Základní informace - Přechod na EUR (SK)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Od 1.1.2009 zaniká na Slovensku měna SKK a je plně nahrazena měnou EUR. K tomuto zlomovému datu jsou směřovány všechny kroky v systému.

Do 30 dní od zveřejnění konverzního kurzu je třeba vybrané doklady zobrazovat duálně. Jedná se o doklady ve vztahu k fyzické osobě (prodejky, faktury, výplatní pásky,…) Helios Orange má ošetřeny všechny měnové atributy tak, aby je bylo možné duálně zobrazit (atributy hlavní měny).

Obsah

Podmínky a omezení pro uskutečnění přechodu

 1. Nesmí existovat hospodářský rok resp. období začínající ještě v roce 2008 a končící někdy v roce 2009
  • Období je nutné zkrátit tak, aby končilo k 31.12.2008 a následně založit nové začínající 1.1.2009 a končící v původní termínu.
 2. V dalším období (po 31.12.2008) nesmí být žádný doklad modulů Oběh zboží (OZ) a Fakturace (FA)
  • Pořízené doklady je nutné smazat, jinak přechod na EURo neproběhne
 3. Nesmí existovat žádná otevřená skladová finanční inventura či inventura bez vygenerovaných a realizovaných dokladů
  • Otevřenou inventuru je třeba buď urychleně dokončit včetně vygenerování a realizace dokladů či smazat a vytvořit a dokončit až po přechodu na EUR
 4. Nesmí existovat otevřený doklad Dodatečných souvisejících nákladů (DSN)
  • Takový doklad DSN je třeba urychleně dokončit a realizovat nebo smazat a znovu vytvořit po přechodu na EURo, ale měnové hodnoty je třeba již zadávat v EUR.
 5. Nesmí existovat žádná provedená skladová uzávěrka po datu 1.1.2009
  • Takové skladové uzávěrky je nutno zrušit
 6. Při přechodu je kontrolován počet uživatelů v DB
  • Pro úspěšný přechod nesmí být v DB více jak jeden uživatel
Upozornění Při startu HEO jsou tyto podmínky kontrolovány!

Přípravné práce

V jednotlivých modulech je třeba udělat různé přípravné kroky např. uzávěrky, inventury, realizace a zaúčtování všech prvotních dokladů, vygenerovat doklady kurzových rozdílů apod. Důkladně se s těmito úkony v jednotlivých modulech seznamte. Pokyny nalezente v jednotlivých dokumentech této poradny.

Postup k přechodu na EURo

Přechod na euro vyžaduje řízený postup, kdy jednotlivé kroky musí na sebe správně navazovat. Zahajte přechod na EUR tehdy, když máte všechny přípravné práce pro přechod hotové a řádně zkontrolované. Také lze doporučit odzkoušení celého procesu přechodu na EUR na aktuální cvičné verzi.

Upozornění Před spuštěním přechodu na EURo proveďte zálohu databáze!

1. Výchozím krokem je přepočet v modulu Oběh zboží - Přepočet stavu skladů na EUR

Upozornění Tento krok je povinný pro všechny společnosti, bez ohledu na to, zda-li mají či nemají licenci na sklady!

2. Následuje změna hlavní měny na EUR

3. K dokončení přepočtu skladů je třeba pokračovat krokem Oběh zboží - Přepočet nabídkových cen a dále krokem Oběh zboží - Přepočet kmene a finačních slev

4. Přepočet skladů zakončíme akcí Oběh zboží - Potvrzení korektury NC, kmene a slev

Upozornění Pokud neprovedete změnu hlavní měny na EUR a potvrzení korektury NC a slev, nemůžete vytvářet žádné nové doklady!

5. U výrobních firem je třeba v součinnosti se sklady přepočítat modul TPV a Výroba

6. U společností využívajících pokladní prodej s balíčky zboží je nutné přepočítat JC na těchto balíčcích

7. Dále je třeba přepočítat číselníky spojené s organizacemi:

 • Ostatní - přepočet číselníku organizací (kredit,..)
 • Ostatní - přepočet číselníku skupin organizací (mezní částka saldokonta)

8. Další moduly je možno "přepočítat" již v libovolném pořadí:

Možnosti zadávání dokladů v jednotlivých fázích

A) Před změnou hlavní měny SKK na EUR a před přepočtem stavu skladu Lze vytvářet a realizovat doklady oběhu zboží a fakturace do starého období, nelze realizovat doklady do nového období, na vytvořené doklady v novém období budete při startu Helios Orange upozorněni jako na nežádoucí.

B) Po změně hlavní měny SKK na EUR a před přepočtem stavu skladu: V tomto stavu nelze vytvářet ani realizovat žádné doklady.

C) Po změně hlavní měny SKK na EUR a po přepočtu stavu skladu: V tomto stavu nelze do starého období vytvářet a realizovat doklady oběhu zboží a fakturace. Lze vytvářet doklad oběhu zboží a fakturace do nového období.

Upozornění Pozor: Faktury přijaté lze vytvářet i do starého období.
Dotaz nebo informativní hláška Číselné hodnoty (částky) dotažené na fakturu, například nákupní ceny z ceníku, nebudou správné. Uživatel musí striktně opsat fakturu a nesmí se spoléhat na jakékoliv přednabízení a dohledávání historických částek
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
V jiných jazycích
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export