Zjednodušené zadávání kontaktů - Rozšiřující moduly

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Úvod

Plugin Zjednodušené zadávání kontaktů nahrazuje standardní editory pro zadávání kontaktních osob a kontaktů. Funkcionalita rozšiřujícího modulu se projeví všude, kde je možné zadávat a editovat kontaktní osoby a kontakty, konkrétně:

Editor kontaktů je zjednodušený a umožňuje přímo zadávat základní kontakty a vztahy kontaktní osoby k organizaci.

Instalace

Přes Helios Store stáhněte a nainstalujte modul Zjednodušené zadávání kontaktů.

Funkcionalita pluginu

Editace kontaktních osob

Standardní editor pro zadávání kontaktních osob je nahrazen zjednodušeným editorem:

Zjednodušené zadávání kontaktů - zadávání kontaktních osob


Zjednodušený editor obsahuje jedinou záložku 1 - Kontaktní osoby a je rozdělen do dvou sekcí - [1] Kontakty osoby a [2] Vztah kontaktní osoby k organizaci.


[1] Kontakty osoby

V sekci můžete vyplnit následující údaje:

 • Titul před
 • Jméno
 • Příjmení
 • Titul za
 • Telefon - mobilní
 • Telefon - pevná linka
 • Telefon - pevná linka 2
 • E-mail
 • Fax
 • Nespecifikovaný kontakt

Kontakty vyplněné v této sekci budou automaticky založeny v číselníku Kontakty s vazbou ke kontaktní osobě, která bude automaticky založena v číselníku Kontaktní osoby.


[2] Vztah kontaktní osoby k organizaci

V sekci můžete vyplnit následující údaje:

 • Organizace
 • Funkce
 • Oddělení
 • Kancelář
 • Telefon - mobilní
 • Telefon - pevná linka
 • Telefon - pevná linka 2
 • E-mail
 • Fax
 • Nespecifikovaný kontakt
 • Poznámka

Kontakty vyplněné v této sekci budou automaticky založeny v číselníku Kontakty s vazbou k záznamu, který bude automaticky založen v číselníku Vztahy kontaktních osob k organizaci.

Editace kontaktů

Standardní editor pro zadávání kontaktů k organizaci, k zaměstnaci nebo k aktivitě je nahrazen zjednodušeným editorem:

Zjednodušené zadávání kontaktů - zadávání kontaktů

Zjednodušený editor obsahuje jedinou záložku 1 - Kontaktní osoby a jedinou sekci [1] Kontakty.

Můžete vyplnit následující údaje:

 • Telefon - mobilní
 • Telefon - pevná linka
 • Telefon - pevná linka 2
 • E-mail
 • Fax
 • Nespecifikovaný kontakt

Kontakty vyplněné v této sekci budou automaticky založeny v číselníku Kontakty s vazbou k organizaci, zaměstnanci nebo aktivitě (podle toho, kde jste informaci vložili).

Spuštění standardního editoru

Chcete-li vytvořit záznam ve standardním editoru, musíte spustit akci nový pomocí Akce volbou Nový....

Chcete-li opravit záznam ve standardním editoru, musíte spustit akci oprava pomocí Akce volbou Oprava....

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export