Zamestnanci - Mzdy (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Táto ponuka slúži k evidencii základných údajov o zamestnancoch. Zadávate sem obecné údaje, ktoré budú dostupné aj v iných agendách, napr. v module Účtovníctvo, Pokladňa, Majetok a pod. Je to prvá ponuka, ktorú musíte vyplniť, aby bolo možné zadávať k zamestnancovi ďalšie údaje (mzdové údaje, doplňujúce údaje a pod.). Do ponuky zamestnanci vstúpite tak, že v stromovej štruktúre potvrdíte Mzdy, Zamestnanci.


Obsah

Oprava

Voľbu Oprava vyvoláte z miestnej ponuky Zamestnanci. Touto voľbou otvoríte formulár zamestnanca k prehliadaniu alebo oprave. Ponuku Oprava zvolíte z miestnej ponuky alebo vyberiete tlačítko Oprava z panela nástrojov. Okrem poľa Os. číslo môžete všetky polia formulára opravovať. Pole Os. číslo je neprístupné z toho dôvodu, že sa jedná o jedinečný údaj, ktorým sa konkrétny zamestnanec v rámci celého systému identifikuje.


Zrušiť

K zrušeniu formulára zamestnanca zvolíte tlačítko Zrušiť z panela nástrojov. Objaví sa hlásenie:

Zrušením záznamu dôjde ku zrušeniu všetkých náväzných údajov o zamestnancovi. Pokračovať?

Stlačením tlačítka Áno dôjde k vymazaniu konkrétneho zamestnanca. Stlačením tlačítka Nie alebo Storno k zrušeniu zamestnanca nedôjde a zostane zachovaný v prehľade. V prípade, že sa pokúsite zmazať formulár zamestnanca, ktorý už bol v systéme použitý (bol zaradený napr. na účtovnom doklade, bola spočítaná mzda), objaví sa hlásenie:

Naozaj si prajete zmazať aktuálny záznam?

Stlačením tlačítka Áno dôjde k upresneniu náväzných údajov, z dôvodu ktorých nie je možné zamestnanca zmazať. Napr: Bola už vypočítaná mzda zamestnanca.

Program vám tento formulár zamestnanca nedovolí umazať, pokiaľ nezrušíte väzbu zamestnanca (napr. výpočet mzdy) alebo na zápisy v iných agendách (napr. na pokladničnom doklade, karte majetku).


Prehľady

Touto akciou, do ktorej vstúpite z prehľadu Zamestnanci pomocou miestnej ponuky, je možné pri jednotlivých zamestnancoch zobraziť záznamy, na ktorých je daný zamestnanec naviazaný:

  • Chronologický prehľad denníka
  • Kontaktné jednanie
  • Úlohy
  • Aktuálne držaná pošta zamestnancom
  • Historicky držaná pošta zamestnancom


Personalistika

Ak máte zakúpený modul Personalistika, je možné z prehľadu Zamestnanci z miestnej ponuky zobraziť pomocou tejto akcie naviazané personálne údaje ku konkrétnemu zamestnancovi:

  • Školenie, lekárske prehliadky
  • Plán školení, lekárskych prehliadok
  • Školiace akcie, Lekárske prehliadky
  • Certifikáty a skúšky
  • Personálne zložky


Dokumenty

Touto akciou, do ktorej vstúpite z prehľadu Zamestnanci pomocou miestnej ponuky, môžete pripojiť k zamestnancovi, na ktorom je nastavený kurzorový riadok, ľubovoľný dokument, tabuľku, obrázok či iný súbor. Pripájanie vykonávate formou odkazu. Tieto dokumenty je možné potom jednoducho dohľadať podľa vlastného popisu a rýchle otvoriť, ako pre opravu tak aj len pre čítanie.

K zamestnancovi môžete pripojiť dokumenty, ktoré chcete vidieť len pri konkrétnom zamestnancovi, ale i dokumenty, ktoré chcete vidieť v prehľade spoločných dokumentov. V tom prípade vo formulári dokumentu zaškrtnete políčko Zahrnuté do všeobecných dokumentov.

Voľbou miestnej ponuky Nový v prehľade Dokumenty, otvoríte formulár pre zakladanie nového dokumentu.

Formulár dokumentu

Zamestnanci - Mzdy - slovenska legislativa SK 1.jpg


Záhlavie formulára

V záhlaví môžete použiť tlačítka so šípkami pre pohyb medzi uloženými dokumentmi, bez zatvorenia formulára.


Popis

Textový popis dokumentu. Rozsah tohto poľa je 30 ľubovoľných znakov.


Meno a cesta

Úplné meno súboru tzn. cesta a názov uloženého dokumentu.


Prehľadávať

Týmto tlačítkom je možné súbory dohľadať a dosadiť do formulára pomocou štandardného vyhľadávacieho nástroja OS Windows.


Uložené v databáze

Zaškrtávacie políčko, ktoré umožňuje uložiť dokument (súbor) priamo do databázi. Takto uložený dokument je nezávislý na pôvodnom zdroji. Tzn. že pokiaľ zdrojový dokument zmažete, v databázi zostane uložený a je možné ho vyvolať. Je možné uložiť fyzické dokumenty (pole Meno a cesta napr. C:\Zákazníci.doc), odkaz na adresár (pole Meno a cesta napr. D:\Dokumenty\) aj odkaz na stránku WWW (pole Meno a cesta napr. www.zoznam.sk).


Otvoriť

Tlačítko otvorí už zadaný dokument pre úpravy v zodpovedajúcom programe.

Tlačítkami OK a Storno potvrdzujete alebo rušíte zadané údaje.


Zahrnuté do všeobecných dokumentov

Pokiaľ zaškrtnete toto pole, budú dokumenty týkajúce sa zamestnancov automaticky zaradené do dokumentov v ponuke Pomocné číselníky, Dokumenty.


Poznámka

Ľubovoľný textový údaj napríklad bližšia špecifikácia dokumentu.

ďalšia

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export