Záložka Vysvětlení - Výkazy pro příspěvkové organizace

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Obsah


Vysvětlení

Formulář Vysvětlení, záložka 7 - Vysvětlení:


Přehled Vysvětlení


Na formuláři Vysvětlení, záložka 7 - Vysvětlení je přehled jednotlivých řádků - položek splňujících podmínky pro zařazení. Protože po aktualizaci neobsahují další požadované údaje: Částka, Název partnera (organizace), IČO partnera (organizace) a hlavně slovní komentář, je nutno ke každé položce doplnit ručně. Provedete pomocí tlačítka Oprava na každém řádku, zobrazí se formulář pro editaci jednotlivé položky vysvětlení:

Formulář Vysvětlení

Formulář Vysvětlení:


Formulář Vysvětlení - definice


Aktualizací vygenerované řádky na záložce 6 - Vysvětlení obsahují vazbu na kód výkazy a číslo položky, pro informaci je uveden název položky.

Aktualizací vygenerované řádky na záložce 6 - Vysvětlení. Neobsahují další požadované údaje. Údaje: Částka, Název partnera (organizace), IČO partnera (organizace) a hlavně slovné komentář je nutno ke každé položce doplnit ručně.


Popis jednotlivých polí:

  • Číslo řádku - generuje automaticky systém při aktualizaci, neměnit.
  • Název 1 - generuje automaticky systém při aktualizaci, neměnit. Informativní údaj, název položky podle výkazů PAP část I., II., III. a XV.
  • Částka - částka, která se vysvětluje (5 nejvýznamnějších částek ke každé položce). Nutno vyplnit ručně!
  • Číslo aktiva / pasiva / výnosu / nákladu / podrozvahového účtu - Číslo příslušného syntetického účtu. Neměnit!
  • Název partnera - název partnera (organizace). Stiskem tlačítka (...) se otevře číselník Organizace, vyberete příslušnou organizaci, její název se přenese. Zároveň se přenese i IČO organizace do následujícího pole:
  • IČO partnera - IČO partnera (organizace). Přenese při přenosu organizace z předchozího pole.
  • Vysvětlení (text) - vlastní vysvětlení příslušné částky. Textový komentář. Nutno vyplnit ručně!
  • Vysvětlení pokračování (text) - pokud k vysvětlení nestačí předchozí řádek, pokračujte na dalším řádku ve vysvětlení příslušné částky. Nutno vyplnit ručně!


Tip Aktualizací vygenerované řádky na záložce 6 - Vysvětlení obsahují vazbu na Číslo aktiva / pasiva / výnosu / nákladu / podrozvahového účtu, pro informaci je uveden název položky.


Upozornění Aktualizací vygenerované řádky na záložce 6 - Vysvětlení. Neobsahují další požadované údaje. Tyto údaje: Částka, Název partnera (organizace), IČO partnera (organizace) a hlavně slovní komentář je nutno ke každé položce doplnit ručně.
Další strana

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export