Změna výpočtu nemocenských dávek od 30.6.2008 - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Na základě nálezu Ústavního soudu, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2008 Sb. dochází od 30.6.2008 ke změně výpočtu nemocenských dávek.

Podrobné informace naleznete na adrese http://www.mpsv.cz/files/clanky/5413/02062008.pdf.


Základní informace

Doposud platilo, že pokud měl zaměstnanec nemocenskou, pracovní, nepracovní úraz, nedostával za první tři dny nemocenské dávky, jednalo se o tzv. karenční dobu. Od 30.6.2008 platí, že za první tři dny v těchto případech náleží nemocenské dávky ve výši 60% denního vyměřovacího základu (DVZ).
Pokud 30.6. bude spadat do první tří dnů nemoci, musí se za 30.6. již poskytovat nemocenské dávky ve výši 60% DVZ – viz příklady.


Příklady:

Příklad Nemoc 27.6-29.6 -> 27-29.6 neplaceno (3) – neobsahuje 30.6.

Příklad Nemoc 28.6.-30.6.->28.-29.6. neplaceno (2), 30.6. placeno (1) – proplaceno pouze 30.6., protože od tohoto data je platnost nálezu Ústavního soudu

Příklad Nemoc 29.6.-1.7.-> 29.6. neplaceno (1), 30.6.-1.7.placeno (2) – proplaceny 2 dny od 30.6.

Příklad Nemoc 30.6.-2.7.-> 30.6.-2.7. placeno (3) – proplaceny 3 dny od 30.6.


Nová verze programu, která bude zohledňovat nové nemocenské dávky je naplánovaná do cca půlky července.


Výplaty za červen

  • Nemění se pro vás nic, pokud: Jste Malá organizace (nemocenské dávky neproplácíte) nebo
  • Jste Organizace (nemocenské dávky proplácíte), ale nemáte žádného zaměstnance, který byl nemocný 30.6. a tento den spadá do prvních tří dnů nemoci


Mění se, pokud:

Nastane situace, kdy nemoc 30.6. bude spadat do prvních tří dnů nemoci a zároveň zaměstnanec přinese lístek na peníze, máte tyto možnosti řešení:


Budete počítat výplaty za červen již na nové verzi, která nové nemocenské dávky zohledňuje.
Ve Výpočtu přes pravé tlačítko myši zvolíte Servis, Korekce DNP za 30.6.2008. Zobrazí se seznam zaměstnanců, u kterých připadlo datum 30.6. na první tři dny nemoci. Výběrem těchto zaměstnanců dojde k tomu, že se jim do výpočtu vloží mzdová složka Nemocenská – Korekce s vypočítanou částkou za 30.6.


Budete počítat výplaty za červen na stávající verzi, která nové nemocenské dávky nezohledňuje.
Korekční mzdovou složku na proplacení 30.6. budete muset do výpočtu zadat.


Pomoc při výpočtu pomocí Heliosu (abyste nemuseli počítat ručně):
Výslednou částku lze nasimulovat tak, že zadáte do výpočtu fiktivní nemoc v měsíci červnu trvající více než 3 kalendářní dny a následně vstoupíte do nabídky Výpočet mzdy, pravé tlačítko myši Roční docházka, Přehled DNP. V Nastav vyberete ze složky Přehled dávek nemocenského pojištění položku ND denní sazba v pásmu 2, tím získáte požadovanou částku. Následně fiktivní nemoc z výpočtu vymažete.


Provedete ruční výpočet a zadaní částky korekce do výpočtu:
Vycházíte z položky DVZ, která je uvedena ve Mzdových údajích zaměstnance Výše redukčních hranic je 550 Kč a 790 Kč Z částky rozdílu mezi 550 Kč do 790 Kč se počítá 60%


Příklad Zaměstnanec byl uznán práce neschopný od 28. června do 30. června 2008. Denní vyměřovací základ zjištěný za rozhodné období od června 2007 do května 2008 činí 700 Kč (údaj, který je uveden ve Mzdových údajích v položce DVZ).

Výše redukovaného DVZ činí 585 Kč (90% do hranice 550 Kč, tj. 495 Kč, z rozdílu 550 a 700 60%, tj. 90 Kč, celkem 585 Kč).
Za 28.6. a 29.6. nenáleží nemocenské dávky.
Za 30.6. náleží nemocenské dávky ve výši 60% z částky 585 Kč (z redukovaného vyměřovacího základu).Výplaty za červenec

Pokud vaše firma proplácí nemocenské dávky (jedná se o Organizaci, nikoliv Malou organizaci) je bezpodmínečně nutné, abyste si novou verzi programu nainstalovali před tím, než začnete výplaty za červenec zpracovávat.

Doporučujeme, abyste provedli před výpočtem mezd za červenec kontrolu nastavení konstant:
Konstanty a číselníky, v pravé části Červenec, Oprava, záložka DNP a pojištění, Dávky nemocenského pojištění. Zde v prvním pásmu pro Nemocenskou, Pracovní a Nepracovní úraz musíte vidět 60%. Pokud budete proplácet nemoc z měsíce června, kde mělo dojít k proplacení 30.6., použijete pro proplacení tohoto dne novou akci, která je popsaná výše - Korekce DNP za 30.6.2008.


Pokud budete proplácet nemocenské dávky za červen, kde 30.6. 2008 není a dále nemoc za červenec, budete postupovat standardním způsobem, program provede výpočet na základě nových konstant.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export