Změna stavu zásob a aktivace od 1.1.2016

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Legislativa

Vyhláška č. 500/2002 Sb. byla novelizována vyhláškou č. 250/2015 Sb. Jedná se o úpravy v návaznosti na novelu zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. (novela byla provedena zákonem č. 221/2015 Sb.). Tyto novely s účinností od 1.1.2016 přináší některé změny do metodiky účtování.

Jedná se např. o kategorizaci účetních jednotek na mikro, malé, střední a velké účetní jednotky, změny statutárních výkazů a přílohy, ověřování účetních závěrek auditorem a dalších víceméně formální změny. Jsou také zrušeny ustanovení o mimořádných výnosech a nákladech vč. daně z příjmů.

Velice důležitou změnou zejména pro výrobní firmy jsou úpravy v metodice změny stavu zásob a aktivace. Podle stávající metodiky se změna stavu zásob a aktivace účtovala prostřednictvím výnosových účtů účtových skupin 61 a 62. Od 1.1.2016 se změna stavu zásob a aktivace bude účtovat prostřednictvím nákladových účtů účtové skupiny 58 – změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Změna účtování v Helios Orange

Pokud dochází k účtování pohybů nedokončené výroby z modulu Řízení výroby (přehled Pohyby nedokončené výroby) je nutné provést změnu nastavení účetních kontací dle aktuálně platné legislativy (změnu provádí uživatel Helios Orange).

Tip Možnosti přechodu při změně účtování

1. Změna stávajících účetních kódů

Po zaúčtování všech pohybů NV do 31.12.2015 je možné upravit stávající účetní kódy. Úprava spočívá v nahrazení dosavadních účtů skupin 61 a 62 novými účty skupiny 58.

Příklad Kontace

KontaceNV.jpg

Změnu je nutné provést pro všechny druhy řádků a pro všechny druhy pohyby, které obsahují stávající účty skupiny 61 a 62.

2. Vytvoření nových účetních kódů

Tímto způsobem je možné udělat přípravu na změnu účtování NV kdykoliv do 31.12.2015. Při tvorbě nových kontací je možné využít možnosti kopírování stávajících. Na nových účetních kódech je opět nutné nastavit nové účty 58xxxx místo účtů skupin 61 a 62.

Příklad Kontace od 2016

KontaceNV2016.jpg

Nově vytvořené kontace je nutné po 1.1.2016 vyměnit za stávající na řadách výrobních příkazů. V případě, že k nahrazení novými kontacemi dojde ve chvíli, kdy už existují pohyby NV po 1.1.2016 je možné změnu provést na jednotlivých pohybech nedokončené výroby. Změnu lze provést hromadně v přehledu pohyby nedokončené výroby na označených záznamech akcí místní nabídky - Hromadná změna kódu účtování.

ZmenaKontaceNV.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export