Důležité:


Vyřešené chyby - Archiv

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;
Oprava Mzdy, Uzávěrka, chyba od verze 2.0.2010.1025

Nelze provést listopadovou uzávěrku mezd, objeví se hláška

Varování nebo chybová hláška Invalid object name 'TabMyDefRozpadZam'

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.1026


Oprava Výkazy, Aktualizace výkazu, chyba od verze 2.0.2010.1025

Aktualizace výkazu vynuluje hodnoty výkazu.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.1026


Oprava Insolvenční rejstřík
Došlo ke změně parametrů na straně serveru justice.cz. URL adresa byla opravena i v Helios Orange

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.1016


Oprava Intrastat CZ, chyba ve verzi 2.0.2010.0515

Při generování měsíčního hlášení Intrastat z Jednotlivých operací se negenerují Jednotlivé operace obsahující tzv. "Malé zásilky" do hodnoty 6.000,- Kč.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0516


Oprava Při generování měsíčního hlášení Intrastat z dokladů (z příjemek, výdejek, faktur) se stává, že některé položky, přesto, že jsou na zdrojovém dokladu zadány pouze jednou, se do vygenerovaného měsíčního hlášení vygenerují několikrát.

Tento problém se vyskytl ve verzi 2.0.2010.0513 a 2.0.2010.0514 provozovaných na serveru Microsoft SQL Server 2008 bez Service Pack 1. Podrobné informace o kontrole dat a řešení problému v těchto verzích naleznete v Poradně.

Pro odstranění problému je nutná instalace Service Pack 1 pro Microsoft SQL Server 2008.
V případě, že SP1 pro MSSQL2008 není nainstalovaný, nelze stáhnout novou verzi Helios Orange. Objeví se hláška

Upozornění Nové verze Helios Orange provozované na serveru Microsoft SQL Server 2008 je možné stahovat pouze při nainstalovaném Service Pack 1 pro Microsoft SQL Server 2008.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0515


Oprava Účetnictví - změna čísla dokladu

Doklad je v účetním deníku ve fázi pořízeno, po výběru akce přes pravé tlačítko Změny > Změna čísla dokladu se objejeví hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Access violation at address 01838D9C in module 'HeLib.bpl'. Read of address 00000110

Opraveno ve verzi 2.0.2010.0515


Oprava Obecné, Hromadná změna certifikátů

Volba Hromadná změna certifikátů v přehledu Pomocné číselníky, Přehled definice zpráv nefunguje, objeví se hláška
[SQL:102,15] Incorrect syntax near ','.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0514


Oprava Účetní deník - Hromadné změny, Vozidlo

V účetním deníku nelze volbou Změny, Hromadné změny změnit vozidlo - nic se nestane.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0512


Oprava Evidence pošty - Datové schránky

V modulu Datové schránky je chyba, která se může projevit ve zprávách odeslaných přes Helios Orange. Do odeslaných zpráv se v některých případech dostávají přílohy, které se tam dostat neměly. Ve většině případů jsou to dokumenty z číselníku dokumentů. Přílohy nejsou ale vidět v Helios Orange, jsou vidět pouze pokud se zpráva otevře přes 602Xml Filler nebo pokud se otevře na portálu ISDS na webu.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0512


Oprava Souhrnné hlášení - neaktualizuje se správně počet plnění.

Akce zobrazení přehledu SH s aktualizací, spuštěná z místní nabídky nad souhrnným hlášením neaktualizuje počet plnění v případě, že již bylo jednou napočteno. Částka se aktualizuje a je správně. Stejný problém je i u akce Aktualizace, spuštěné z menu místní nabídky výkazu SH (tzn. z přehledu řádků SH). Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0511


Oprava Účetnictví, verze 2.0.2010.0405, editor období DPH

Chybné chování editoru období DPH:

 • při ukládání nové věty / opravy věty / při uzavírání období DPH se může objevit hláška "Není nebo špatně zadáno čtvrtletí", i když je plátce nastaven na měsíční.
 • po zadání data Do se nenastaví správně číslo měsíce nebo se nastaví navíc číslo čtvtletí

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0406

Řešení ve verzi 2.0.2010.0405
V editoru období DPH je třeba na záložce 2-Výkazy DPH v poli "Plátce" změnit plátce na čtvrtletní a zase hned zpět na měsíční (nebo naopak v případě čtvrtletního plátce), tím se hodnota pole "Plátce" znovu načte a editor bude reagovat správně.


