Změny ve verzích - Výkazy pro příspěvkové organizace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;Obsah

Verze Helios Orange 2.0.2017.0200 ze dne 10.02.2017

 • Odesílání výkazů PAP XV., PAP XVI a rozpočet má chybnou strukturu, CSÚIS vrací s chybou. Opraveno.
 • Odesílání výkazů PAP XVII. v případě, že se v textu vyskytuje znak &, nelze zprávu odeslat. Opraveno.


Verze Helios Orange 2.0.2016.0409 ze dne 17.08.2016

 • Některé systémy, které provozují kraje nebo města, neumožňují importovat XML zprávy ve variantě s rozpadem po nerezidentech (zahraničních partnerech) s uvedením názvu organizace, import končí chybou. Proto bylo do Helios Orange doplněna možnost nastavit i druhou variantu XML zprávy bez rozpadu po nerezidentech (zahraničních partnerech). Nastavení variant viz. Helios Controlling, Výkazy pro příspěvkové organizace, Popisné údaje, záložka 5 - Výkazy pro příspěvkové organizace, nové pole (zaškrtávátko) Nerezident bez rozpadu. Pokud je zaškrtnuto (výchozí nastavení), jedná se o variantu XML zprávy bez rozpadu po nerezidentech (zahraničních partnerech), kterou umožňují příjímat i jiné systémy. Poznámka - nejedná se o chybu na straně Helios Orarnge, ale není ošetřeno v sw na straně příjemce (Gordic, Fenix). V rozporu s platnými XSD schematy MF ČR neumožňují tyto sw importovat XML zprávy ve variantě s rozpadem po zahraničních partnerech s uvedením názvyu organizace. Přímo do CSÚIS lze zasílat bez problémů.
 • Existuje možnost i pro XML zprávy Schválení závěrky přidat nepovinný údaj Odpovědná osoba. V dialogovém oknu Textové přílohy, záložka 6 - El. podání jsou nová pole Zodpovídá a Kontaktní osoba. Pole Zodpovídá - vybere se odpovědná osoba z přehledů zaměstnanců. Pole Kontaktní osoba - pokud není odpovědná osoba v přehledu zaměstnanců (nebo není právo do tohoto přehledu), vybere se odpovědná osoba z přehledů kontaktních osob.
 • Umožněno na výkazy zadat i kontaktní osobu. Důvod - odpovědná osoba nemusí být zaměstnanec nebo nejsou povolena práva do číselníku zaměstnanců.

Verze Helios Orange 2.0.2016.0404 ze dne 29.04.2016

 • Byla opravena chyba při exportu rozvahy a přílohy G. a H. do XML.

Verze Helios Orange 2.0.2016.0301 ze dne 22.03.2016

 • Implementovány změny ve formátu XML souborů.
 • Pro výkazy PAP je nově povinná kontaktní osoba vč. telefonu a e-mailu. Pro ostatní výkazy je nepovinná.
 • Export do XML - nerezidenti. Doplněn element NazevPartnera, plní se názvem organizace. V souladu s XSD schématem docházeí v tomto případě k rozpadu po organizacích k jedné zemi.


Verze Helios Orange 2.0.2015.0900 ze dne 12.10.2015

 • Opravena chyba ve formátu XML souboru rozvahy.


Verze Helios Orange 2.0.2015.0800 ze dne 30.8.2015

 • Upraveny formáty XML souborů rozvahy a výkazu zisků a ztrát podle nového balíčku CSÚIS. Na výkaz je možno navázat zodpobědnou osobu, tato musí mít kontakt telefon a e-mail. Pokud je navázána, odesílá se s XML zprávou.


Verze Helios Orange 2.0.2015.0300 ze dne 27.3.2015

 • Byla vytvořena nová sada definic výkazů a textových příloh podle legislativy platné pro rok 2015. K těmto výkazům byly vytvořeny nové kontroly a nastavení výkazů. Byl upraven formát XML zpráv. Postup implementace nových definic výkazů, textových příloh a nastavení výkazů viz: Úvod - Výkazy pro příspěvkové organizace, kapitola Zpracování a odesílání výkazů pro příspěvkové organizace pro nový rok.

Verze Helios Orange 2.0.2014.0800 ze dne 2.9.2014

 • Export přílohy č. 5, část M - Příjmy a výdaje - do xml. Některé řádky v části A.1. nebo A.2. mohly být přeházené. Opraveno.


Verze Helios Orange 2.0.2014.0604 ze dne 17.7.2014

 • Příprava účtování a ruční doplnění účtu na řádku bankovního výpisu a úhradě k řádku bankovního výpisu - pokud byl typ změny a příjem/výdaj zadán na účtu, nedoplnil se. Opraveno.


Verze Helios Orange 2.0.2014.0602 ze dne 3.7.2014

 • Příprava účtování a ruční doplnění účtu na řádku bankovního výpisu a úhradě k řádku bankovního výpisu - pokud byl typ změny a příjem/výdaj zadán na účtu, nedoplnil se.

- Při účtování bankovního výpisu se typ změny chybně přebíral ze zadaného typu změny na řádku bankovního výpisu, případně na úhradě k řádku bankovného výpisu. Správně se má typ změny přebrat z účtu a pokud není na účtu, z konstant - Typ změny - kredit bank. účet nebo Typ změny - debet bank. účet. Opraveno.


Verze Helios Orange 2.0.2014.0600 ze dne 27.6.2014

 • Při exportu zpráv je doplněna možnost před generováním zprávy spustit uživatelskou "slepou" externí proceduru. Systémové jméno uživatelské uložené procedury je dbo.ep_MsgBeforeGenerate, povinný parametr procedury je ID definice zprávy. Před vlastním generováním zpráv bude vytvořena a naplněna dočasná tabulka označených záznamů : #TabOznaceneID, tak aby bylo možno v proceduře zjistit ID exportovaných výkazů nebo textových příloh. Využití při sestavení textového řetězce pro předmět e-mailu při zasílání XML zpráv příjemci zpráv. Popis viz Odesílání výkazů - Výkazy pro příspěvkové organizace.Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export