Záruční listiny - Celní případy

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Jedním z volitelných modulů programu CLA IQ je modul Záruční listiny. Umožňuje pořizování, tisk a evidenci záručních listin a záručních dokladů. Záruční listiny lze pořizovat jednak manuálně (přes tlačítko Nový) nebo je automaticky generovat z celního případu, např. z vydaného tranzitu.

Před pořízením první záruční listiny je třeba zapsat několik údajů do Nastavení parametrů, viz zde.

Konstanta a pořadové číslo umožňuje nastavit číslování záručních listin. Pokud máte v celních případech založeno více parametrů, můžete konstantou odlišit řady záručních listin.

Celní úřad záruky je označení úřadu, kterému je záruka poskytována. Využijte přenosu z číselníku celních úřadů.

Číslo rozhodnutí bude spolu s názvem a kódem CÚ záruky tištěno na záruční listiny.


Automatické generování

Po vystavení tranzitního prohlášení nebo dovozní JCD lze přes pravé tlačítko myši (nebo pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><Z>) spustit generování záruční listiny. Program vytvoří nový řádek v přehledu záručních listin a vyplní údaje z celního případu a z nastavení parametrů.

Vygenerovaný doklad lze doplnit o popis, přesnou částku záruky a poznámku.


Manuální vytvoření

Manuálně lze záruční listinu vytvořit pomocí tlačítka Nový v přehledu Záruční listiny. Systém takové listině přidělí pouze pořadové číslo, ostatní údaje je nutné vyplnit nebo převzít z číselníku organizací.

V přehledu Záručních listin lze využít obvyklé funkce Nastav, Rychlý filtr nebo Opis. Přes klávesu <F8> lze záruční listiny vytisknout na čistý list papíru. Program nabízí běžný a zhuštěný typ tisku. Zhuštěná sestava bude vytištěna na jednu stránku, běžná na 2 stránky.

Tisknout lze

  • záruční doklad pro národní tranzit a pro jiné operace (dovozy)
  • záruční listinu na dvě stránky pro národní i společný tranzit a pro jiné operace
  • záruční listinu na jednu stránku pro národní tranzit a pro jiné operace

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export