Oprava Odesílání mailu pomocí Outlook Express, chyby ve verzi 2.0.2010.0315

Pokud se do e-mailového formuláře zadá pouze adresa, případně pouze jméno, popř. jméno i adresa jsou stejné, zobrazí se adresář a v něm se stiskne OK, dojde k chybě "Range Check Error", popř. "Access Violation Error" a adresa z adresáře není převzata.

V případě, že je adresa s prefixem SMTP: (např. SMTP:xxx@xx.com), odeslaný e-mail se vrátí s chybovým hlášením "Chybný formát adresy", protože Helios Orange přidá do adresy hranaté závorky.

Opraveno ve verzi 2.0.2010.0316


Oprava ECS Vývoz, chyba ve verzi 2.0.2010.0119

Nelze založit nový doklad volbou Nový, objeví se hláška
No argument for format '%s'

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0120


Oprava Účtování majetku, chyba ve verzi 2.0.2010.0119

Při účtování pohybu majetku se do účetního zápisu nepřenesou údaje z Umístění (středisko, zaměstnanec atd.)

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0120


Oprava Obecné, update na verzi 2.0.2010.0115 a 0117

Při update na verzi 2.0.2010.0115 nebo 0117 se může objevit chybová hláška

Změnový skript na verzi 020020100108 nebyl aplikován úspěšně.
547 Bylo porušeno kontrolní omezení - operaci nelze provést !
The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK__TybVyrCisPrikaz__VyrCislo". The conflict occured in database "jmeno_databaze" table "dbo.TabVyrCisPrikaz", column 'VyrCislo'.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0119


Oprava Obecné, tisk formuláře/odeslání e-mailem ve formátu PDF, chyba ve verzi 2.0.2010.0115

Při ukládání náhledu tiskového formuláře nebo jeho odesílání mailem ve formátu PDF se objeví chyba:

Automatická příloha
Cesta na soubor není platná !

I přes to, že dojde k chybě, soubor PDF se vygeneruje a jako takový zůstavá uložen v TEMP adresáři operačního systému a je možné jej poslat ručně. Je nutné ho ovšem dohledat na disku.
Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0117


Oprava Účetnictví, DPH, texty ve formuláři, chyba ve verzi 2.0.2010.0115

Ve výkazu vzor 15/16 je chybný text u řádků 11 a 12.

Tato chyba se projeví v tiskovém formuláři vzor č.16 (2010), tiskový formulář vzor č. 15 (rok 2009) bude správně.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2010.0117


Oprava Oběh zboží, zprávy EDI, verze 2.0.2009.0932

Při exportu zpráv ve formátu EDI se objeví hláška
Zachycena neošetřená chyba při exportu zprávy
Access violation at address ...
a export nelze provést

Při importu zprávy do expedičních příkazů se chybně nabízejí řady rezervací

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0934


Oprava Import účetních výkazů

Po stažení nové verze může být uživatel při vstupu do databáze vyzván k importu účetních výkazů. Tento import ale skončí chybou Položka '#Imp TabFIAAVCisUctVykazDefinice___________....CisloUcet' musí být zadána!
Definice účetních výkazů buď neimportujte nebo lze soubor s definicemi se jménem UctVykazy.HIC z adresáře SYSTEM smazat. Při dalším update bude nahrán nový soubor bez chyby.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0931


Oprava Pokladna, chyba ve verzi 2.0.2009.0928

Ve verzi 2.0.2009.0928 se v číselníku pokladen neukazují přednastavené údaje pro účtování pokladních dokladů - účetní kódy, účty, druhy účetních dokladů. Nedošlo ke ztrátě těchto dat! Pouze nebyl proveden jejich přesun mezi tabulkami a následně správné zobrazení.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0929


Oprava Pokladna, chyba ve verzi 2.0.2009.0928

Nelze vystavit nový pokladní doklad, objeví se chyba
[SQL:209,16] Ambiguous column name 'UKodVydaj'. Ambiguous column name 'UKodPrijem'.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0929


Oprava Pokladna, chyba ve verzi 2.0.2009.0928

Nelze udělat kopii pokladního dokladu, objeví se chyba
Invalid column name Cislo

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0929


Oprava Celní případy, Dovoz

Z dokladů nelze generovat zprávu Dodatečné celní prohlášení (ZZS). Pokus o odeslání končí hláškou

[C00CE514] Bylo dosaženo konce souboru. Stav není pro aktuální kódování platný

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0920


Oprava Tisk, Hromadně pro email, verze 2.0.2009.0912

Při generování se objeví chyba:
[SQL:134,15] The variable name '@IDNew' has already been declared. Variable names must be unique within a query batch or stored procedure.
Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0915


