Změna čísla bankovních účtů pro plátce pojistného (ZP) - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Na základě novely zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jsou zdravotní pojišťovny nově povinny vést bankovní účty u České národní banky (ČNB). V současné době tedy zdravotní pojišťovny mění své účty a informují své klienty (zaměstnavatele) o této změně bankovního účtu pro zasílání plateb pojistného od zaměstnavatelů.


Upozornění Ke změně nastavení v programu Helios Orange nedojde automaticky. Tak, jako jste museli na začátku práce se mzdovým modulem zadat příslušné účty a definice pro vytváření platebních příkazů, musíte také provést příslušné změny.


Z hlediska programu Helios Orange musíte tedy provést následující kroky:


1. Založit pro příslušné zdravotní pojišťovny nové účty do seznamu bankovních spojení


  • vstoupíte v modulu Banka do přehledu Bankovní spojení
  • přes akci Nový založíte nový účet a vyplníte potřebné údaje


2. Změnit nastavení účtu v definici pro vytváření platebních příkazů


  • vstoupíte v modulu Mzdy do přehledu Definice platebních příkazů
  • vyberete definici typu Státní platby a kumulované srážky - kde máte nastaveny položky pro odvody na jednotlivé zdravotní pojišťovny
  • otevřete definici přes Opravu
  • vyhledáte řádek pro příslušnou pojišťovnu a znovu přes Opravu otevřete
  • u atributu Název spojení vstoupíte přes tlačítko Tritecky.jpg do návazného číselníku bankovních spojení a vyberete nový účet, který tlačítkem Přenos přenesete do definice platebního příkazu a přes OK uložíte položku i celkovou definici platebního příkazu
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export