Změna názvosloví v Upomínkách a Penalizačních fakturách - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Jedním z požadavků zákazníků na doplnění funkcionality Helios Orange je požadavek sledování saldokonta přímo ve fakturaci, nikoli pouze v účetním saldokontu. Tato funkcionalita se v současné době vyvíjí.

Jedním z dílčích vývojových úkolů je požadavek vystavovat penalizační faktury (úroky z prodlení) a upomínky i přímo z faktur, nikoli pouze ze saldokonta.

Upozornění Při této příležitosti jsme upřesnili názvy přehledů penalizačních faktur a upomínek tak, aby v budoucnu byly stejné ve fakturaci i v saldokontu. Víme, že pro Vás každá změna znamená nutnost přeorientovat se na nové názvosloví, na druhou stranu jsme nechtěli názvosloví poplatné historickému vývoji Helios Orange použít nově i ve fakturaci.

Cílem je, aby i struktura penalizační faktury a upomínky logicky odpovídala všem velice dobře známému dokladu - faktuře.

To, co se dosud nazývalo Sdružená upomínka/penalizační faktura, odpovídá hlavičce faktury. Penále/Upomínku lze vystavit k jedné nebo více fakturám na jednom dokladu.

To, co se dosud nazývalo Upomínka/Penalizační faktura, odpovídá položkám faktury - jedná se o Penále/Upomínku na jednu konkrétní fakturu.

Detaily položky upomínky/penalizační faktury pak odpovídají jednotlivým částečným úhradám nebo dlužným částkám a z nich vypočtenému penále


Stávající přehledy v Saldokontu proto byly přejmenovány následovně:

 • Upomínky - chronologický přehled -> Položky upomínek
 • Sdružené upomínky -> Upomínky
 • Položky upomínky -> Detaily položky upomínky
 • Penalizační faktury - chronologický přehled -> Položky penalizačních faktur
 • Sdružené penalizační faktury -> Penalizační faktury
 • Položky penalizační faktury -> Detaily penalizační faktury

A ještě k jedné změně bychom se při této příležitosti chtěli zmínit:

Globální nastavení v účetnictví Penále počítat (viz Možnosti, Konfigurace/správa systému, Účetnictví) má nově 3 stavy:

 • z uhrazené částky - penále se počítá pouze z doposud uhrazených částek po splatnosti a počtu dní prodlení
 • z dlužné částky - penále se počítá z neuhrazených částek po splatnosti a počtu dní prodlení
 • z částky faktury - penále se počítá pouze z částky faktury a počtu dní prodlení. Až do okamžiku úplné úhrady se faktura považuje za neuhrazenou a k částečným úhradám se vůbec nepřihlíží. Lze použít pouze ve speciálních případech po dohodě s odběrateli!


Jedná se o metodu výpočtu penále v případě částečných úhrad.

Příklad Příklad

Různé metody výpočtu penále v případě částečných úhrad si ukážeme na příkladu

Faktura na 1 000 000 Kč, smluvní úrok z prodlení 0,1% denně.
Faktura byla částečně uhrazena 10 dní po splatnosti v částce 600 000 Kč.
Zbývajících 400 000 Kč nebylo doposud zaplaceno.
Penalizační faktura se vystavuje 20 dní po lhůtě splatnosti

Penále počítat

 • z uhrazené částky
  • Detail položky penalizační faktury 1: 600 000 * 10 * 0,001 = 6 000 Kč
  • Penále celkem: 4 000 Kč
 • z dlužné částky
  • Detail položky penalizační faktury 1: 600 000 * 10 * 0,001 = 6 000 Kč
  • Detail položky penalizační faktury 2: 400 000 * 20 * 0,001 = 4 000 Kč
  • Penále celkem: 10 000 Kč
 • z částky faktury
  • Detail položky penalizační faktury 1: 1 000 000 * 20 * 0,001 = 20 000 Kč
  • Penále celkem: 20 000 Kč


Nastavení Penále počítat lze pochopitelně nastavit individuálně i u jednotlivých organizací.

Poznámka: Pokud je faktura plně zaplacena po splatnosti jednou úhradou, což je nejběžnější případ, je vypočtené penále totožné ve všech 3 případech nastavení „Penále počítat“.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export