Zdroje osobních údajů - Správa osobních údajů

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah

Číselník Zdroje osobních údajů

Z hlediska dodržování nařízení GDPR je nutné identifikovat zdroje získání osobních údajů subjektů. Zdroje osobních údajů jsou uvedeny v číselníku Zdroje osobních údajů, který najdete pod nabídkou Konstanty a číselníky v oblasti Správa osobních údajů.

Upozornění Zdroje osobních údajů je možné definovat a přiřazovat k subjektům OÚ pouze v rozšířené verzi systému HELIOS Orange.


Přiřazení zdroje osobních údajů k subjektu OÚ

Zdroje osobních údajů následně přiřazujete subjektům v příslušných přehledech.


Zaměstnanci

Ke konkrétnímu zaměstnanci přiřadíte zdroj získání jeho osobních údajů v přehledu Zaměstnanci v oblasti Mzdy přes akci GDPR - Přiřazení Zdroje osobních údajů, kterou najdete v mstní nabídce přehledu. Zdroj osobních údajů můžete také vyplnit přímo v editoru karty Zaměstnance na záložce 2 - Další údaje v sekci [4] Zabezpečení.


Přiřazení zdroje OÚ k zaměstnanci


Uchazeči o zaměstnání

Ke konkrétnímu uchazeči o zaměstnání přiřadíte zdroj získání jeho osobních údajů v přehledu Uchazeči o zaměstnání v oblasti Personalistika přes akci GDPR - Přiřazení Zdroje osobních údajů, kterou najdete v místní nabídce přehledu. Zdroj osobních údajů můžete také vyplnit přímo v editoru karty Uchazeče o zaměstnání na záložce 1 - Uchazeč v sekci [2] Stav evidence.


Přiřazení zdroje OÚ k uchazeči o zaměstnání


Kontaktní osoby

Ke konkrétní kontaktní osobě přiřadíte zdroj získání jejích osobních údajů v přehledu Kontaktní osoby v oblasti Číselníky přes volbu GDPR - Přiřazení Zdroje osobních údajů, kterou najdete v místní nabídce přehledu. Zdroj osobních údajů můžete také vyplnit přímo v editoru karty Kontaktní osoby na záložce 1 - Údaje o kontaktní osobě v sekci [1] Osobní údaje.


Přiřazení zdroje OÚ ke kontaktní osobě


Organizace

Ke konkrétní organizaci přiřadíte zdroj získání jejích osobních údajů v přehledu Organizace v oblasti Číselníky přes akci Hromadná změna, kterou najdete v místní nabídce přehledu. Zdroj osobních údajů můžete také vyplnit přímo v editoru karty Organizace na záložce 1 - Základní údaje v sekci [5] Identifikace.


Přiřazení zdroje OÚ k organizaci


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export