Oprava Evidence pošty

Pokud je atribut "číslo schránky" nečíselné (písmena), nelze udělat kopii pošty, následuje chyba "Neplatný název sloupce!".
Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0915


Oprava Oběh zboží, Fakturace, Organizace - Generování zpráv

Při generování zprávy se nerespektuje nastavení, že se má vygenerovat soubor pevně daného jména (v poli Jméno pro export.soubor je nastaveno "Vždy použít zadané"). Jméno souboru vždy vygeneruje Helios Orange.
Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0915


Oprava Tiskové formuláře, chyba od verze 2.0.2009.0909

Při některých situacích se může stát, že v tiskovém formuláři nejsou zobrazena některá pole.
Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0915


Oprava Kontaktní centrum, chyba od verze 2.0.2009.0909

Nefunguje hlídání příchozích hovorů, objeví se hláška "Vypršel timeout 10000 ms".
Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0912


Oprava Banka, chyba od verze 2.0.2009.0909

Při přenosu peněžního ústavu do editoru bankovního spojení se přenese do pole Název příliš dlouhý text. Následně se při uložení záznamu objeví chyba "[SQL:8152,16] String or binary data would be truncated.".
Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0912


Oprava Obecné, verze 2.0.2009.0909

Pokud je v Kongifuraci modulu Firemní aktivity (Možnosti, Konfigurace/správa systému, Firemní aktivity) označeno pole "Uložit na disk" a pole Cílový adresář je prázdné, objeví se při pokusu o uložení jakékoli změny v Konfiguraci hláška "Nezadali jste cestu pro uložení přílohy E-mailu na disk".

Řešení: vyplnit pole Cílový adresář.


Oprava Mzdy, Sleva na SP, záporný vyměřovací základ sociálního pojištění

V případě, že existuje u zaměstnance záporný vyměřovací základ sociálního pojištění, vypočte program zápornou výši slevy na sociální pojištění, což není v pořádku. O tuto částku je potom vypočtena vyšší částka odvodu na sociální pojištění.

Pokud tato výjimečná situace u vás ve firmě nastane, je nutné ručně upravit platební příkaz a formulář na ČSSZ a účtování mzdové složky 107. Jako kontrolní sestavu lze použít např. tiskový formulář Sociální pojištění přehled nad Výpočtem mzdy.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0910


Oprava Mzdy, Generátor mzdových sestav, Sleva na SP

Jestliže je v generátoru mzdových sestav použit vzorec pro zobrazení slev SlevaSP (Rozšiřující funkce, Pojištění, SlevaSP), nezobrazují se zde mimořádné slevy zaměstnanců, kteří nejsou ve výpočtu konkrétního měsíce (nejčastěji neplacené mateřské dovolené). Samotný výpočet slev, zobrazení na formulářích a načtení na platebních příkazech je v pořádku.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0909


Oprava Intrastat

U některých položek celního sazebníku se neprovádí správně kontrola na měrné jednotky.
V tuto chvíli víme o položkách

 • 7616 99 90
 • 8543 70 90
 • 3913 90 00

Řešení:
U těchto položek je nutné nechávat množství nulové, i když Helios Orange hlásí chybu.
Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0909


Oprava Mzdy, chyba od verze 1.0.2009.0409

Jestliže je v nabídce Konstanty a číselníky, DNP a pojištění, DNP náhrady nastavena položka Výpočet PPV na "Ze základní mzdy a mzdových složek v Paušálech" A ZÁROVEŇ se jedná o zaměstnance s hodinovou mzdou, není u nově nastoupených zaměstnanců od verze 1.0.2009.0409 správně vypočítán pravděpodobný průměr na dovolenou.

Hodnota pravděpodobného výdělku je vždy stanovena na hodnotu minimální mzdy 48 Kč.

Výpočet klasického průměru na dovolenou při kvartální uzávěrce je i v případě hodinových mezd v pořádku.

