Vyrovnání odpočtu DPH v případě nedoložení zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku - Poradna (CZ)

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Jedná se o vyrovnání odpočtu DPH v případě nedoložení zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku podle legislativní úpravy platné od 1.7.2017. V tomto článku je uvedeny stručně základní principy, detaily viz: Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) a úpravě odpočtu dle § 78e zákona o DPH.


 1. Vyrovnání odpočtu DPH v případě nedoložení zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku se od 1.7.2017 řídí novelizovaným zákonem o DPH č. 235/2004 Sb. (novela zákona č. 170/2017 Sb.), § 77 odst. (2) písm. c) a § 78e. Do 30.6.2017 nutno postupovat podle judikatury NSS podle původní legislativní úpravy.
 2. Vyrovnání se projeví v přiznání k DPH na ř. 45 – Korekce odpočtů daně podle § 75 odst. 4, § 77, § 79 až § 79c. Tj. v případě nedoložení zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku (§ 77 odst. (2) písm. c)) se postupuje obdobně jako u ostatních uvedených případů, viz uvedené §§.
 3. Lhůty uplatnění:
  1. obchodní majetek, který není dlouhodobým majetkem:
   1. movité věci – 3 roky
   2. nemovité věci – lhůta není stanovena.
  2. obchodní majetek, který je dlouhodobým majetkem:
   1. movité věci – 5 let
   2. nemovité věci – 10 let
 4. Vyrovnání či úpravu odpočtu daně je nutné provést z částky původně skutečně uplatněného odpočtu daně, resp. částky daně na vstupu u obchodního majetku. Jak zjistit částku je uvedeno v Informaci GFŘ.
 5. Plátce je povinen vyrovnat nebo upravit původně uplatněný odpočet daně u obchodního majetku ve zdaňovacím období, kdy došlo ke skutečnému zjištění zničení, ztráty nebo odcizení majetku (ke dni v příslušném zdaňovacím období plátce), nebo ve zdaňovacím období, kdy se plátce o zničení/ztrátě majetku dozvědět měl a mohl. Pokud se plátce nedozvěděl nebo se dozvědět nemohl o zničení, ztrátě nebo odcizení majetku, pak je plátce povinen vyrovnat, nebo upravit uplatněný odpočet daně nejpozději ke dni provedení inventarizace majetku, resp. povinnosti provést inventarizaci majetku. Viz Informace GFŘ.
 6. V Helios Orange se provede interním dokladem, částky ad 4., DUZP ad 5. Analytika účtu DPH pro řádek 45, při použití daňových klíčů daňový klíč POM-Kor-Odp-Dane. Údaj bude v přiznání k DPH na ř. 45 zápornou částkou, snižuje se nárok na odpočet na vstupu.
 7. Korekce odpočtů daně se netýkají kontrolního hlášení. Poznámka - údaj na řádku 45 přiznání k DPH není kontrolován oproti kontrolnímu hlášení (viz část C. kontrolního hlášení).


Tip V Helios Orange se neprováděly žádné úpravy, jedná se pouze o aplikaci metodiky. Podle původní legislativní úpravy bylo nutno vystavit daňový doklad o použití, odvod DPH na výstupu. Po legislativní úpravě od 1.7.2017 je nutno řešit interním dokladem a provést korekci DPH na vstupu.Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export