Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

 • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
 • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
 • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Změna struktury aplikace Helios

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

V budoucích verzích HELIOS Orange a HELIOS Easy(plán uvolnění 22.3.2016) budou provedeny zásadní změny struktury a chování aplikací HELIOS Orange a HELIOS Easy.
Cílem změn je v maximální míře předcházet množícím se potížím s odpojováním aplikace od zdrojových souborů,
které se projevují jak v místní síti, tak v terminálovém režimu, a jsou obvykle provázeny hláškou operačního systému:

Varování nebo chybová hláška External exception C0000006

O této chybě Microsoft uvádí, že "se jedná o chybu sítě nebo síťové konektivity.
Při vstupně/výstupních operacích v rámci načítání aplikace do paměti dojde ke ztrátě síťového připojení.
Aplikace nemůže přistoupit ke svým zdrojovým souborům, protože nemá k dispozici síťovou vrstvu, dochází tak k pádu programu."


HELIOS Orange a HELIOS Easy (fyzické aplikace) budou mít nově zapojené následující Delphi flagy (příznaky), které upravují chování systému v paměti:

{$SetPEOptFlags IMAGE_DLLCHARACTERISTICS_TERMINAL_SERVER_AWARE}

Tento příznak je určen pro režim Terminal Server, upravuje způsob přístupu terminálových uživatelů k souborům aplikace, které jsou sdíleny přes profily.

{$SetPEFlags IMAGE_FILE_REMOVABLE_RUN_FROM_SWAP or IMAGE_FILE_NET_RUN_FROM_SWAP}

Tyto dva flagy jsou určeny pro režim sítě.
Aplikace se po spuštění nejprve kompletně načítá do místního počítače (do RAM nebo SWAP) a odtud se teprve spouští.
V paměti zůstává po celou dobu spuštění, takže neprotřebuje průběžně přístup ke zdrojovým souborům na síti.

Upozornění Nevýhoda řešení je pomalejší první načtení a spuštění aplikace v paměti. Načtení aplikace v pomalé síti může být citelné. Z toho důvodů se dále mění také struktura aplikace.

HELIOS Orange a HELIOS Easy budou nově spouštěny takto:

 • nejprve se spustí tzv. zavaděč (launcher), který se otevře okamžitě a informuje uživatele o dalším průběhu načítání zbytku aplikace do paměti
  • zavaděč bude fyzický soubor Helios.exe
  • zavaděč, stejně jako hlavní program, akceptuje a umí předat veškeré použitelné řádkové parametry
 • zavaděč spustí hlavní program a načte všechny potřebné soubory aplikace do paměti, následně se otevře celá aplikace
  • hlavní program bude nyní fyzický soubor HeliosMain.exe
  • hlavní program je funkční a spustitelný i bez zavaděče, jenom nezobrazuje žádné průběhové okno
  • rovněž akceptuje veškeré používané řádkové parametry
Tip Důvodem rozdělení aplikace na launcher a hlavní program je snaha průběžně informovat uživatele o stavu spuštění programu. Při delším startu programu se dříve zdánlivě nic nedělo, uživatel mohl nabýt dojmu, že se program vůbec nespouští.
Tip Z pohledu zástupců a různých řešení postavených na spouštění souboru Helios.exe s řádkovými parametry se nic nemění. Řešení mohou zůstat tak, jak jsou, a budou i nadále fungovat. Přesměrování Helios.exe > HeliosMain.exe a předání parametrů systém řeší automaticky. Jinými slovy, pro uživatele není třeba nic upravovat/měnit!
Tip Oba procesy, launcher Helios.exe i hlavní program HeliosMain.exe, zůstávají po celou dobu běhu aplikace spuštěné. Zavření aplikace ukončí oba procesy současně.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export