Vyřešeno ve verzi 2.0.2009.0909


Oprava Celní případy, Tisky formulářů ve verzi 1.0.2009.0505
 • 852 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad
 • 853 ECS Vývoz - VBDD Doprovodný doklad s razítkem

Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0506


Oprava Pokladna, připojení faktury, chyba ve verzi 1.0.2009.0504

Pokud se v pokladně připojí odpovídající faktura, v pokladním dokladu se připojením přepíše popis, poznámka, vymaže se účetní kód, přibude zakázka atd. Pokud se faktura odebere z pokladního dokladu, vymaže se i částka.
Pokud se v modulu Fakturace připojuje odpovídající pokladní doklad, je výsledek stejný. Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0505


Oprava Oběh zboží, Související náklady, chyba od verze 1.0.2009.0409

Pokud používáte Související náklady nebo Dodatečné související náklady, může se po upgrade na verzi 1.0.2009.0409 a vyšší u některých položek stát, že je chybně naplněna tabulka "Neodebrané SN". Důsledkem je to, že se do výdejek mohou odepisovat související náklady v nesprávné výši.
Opraveno ve verzi 1.0.2009.0504


Oprava Účetnictví, Vystavování upomínek, chyba od verze 1.0.2009.0409

Pokud je faktura v Kč (tj. není v cizí měně), vystaví se upomínka bez položky a následně se netiskne řádek ve formuláři.
Při vystavení sdružených upomínek se tisknou nulové součtové řádky.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0413


Oprava Oběh zboží, realizace storna výdeje

Pokud je na stornu výdeje ve sloupci "CC evid. požadovaná" číslo s více než dvěma desetinnými místy, objeví se při realizaci dokladu hláška "Error converting data type varchar to numeric."
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0412


Oprava Oběh zboží, Fakturace, Kontaktní osoba/zaměstnanec, chyba od verze 1.0.2009.0409

Na doklady Oběhu zboží a Fakturace nelze zadat Kontaktní osobu a Kontaktního zaměstnance, objeví se chyba Access violation.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0412


Oprava Oběh zboží, realizace dokladů, chyba od verze 1.0.2009.0409

Při realizaci pohybových dokladů může dojít k zobrazení matoucí chybové hlášky. Namísto korektního hlášení: Umístění musí být zadáno - nelze realizovat, případně: Nesoulad množství výrobních čísel a položky - nelze realizovat, je zobrazeno chybné hlášení "Error converting data type varchar to numeric"
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0412


Oprava Obecné, Generování nové databáze, chyba od verze 1.0.2009.0409

Po vygenerování nové databáze a následném importu formulářů se objeví chyba "Operand type clash: text is incompatible with image".
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0412


Oprava Celní případy, NCTS Přijatý, chyba od verze 1.0.2009.0409

Při vstupu do editoru položek se objeví chyba Access violation. Jedná se pouze o modul NCTS Přijatý a chyba nemá vliv na další zpracování deklarace, tj. lze dále pracovat/odesílat další komunikační zprávu o vykládce atd.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0412


Oprava Formulář Přiznání k DPH, Elektronické odesílání DPH, chyba ve verzi 1.0.2009.0409

Ve formuláři Přiznání k DPH a v elektronickém odelání DPH chybí částka daně na řádku 44 a v součtovém řádku
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0410


Oprava Účtování pokladních dokladů, chyba ve verzi 1.0.2009.0409

Nelze zaúčtovat pokladní doklad v případě, že v kontaci nejsou vyplněny všechny účty (tj. pokud se např. účet 211 má dotáhnout z číselníku pokladen nebo základ daně z položky).
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0410


Oprava Tisk DPH, Chyba od verze 1.0.2009.0308

Pokud je rozdílné třídění serveru a databáze Helios Orange, objeví se při pokusu o tisk hlášení DPH hláška

[SQL:446,16] Cannot resolve collation conflict for equal to operation

Opravný skript pro verze 1.0.2009.0308, 309 a 311 bez nutnosti instalovat vyšší verzi je ke stažení zde

Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0312


Oprava Pořizování účetních dokladů, Uplatnění DPH, Chyba od verze 1.0.2009.0308

Pokud se zadává účetní doklad ručně do účetního deníku, nepředvyplní se pole "Uplatnění DPH" podle Data DUZP, zůstane zde hodnota Není.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0311


Oprava Tisk DPH, Chyba od verze 1.0.2009.0308

Na SQL 2005 se SP1 se objeví při pokusu o tisk hlášení DPH hláška
[SQL:102,15] Incorrect syntax near 'N'
Okamžitým řešením je instalace min. SP2
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0311


Oprava Hromadně pro e-mail

Při pokusu o odeslání faktur elektronicky pomocí Hromadně pro e-mail se objeví hláška:
[SQL:134,15] The variable name '@ParIDOrg' has already been declared. Variable names must be unique within a querybatch or stored procedure.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0311


