Účtování - Zaúčtování - Oběh zboží

Z Asseco Solutions
(Přesměrováno z Zaúčtování - Oběh zboží)
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Samotné zaúčtování provádíte v přehledu dokladů, které chcete účtovat. Účtujete doklad, na kterém jste nastaveni kurzorem, nebo všechny označené doklady. Pokud v okamžiku účtování nemá doklad přiřazenu kontaci, otevře se číselník kontací a vy kontaci vyberete.

Účtování provedete v daném přehledu dokladů volbou Účtování v místní nabídce. Doklad lze v průběhu účtování prohlížet, popř. upravit.

Podle kontace na dokladu si systém udělá představu o účetním zápisu jako celku. V případě rozkontace položek pak z ostatních částí (skupiny zboží, kmenové karty a skladové karty) doplní potřebné účty k jednotlivým položkám.

Průběh i výsledek zaúčtování je zobrazen v procesním okně.

Ukázka stavového okna průběhu účtování.
Zauctovani - Obeh zbozi1.gif


Pokud je v kontaci nastaven parametr Přededitace na hodnotu Ano, zobrazí se před samotným zápisem do účetního deníku ještě přehled Editace před zaúčtováním.

V něm je možné zápis upravit nebo opravit, pokud mu něco chybí. Jestliže potvrdíte přenos do deníku volbou místní nabídky Zaúčtování dokladů, provede se zápis do modulu Účetnictví. Fáze rozpracovanosti vzniklého účetního zápisu závisí na nastavení parametru Přednastavená fáze rozpracovanosti ve formuláři Druh účetního dokladu.

Jestliže je na řádku kontace nastaven parametr Cizí měna na hodnotu Ano, dojde k přenosu částky v cizí měně z dokladu do účetnictví (k příslušnému účetnímu účtu).

Během účtování dokladu se můžete setkat s různými typy chybových hlášení. Takto je zobrazena závažná chyba, účtování se přeruší.

Ukázka hlášení, po kterém nelze pokračovat v účtování.
Zauctovani - Obeh zbozi3.gif


Např. pokud se vyskytuje částka a účet pro základ DPH a pro částku DPH se nevyskytuje účet.

Takto je zobrazena chyba, která „nebrání“ účtování. V Předdeníku systém doplní symbol „Err“ (např.do pole Párovací znak apod.).

Ukázka hlášení, po kterém lze pokračovat a např. opravit chybný údaj v Předdeníku.
Zauctovani - Obeh zbozi4.gif


Pokud je v dané etapě účtování vše v pořádku, objeví se příslušné hlášení.

Ukázka hlášení při úspěšném účtování.
Zauctovani - Obeh zbozi5.gif

Za obsah tohoto článku odpovídá Dagmar Mayerová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export