Změny v celní legislativě platné od 1.7.2009

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Vzhledem ke změnám stanovených především nařízením Komise č. 2454 a jeho přílohou 30A (bezpečnostní novela), si Vás dovolujeme upozornit na související úpravy v programu HELIOS Orange.

Upozornění K avizované změně nové verze programů celní správy pro zpracování dovozů, elektronických vývozů a NCTS dojde o den dříve, tedy již 30.6. Dne 29.6.2009 od 17 do 19 hodin bude celní správa novou verzi instalovat a po 19 hodině již bude vyžadovat zprávy podle nových pravidel!!!!!.

V souvislosti s těmito změnami je připravena také nová verze programu Helios Orange – ke stažení přímo ze systému (Nápověda / Stáhni z webu nejnovější verzi) - v distribuci dne 29.6.2009 po 14:00 hodině.

Při prvním spuštění nové verze systému doporučujeme na výzvu programu provést zálohu databáze. Po opětovném spuštění Helios Orange dále nezapomeňte na načtení nových číselníků do programu (v modulu Celní případy / Zákony a číselníky stisknutím pravého tlačítka myši na pravé části obrazovky nebo prostřednictím funkce Akce, z menu vyberte Import a v následném okně stiskněte Spustit import).

Upozornění Změny týkající se dočasného uskladnění odsunula celní správa až na 1.8.2009. Z Helios Orange nebylo technicky možné tyto změny odebrat, proto je nová verze obsahuje. Nevyplňujte proto údaje na záložce SCP v NCTS přijatý ani nevyužívejte rozšířené možnosti odpisu v kolonce Předchozí doklady na položkách NCTS vydaný dříve než 1.8.2009.


Obsah

Nejdůležitější změny

EORI čísla místo DIČ

Ve všech typech celních deklarací je nahrazen veškerý výskyt DIČ nebo TIN novým číslem EORI. Týká se to jak tisků, tak elektronických zpráv. EORI číslo dostala naprostá většina firem automaticky, ostatní o jeho přidělení musí požádat svůj celní úřad. EORI číslo zapíšete do karty organizace (např. přes Číselníky / Organizace / Oprava / doplnění pole EORI). Helios Orange kolonku pro EORI číslo automaticky předvyplnil kódem CZ+IČO, je nutné ji ale zkontrolovat.

Vývoz / ECS vývoz

K 30.6.2009 je ukončena možnost podat vývozní JSD na papíře. Bližší informace včetně nabídky zakoupení tohoto modulu získáte v Poradně (CZ) - článek "Celní případy - konec papírových vývozních dokladů JSD k 30.6.2009".

Pokud zboží doprovázené vývozní deklarací opouští území EU (kromě Švýcarska a Norska), bude se na hranicích EU provádět bezpečnostní analýza. Pro snadné provedení této analýzy doporučujeme vyplňovat nové kolonky na záložce Závěrečné údaje následujícím způsobem:

Tip 1. způsob platby přepravného jedním z kódů z nabídky (lze uvést přímo k položkám deklarace za předpokladu, že se u jednotlivých položek liší)
Tip 2. další zvláštní okolnosti – vyplní se pokud povaha vývozu odpovídá některému z kódů z nabídky
Tip 3. trasa – vyplní se kódy zemí EU, kterými bude zásilka projíždět (země odeslání a země výstupu z EU se neuvádí)

NCTS tranzit přijatý - změny platné až od 1.8.2009

Po ukončení režimu tranzitu automaticky následuje dočasné uskladnění zboží. Od 1.8.2009 se proto při návrhu na ukončení režimu tranzitu musí celnímu úřadu sdělit i údaje související s dočasným uskladněním.

Jedná se o údaje:

Tip 1. Způsob dočasného uskladnění jedním z níže uvedených způsobů
    a. Uvedením čísla povolení k provozování dočasného skladu (vždy pro zjednodušený
      postup schváleného příjemce)
    b. Žádostí o umístění pod přímý dohled CÚ
    c. Uvedením adresy dočasného skladu (výběrem ze seznamu organizací)
Tip 2. Způsob proclení - je-li zboží následně ukládáno do celního skladu typu D
Tip 3. Navržená výše zajištění (neuvádí se, pokud provozovatel dočasného skladu má povoleno nezajišťovat)
Tip 4. Variabilní symbol v případě zajištění celní jistotou (kód zajištění 93CJ)
Tip 5. Označení zajištění výběrem ze seznamu záruk (podobně jako u NCTS vydaného, záruky ale musí být určeny pro jiné režimy než tranzit)

NCTS vydaný - Security

Pokud zboží převážené v režimu tranzit opouští území EU (kromě Švýcarska a Norska), bude se na hranicích EU provádět bezpečnostní analýza. Pro snadné provedení této analýzy doporučujeme vyplňovat nové kolonky na nové záložce Security:

Tip 1. Odesílatel
Tip 2. Příjemce – uvede se konečný příjemce zboží
Tip 3. Dopravce – uvede se jen pokud se liší od hlavního povinného
Tip 4. Referenční číslo přepravy – vyplní se číslo letu v případě, kdy zboží opustí EU leteckou dopravou
Tip 5. Kód místa nakládky (*)
Tip 6. Místo vykládky – nemusí být uvedeno pro kód B nebo E v „Další zvláštní okolnosti“'
Tip 7. Způsob platby přepravného jedním z kódů z nabídky
Tip 8. Další zvláštní okolnosti – vyplní se pokud povaha tranzitu odpovídá některému z kódů z nabídky
Tip 9. Trasa – vyplní se kódy zemí EU, kterými bude zásilka projíždět (země odeslání a země výstupu z EU se neuvádí)
Upozornění Údaje 1,2 a 7 lze uvést přímo k položkám deklarace za předpokladu, že se u jednotlivých položek liší.

(*) uvede se "kód schváleného umístění zboží“, je-li použit zjednodušený postup NEBO kód celního úřadu při odjezdu, není-li použit zjednodušený postup

NCTS vydaný - odpisy z dočasného skladu od 1.8.2009

Další novinkou, platnou od 1.8.2009, je možnost odpisu zboží z dočasného skladu při následném tranzitu. Z tohoto důvodu byla proto rozšířena kolonka "Předchozí doklady" na položkách NCTS. V případě odpisu z dočasného skladu uveďte jako druh číslici 8 (SCP), dále MRN a pořadové číslo položky tranzitního prohlášení, po němž následovalo dočasné uskladnění, odepisovanou výši zajištění a nakonec odepisované množství právě jedním z uvedených způsobů :

Tip 1. ekonomickou měrnou jednotku (MJ), množství a datum propuštění do dočasného skladu
Tip 2. hrubou hmotnost odepisovaného zboží
Tip 3. druh a množství nákladových kusů
Upozornění V případě odpisu z ekonomických režimů, např. celního skladu, lze použít pouze odepisování prostřednictvím ekonomické měrné jednotky (MJ), množství a data propuštění do dočasného skladu (varianta 1).
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export