Oprava Oběh zboží - související náklady

Při zadávání souvisejících nákladů na doklad příjemky/faktury se může objevit chybová hláška Access violation...
Chybu lze dočasně obejít tak, že v konfiguraci souvisejících nákladů vyplníte u všech druhů souv. nákladů libovolný název (např. "nepoužívat" u těch, které nejsou využity).
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0311


Oprava Dodatečné související náklady, verze 1.0.2009.0308

Pokud není na řadě dokladů DSN vyplněn druh účetního dokladu, nejde pořídit nový doklad do této řady, objeví se hláška "Na záznam chcete navázat neexistující údaje" Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0309


Oprava Účetnictví (SK)

Uzavření a otevření účetních knih prováděné v databázi se slovenskou legislativou v průběhu roku 2009 (tj. první uzávěrka po přechodu na EUR prováděná před 31.12.2009) chybně přepočítává zůstatky na účtech konverzním kurzem.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0308


Oprava DPH vzor č.15 - elektronické podání

V xml zprávě, která se zasílá na FÚ při elektronickém podání DPH, se chybně do řádku 3-Daň na výstupu načítá hodnota z řádku 2-Daň na výstupu.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0222


Oprava Po update na verzi 1.0.2009.213 se u uživatelů, kteří mají Windows Vista, objevuje chyba:

Cannot create file "C:\Windows\Fonts\dxPScxSchedulerLink.ttf". Přístup odepřen:
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0214


Oprava Mzdy, formulář Příloha k žádosti o

Nejde vytisknout formuláře Příloha k žádosti o a Příloha k žádosti o - více nemocí na SQL verze 7 nebo 2000. Objeví se chybová hláška
Cannot generate report
xPrilohaKZadosti_ZapocPrijem_RO: Could not open DataSet
Ambigous column name 'Mesic'
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0213


Oprava Mzdy - Přihlášky a odhlášky na ČSSZ:

ČSSZ momentálně vyžaduje i údaj Pohlaví, který ale přitom v popisu uvádí jako nepovinný. Odeslání proto končí chybou.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0213


Oprava Mzdy

Při zaúčtování do finančního účetnictví docházelo k chybnému zaúčtování sociálního pojištění.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0212


Oprava Intrastat

Ve verzi 1.0.2009.0203 nefunguje podávání výkazu Intrastat za leden, 2009, PVS vrátí chybu:
Hodnota uvedená v elementu Povaha transakce (natureOfTransactionACode) nebyla nalezena v číselníku.
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0212


Oprava Majetek

Pokud se dá na kartě majetku Oprava (tj. spustí se editor karty majetku) a po zavření editoru se jde do Účetních nebo třetích pohybů, objeví se chybová hláška [SQL 4104,16], ev. [SQL 107,16]
Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0212


Oprava Při odvodu hotovosti z pokladny v modulu Pokladní prodej může dojít k chybě: "Nelze odvést vyšší částku než je aktuální stav!"

Momentálně je možno řešit následujícím způsobem:

 • na řadě účtenek zrušit Zůstatek
 • udělat Odvod
 • udělat Dotaci částky jako byl Zůstatek
 • doplnit opět Zůstatek na řadu účtenek na původní hodnotu

Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0212


Oprava Při způsobu tisku Opis přehledu 2... a Opis jen skupin 2... se netisknou mezisoučty za skupiny.

Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0201


Oprava Import kurzovního lístku roku 2008 ze stránek NBS

NBS změnila k 1.1.2009 adresu pro import kurzovního lístku roku 2008
Ručně lze adresu změnit v Kurzovní lístek, Import, Definice předpisů, NBS import - Oprava na

http://www.nbs.sk/_img/Documents/kl/klsl

Vyřešeno ve verzi 1.0.2009.0104


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2009.0101 - Mzdy (SK)

Po přechodu na EUR nelze v databázi se slovenskou legislativou v lednu vygenerovat platební příkaz za prosincové mzdy.

Odstraněno ve verzi 1.0.2009.0102


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2009.0101 - Obecné (SK)

Na SQL 2008 nelze provést akci Prechod na novú hlavnú menu euro, Prepočet stavu skladu a menová uzávierka skladu, protože se detekuje více uživatelů v databázi a na SQL 2008 běží další systémový proces.

Odstraněno ve verzi 1.0.2009.0102


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2009.0101 - Pokladna

Pokud nebyl v pokladně v daném období žádný pohyb, nelze generovat doklad kurzového rozdílu. Objeví se hláška: [SQL:156,15] Incorrect syntax near the keyword 'AND'.

