Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Způsoby pořizování pokladních dokladů

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Údaje pokladního dokladu zadáváte na záložkách Hlavička a Položky. Pokud se jedná o pokladnu, která má nastavenu cizí měnu, bude na dokladu přístupná záložka Částky CM.

Pokladní doklad můžete vytvořit vyplněním údajů na Hlavičce. Někdy potřebujete zadat na pokladní doklad údaje, které se účtují na stejný účet, ale jiné středisko, případně různé účty. Pro tento případ použijete záložku Položky. Pokud u položky nevyplníte Návazné údaje, budou se přebírat údaje ze záložky Hlavička. Vyplněné Návazné údaje u položky mají přednost před údaji na Hlavičce.

Pořizování na hlavičce dokladu

Údaje a hodnoty pořizujete přímo na hlavičce dokladu (1.záložka).

Příklad zadání pokladního dokladu na hlavičce:

Hlavičkové zadání pokladního dokladu


Výhody: Jednodušší způsob pořizování prvotních dokladů. Je vhodný pro vkládání opakovaných obchodních případů, kdy hodnota na hlavičce odpovídá jednomu účetnímu případu (tj. pokladního doklad má jeden konkrétní protiúčet).

Nevýhody: Složitější způsob účtování. Musíte mít vytvořeno více účetních kontací odpovídajících všem možným účetním případům, popř. musíte účetní zápisy ručně opravovat.

Příklad zadání kontace pro vyúčtování mobilních telefonnů:

Kontace pro hlavičkové zadání pokladního dokladu

Pořizování na položkách dokladu

Pro pořizování dokladů pomocí jednotlivých položek použijte 2.záložku - Položky. Zde můžete zadat neomezené množství řádků a na nich přímo zadat i konkrétní účet výdeje (popř.příjmu). Má-li každý řádek svou vlastní identifikaci organizace, útvaru atd., o kterých chcete účtovat, zadejte tyto údaje na daném řádku na 2.záložce - Návazné údaje. Pokud návazné údaje na jednotlivých položkách nezadáte, budou přeneseny z hlavičky dokladu.
Na hlavičce dokladu je vytvořena rekapitulace dokladu z položek, která není přístupná pro editaci.

Příklad zadání údajů na položce:

Položkové zadání pokladního dokladu


Výhody: Jednodušší způsob účtování - postačuje jediná kontace.

Kontace pro položkově zadaný doklad


Nevýhody: Složitější způsob pořizování,protože vyplňujete jednotlivé položky.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export