kontaktu lze provést v menu

 • Číselníky – Kontakty
 • Číselníky – Organizace – Kontakty
 • Přímo ze zprávy datové schránky (záložka 1 – Obálka, záložka 4 – Příjemci).


Pokud se do systému ISDS přihlašujete uživatelským jménem a heslem, systém Helios Orange vás po volbě funkce “Ověření datové schránky“ vyzve k zadání uživatelského hesla pro přihlášení do ISDS. Po jeho zadání dojde k požadovanému ověření datové schránky.


Validace kontaktu - uživatelské jméno a heslo


Pro přihlášení do systému ISDS prostřednictvím tzv. „systémového certifikátu“, je po volbě funkce “Ověření datové schránky“ nutné příslušný certifikát vybrat z daného úložiště certifikátů vašeho operačního systému. Po jeho vyběru dojde, obdobně jako u přihlášení uživatelským jménem a heslem, k požadovanému ověření datové schránky.

Validace kontaktu - systémový certifikát

Výsledek ověření – datum a čas poslední validace příslušného kontaktu - datové schránky si můžete zobrazit v těchto přehledech:

 • Číselníky – Kontakty
 • Číselníky – Organizace – Kontakty
 • Přímo ze zprávy datové schránky (záložka 1 – Obálka, záložka 4 – Příjemci).


Zobrazení kontaktu DS - informace o validaci


Upozornění Ověření datové schránky nemá právní důsledek přihlášení do datové schránky.
Upozornění Při přijetí zprávy datové schránky se k dané zprávě automaticky naváže daný kontakt. Pokud neexistuje, tak jej systém Helios Orange automaticky vygeneruje bez vazby na organizaci, zaměstnance nebo kontaktní osobu.
Upozornění Vazbu mezi kontaktem typu Datová schránka a příslušnou organizací, zaměstnancem nebo kontaktní osobou je nutné vytvořit ručně. Tato vazba nevzniká automaticky.


Další

Za obsah tohoto článku odpovídá Karel Hartman, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export