Odstraněno ve verzi 1.0.2009.0102


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.1236

Výkazy
Pokud se zaktualizuje 2 nebo více výkazů, tisk proběhne v pořádku. Pokud se však zaktualizuje pouze 1 výkaz a ihned po zobrazení hodnot se vytiskne, tiskne se předchozí tištěný výkaz, v některém případě se projeví i tiskem prázdné stránky.

Odstraněno ve verzi 1.0.2009.0101


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.1236

Oběh zboží
Expediční příkaz, načítání souboru ORDERS ve formátu Editel inhouse (import). Pokud není v načítaném souboru v prvním řádku systémový záznam SYS, objeví se hláška "Neodpovídající formát souboru"

Odstraněno ve verzi 1.0.2009.0101


Oprava

Chyba ve verzi 1.0.2008.1236

Pokud není součástí licence modul Mzdy a v číselníku Zaměstnanci se dá Nový nebo Oprava, objeví se hláška "Přehled Mzdové období není instalován - nemůže být zobrazen" a následně se chybně zobrazí editor.

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1237


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1236

Jestliže se na zápočet v cizí měně (zápočet nad saldokontem) přenáší saldo v téže cizí měně, je řádek zápočtu vygenerován vždy na straně Má dáti bez ohledu na znaménko salda.

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1237


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.1010

Výpočet DPH z cizí měny
Chyba od verze 1.0.2008.1010. V případech, kdy při výpočtu DPH z cizí měny není v kurzovním lístku dohledán kurz pro DPH, do vypočtených částek je uložena hodnota v cizí měně (jako by byl dohledán kurz = 1) a ne nula jako ve starších verzích. Kontrola dokladů spuštěná nad účetním deníkem nebo chronologickým přehledem problémové doklady najde.

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1206


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1019

Při přechodu na verzi 1.0.2008.1019 se může objevit hláška "61568 Nemáte právo zápisu do pokladny" a upgrade nedoběhne. Hláška se může objevit v případě, že první spuštění provádí uživatel, který má zakázaný přístup na některou z pokladen.
Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1020


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1018

Pokladna
Pokud na pokladně není v číselníku pokladen nastavena měna (tj. měna je "není"), nelze zadat nový pokladní doklad pomocí volby Nový
Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1019


Oprava Chyba od verze 1.0.2007.1010

Fakturace, Úhrady
Pokud je faktura hrazena hotově, úhrada je zadána do modulu Pokladna a poté přiřazena k faktuře volbou z místní nabídky Pokladní doklady -> Přehled -> Připojit odpovídající pokladní doklad, pak je pokladní doklad správně připojen k faktuře, ale v přehledu úhrad k dokladu není správná částka úhrady, ale nula! Tedy částka úhrady se nezobrazí v poli Úhrady celkem a Úhrady celkem realizované - faktura se stále jeví jako neuhrazená!
Pokud pokladní doklad vznikne přímo z modulu fakturace volbou místní nabídky Pokladní doklady -> Generování, pak je vše v pořádku.

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1018


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1014

Import do účetního deníku přes Zprávy
Pokud se provádí import do účetního deníku přes Zprávy, Načtení zpráv, vypadá to, že import proběhne OK, ale nic se nenaimportuje

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1015


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.1010

Oběh zboží - zadávání položek na doklad Při zadávání položek na doklad přes záložku 3-Položky a volbu Zadávání položek (Ctrl+S) se může objevit chyba "Access violation ..."

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1015


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.1010

Oběh zboží Pokud se položka vydává do nuly a je na ní vystavený expediční příkaz nebo rezervace, jsou ve Stavu skladu na této položce chybně jednotkové ceny, tj. nesouhlasí Stav skladu proti jednotkovým cenám. Důsledkem je např. to, že expediční příkaz pak nelze smazat, objeví se hláška "Nedostatek množství k dispozici v jednotkových cenách".

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1014

Položky, u kterých chyba nastala, lze najít a opravit pomocí testu Zboží a služby, Testy a aktualizace, Kontrola jednotkových cen.


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.1010

Oběh zboží - realizace pohybových dokladů Pokud je na položce celková cena 0,01 nelze realizovat doklad, objeví se hláška "Položky mají nulové hodnoty - ceny či množství - nelze realizovat"

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1014


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.1010

Pokladna - Def. OK Při nastavení Def. OK - volby účtování, tisk, nový doklad - se ve fázi otevírání nového dokladu objeví hláška "Access violation .... " a Helios Orange "zatuhne".

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1014


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1010

Oběh zboží - návazné skupiny Při mazání položky z návazné skupiny se objeví chybová hláška "Field not found".

