Změna hlavní měny na EUR - Přechod na EUR (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Změnu hlavní měny proveďte teprve tehdy, jste-li si naprosto jisti, že proběhl přechod na skladech a v dalších oblastech dle pokynů v základních informacích.

Změna hlavní měny na EUR

V číselnících v přehledu Kódy měn - akce - Přechod na měnu EUR. Otevře se přehled Log přechodu na EUR. V tomto přehledu budou vypisovány systémové informace o uskutečnění přechodu na měnu EUR.

Přes Akci zvolte Změna hlavní měny na EUR

Upozornění Pozor - jedná se o nevratný proces, proveďte nejdříve zálohu databáze!
Menu - Změna hlavní měny na EUR
Spuštění akce - Změna hlavní měny na EUR

Tato akce může trvat delší dobu v závislosti na velikosti DB. Po dokončení bude Helios Orange ukončen.

Informace o ukončení akce - Změna hlavní měny na EUR

Po novém spuštění provede Helios Orange změny v DB – jedná se o změny v souvislosti s přechodem na EURo.

V číselníku měn bude původní měna EUR přejmenována na xEU a nově založena EUR. Toto nastane, i když nebude původní měna EUR existovat, systém vygeneruje příslušné řádky měn.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export