Způsoby účetních odpisů - Majetek

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Tento přehled obsahuje přehled druhů způsobů účetních odpisů, které ovlivňují výpočet odpisů:

  • -1 kráceno - toto nastavení ovlivňuje výpočet účetního odpisu v roce.
  • -2 nekráceno
  • -3 počtem měsíců (pouze ve starších instalacích systému)
  • -4 počtem měsíců do cílové ceny
  • -5 počtem měsíců do cílové ceny s %

Program provádí výpočet následujícím způsobem:
Např. Máte-li v poli Sazba měsíční hodnotu 2(%), v poli Sazba roční hodnotu 24(%) a v poli Způsob účetního odpisu máte nastavenou hodnotu kráceno, tak při vstupní ceně 100.000,- Kč vypočítá program výši měsíčního odpisu: 100.000,- x 2%.
Zatímco máte-li v poli Způsob účetního odpisu hodnotu nekráceno, vypočítá program výši měsíčního odpisu: Cena x 24% / počet měsíců zbývajících do konce roku.
Může se zdát, že v obou případech musí program vypočítat stejný odpis. Rozdíl však nastává především v prvním roce odepisování u majetku, který nebyl zaveden v lednu, ale v dalších měsících (únor až prosinec). Rozdíl je patrný z následující tabulky:

Způsob účetního odpisu Výše odpisu za 1 měsíc při zavedení majetku 20.1. Výše odpisu za 1 měsíc při zavedení majetku 20.8.
Kráceno: 100.000,- x 2% = 2.000,- 100.000,- x 2% = 2.000,-
Nekráceno: 100.000,- x 24% / 12 = 2.000,- 100.000,- x 24% / 5 = 4.800,-


Jak je vidět, při zavedení majetku v průběhu roku dochází k rozdílům v částkách, které budou za rok odepsány. Při zavedení majetku 20.1. bude za rok odepsána Měsíční sazbou i Roční sazbou stejná částka. V tomto případě 2.000,- x 12 měsíců = 24.000,-. Při zavedení majetku 20.8. však dojde k rozdílu. Při výpočtu Měsíční sazbou odepíšete za rok 2.000,- x 5 měsíců = 10.000,- a při výpočtu Roční sazbou 4.800,- x 5 měsíců = 24.000,-.

Možnost -3 počítá hodnotu odpisu ze zůstatkové ceny, kterou rozpočítá na zadaný počet měsíců v poli UP počet odepisovaných měsíců a nepřihlíží k poli měsíční, příp. roční odpis.

Možnost -4 výpočet odpisů počtem měsíců do cílové ceny dovoluje zadat účetní odepisování do určené zůstatkové cílové ceny. Výpočet se provádí z hodnoty= vstupní cena - zůstatková cílová cena a hodnotu rozdílu rozpočítá do zadaného počtu měsíců.

Možnost -5 výpočet odpisů počtem měsíců do cílové ceny s % dovoluje zadat účetní odepisování do určené zůstatkové cílové ceny. Procento cílové ceny je definováno v Konstantách majetku - defaultně nastaveno 5%. Výpočet se provádí z hodnoty= vstupní cena - zůstatková cílová cena a hodnotu rozdílu rozpočítá do zadaného počtu měsíců.

Číslo způsobu odpisu se zadává na účetním pohybu karty majetku.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export