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1013


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1010

Výkazy Při tisku se zobrazují i ty řádky, které mají v definici výkazu nastaveno Nezobrazovat.

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1013


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1010

Výrobní čísla Pokud se vydává položka s výrobními čísly, která byla přijata již verzi 1.0.2008.1010, nejde výdejka zrealizovat, zobrazí se hláška "Nedostatek výrobních čísel". Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1013


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1010

Účetnictví Nelze provést uzavření a otevření účetních knih, chyba: Položka 'Číslo externího dokladu' musí být zadána.

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1013


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1010

Bankovní výpisy Pokud je na řádek bankovního výpisu, záložku 3-Úhrady zadávána úhrada pomocí funkce z místní nabídky "Přenos faktur", dojde k chybě: [SQL:8144,16] Procedure or function hp_OZGenPlat_VytvorDetailVypisu has too many arguments specified.

V této verzi lze úhradu na řádek doplnit jinak - použijte tlačítko Nový a fakturu dohledejte kliknutím na tři tečky u pole Číslo faktury. Poté editor uložte. Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1013


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1010

Pokladna Pokud se v pokladním dokladu do Popisu dotahuje i sazba DPH, v položce se automaticky neotevřou pole pro zadání základu DPH, částky DPH....

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1013


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1010

NCTS vydaný Kontrola vyplněnosti dokladu chybně hlásila upozornění na nevyplnění Místa podání. Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1013


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.1010

Majetek Pokud je na kartě vytvořené ve verzi 1.0.2008.1010 pohyb umístění a je povinné účtování na údaj, který je v pohybu umístění vyplněný, nelze pohyb zaúčtovat. Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1013


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.0715

Pokud je na kartě majetku nastavena úplná shoda odpisů (DP -> UP) a dělá se technické zhodnocení, může dojít k tomu, že suma daňového a účetního odpisu za období se nerovná. Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.1010


Oprava Od 1. 9. 2008 nebylo možné bez změny nastavení adresy stahovat kurzovní lístek ČNB (ČNB změnila URL pro stahování kurzovního lístku).

Odstraněno ve verzi 1.0.2008.1010


Oprava Ve verzi 1.0.2008.0716 nebyla možnost generování zpráv pro přehledy Celní případy, ECS/NCTS.

Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.0717.


Oprava Při přepínání mezi více databázemi může dojít k nekorektnímu ukončení Helios Orange nebo se mohou objevit chybové hlášky.

Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.0715


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.0606

Modul majetek - chyba v účetním pohybu vyřazení majetku. Vyřazení proběhne bez chybové hlášky, ale v účetních pohybech nedojde k vynulování všech hodnot, majetek má stále zůstatkovou cenu.

Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.0608.


Oprava Oběh zboží - inventura podle výrobních čísel

Pokud se z inventury podle výrobních čísel vymaže položka, vymaže se tato položka ve všech inventurách.

Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.0606


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.0502

Fakturace – pokud chci udělat rekapitulaci DPH nad označenými vydanými nebo přijatými fakturami, tak se zobrazí rekapitulace DPH jen jednoho (posledního) záznamu nikoliv všech označených. Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.0606


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.0502

Nelze načíst EDI objednávky v inhouse formátu ("Zachycena neošetřená chyba při Importu Zprávy: Subquery returned more than 1 value..."). K chybě dojde při pokusu o import zboží, které má přiřazen více než jeden čárový kód.

Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.0606


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.0501

Při generování karet nově pořízeného majetku z protokolů zavedení dochází v následujících případech k chybám:

 • v protokolu nastaven opis pohybů DP->ÚP - karta se vygeneruje bez chybového hlášení, ale nemá účetní pohyby.
 • v protokolu nastaven opis pohybů ÚP->DP a současně číslo způsobu odpisu je nastaveno na 3 počtem měsíců - karta se nevygeneruje, Helios hlásí chybu: Položka `DP Koeficient/Sazba/Počet měsíců` musí být zadána!

Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.0606


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.0311

Ve Výkazech nelze vytisknout formulářem výkaz Obratová předvaha (tj. výkaz, který má v definici nastavený Druh sestavy = Obratová předvaha). Objeví se chyba:

Cannot generate report.
ICVykaz VykazParam: Could not open DataSet.
Line 1: Incorrect syntax near '.'.

Chyba byla odstraněna v následující verzi 1.0.2008.0501


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.0501

Pokud je na faktuře položka, která má sazbu DPH "Není", nejde faktura vytisknout ani zaúčtovat. Objeví se chyba Cannot insert the value NULL into column 'NazevDPH', table 'tempdb.dbo.#TabRekapitulaceDPH.

