Záložka Workflow - Workflow

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Po vytvoření oblasti workflow se na záložce workflow zobrazí zadaná oblast a úkony.

Wf 9.png


Záložka Workflow se automaticky obnovuje při dalším vstupu na ni, pokud od posledního vygenerování stromečku Workflow uplyne doba 30 minut. Pokud opravíte nebo zadáte novou oblast, můžete aktualizovat záložku Workflow "ručně". Stisknete pravé tlačítko myši na záložce a potvrdíte akci Obnovení stromečku. Tato akce umožní mít aktuální záložku ihned po zadání nové oblasti, případně obnovu oblasti na základě zadaných údajů častěji než po 30minutách. Dále je možné provést obnovu určité části (větve) workflow. K tomu účelu naleznete po stisknutí pravého tlačítka myši akce Obnovení oblasti a Obnovení úkonu.


Ve stromečku Workflow najdete následující akce:

  • Obnovení stromečku - [Ctrl] + [Alt] + [Num *]
  • Obnovení oblasti
  • Obnovení úkonu
  • Rozbalení celého stromečku - [Ctrl] + [Alt] + [Num +]
  • Sbalení celého stromečku - [Ctrl] + [Alt] + [Num -]
  • Rozbalení celé větve - [Ctrl] + [Alt] + [Šipka vpravo]
  • Sbalení celé větve - [Ctrl] + [Alt] + [Šipka vlevo]
  • Informace o aktuální větvi (zobrazí systémové informace k vybrané větvi a k podřízeným větvím - id, datum a čas vygenerování/obnovy, čas generování)


Podle toho, z jaké oblasti systému Helios Orange jste jednotlivé úkony definovali, budou zobrazeny jednotlivé větve stromečku. Na poslední úrovni větve stromečku uvidíte přehled, který jste definovali.

V poli Pomocníček Heliosík je zobrazen popis, který jste zadali u úkonu.

Pokud je v uloženém nastavení aplikován filtr, bude se zohledňovat při tvorbě stromečku Workflow. Pokud nebudou v přehledu žádné záznamy, nebude zobrazena tato část stromečku (lze zapnout, viz konfigurace WF).další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jan Holman, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export