Chyba byla odstraněna v následující verzi 1.0.2008.0502


Oprava Kvůli změnám na webových stránkách informačního systému ARES ministerstva financí (Administrativní registr ekonomických subjektů) je částečně nefunkční volba menu Obchodní rejstřík na internetu v přehledu Organizace. Volba menu přepne uživatele pouze na úvodní stranu systému ARES a vlastní vyhledání se musí provést ručně.

Odkaz aktualizován ve verzi 1.0.2008.501


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.0310

Do zahraničního platebního příkazu a do tuzemského platebního příkazu v cizí měně generovaného z fakturace se doplní chybná částka - místo částky v cizí měně se doplní částka v hlavní měně. Měna platebního příkazu je správná.

Ve stávající verzi lze generovat platební příkaz ze saldokonta - tady je částka vygenerovaného PP správně. Při generování z fakturace je nutné částku ručně opravit.

Chyba byla odstraněna ve verzi 1.0.2008.0311


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.0305

Do platebního příkazu generovaného z fakturace se může doplnit chybně zaokrouhlená částka v Kč. K této chybě dochází za následujících podmínek:

 • faktura je nezaokrouhlená - celková částka po zaokrouhlení (a částka k úhradě) obsahuje haléře
 • faktura před generováním PP je již částečně uhrazená

Ve stávající verzi lze předejít tomuto problému tím, že při zadání faktury přijaté se přes akci Zaokrouhlení nastaví zaokrouhlení dokladu na setiny měny (pozn. toto zaokrouhlení standardně faktury přijaté neovlivňuje).

Chyba byla odstraněna v následující verzi 1.0.2008.0310


Oprava Chyba od verze 1.0.2008.0305

Ve Výkazech došlo k chybě výpočtu zaokrouhlených hodnot výkazů. Chyba byla odstraněna v následující verzi 1.0.2008.0307.


Oprava V přehledu Stav saldokonta k datu je chybně napočítaná položka Měsíce po splatnosti. Měsíce jsou chybně spočteny k aktuálnímu datu a ne k datu saldokonta.

POZOR! Měsíce po splatnosti ovlivňují výpočet opravných položek.

Opraveno ve verzi 1.0.2008.0116


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.0108 a 1.0.2008.0110

Pokud je na realizační faktuře některá položka se sazbou DPH 0, pak připojení zálohy a vyrovnání zaplacených záloh způsobí chybu "Subquery returned more than 1 value ... ". Pokud se položka se sazbou DPH 0 z faktury odebere, podaří se položky záloh odblokovat a následně smazat.

Opraveno ve verzi 1.0.2008.0114


Oprava Chyba ve verzích 1.0.2008.0105 až 1.0.2008.0110

Po roční uzávěrce se nezměnila automaticky hodnota životního minima z 5785 na 6281 Kč. Jestliže používáte automatický výpočet exekucí, nastavte konstantu ručně volbou Konstanty a číselníky, záložka 2 - DNP a pojištění.

Opraveno ve verzi 1.0.2008.0114


Oprava Intrastat

Objevil se problém v importu EČITu minulého roku, který má vážný dopad do generování hlášení Intrastat z oběhu zboží.

Při generování Intrastatu z oběhu zboží dochází k duplikaci zdrojových dat (stav je možné prověřit v akci Zdrojové položky nad měsíčním hlášením, příp. přímo nad položkami MH). Problém v importu EČITu má za následek znásobení (duplikaci) číselných položek vykazovaných v hlášení Intrastatu (množství, fakturovaná cena, hmotnost). Problémem jsou dotčeni zákazníci, kteří generují Intrastat (CZ) z Oběhu zboží a kteří již stáhli v letošním roce celní sazebník a kteří jej stahovali i v minulém roce. Splněním těchto 3 podmínek dojde k duplicitě v EČITu minulého roku. Většina zákazníků si tohoto stavu nemusí všimnout a může tak dojít k odeslání chybných hlášení na GŘC. Pokud zákazník letos vygeneroval z Oběhu zboží nějaké opravné hlášení za minulý rok, mohlo při splnění výše uvedených podmínek dojít k duplicitám také.

V nové verzi systému Helios Orange bude tento problém vyřešen, nicméně smazání a vygenerování hlášení je nutné provést ručně. Pro rychlou pomoc zákazníkům je možné aplikovat přiložený HQL skript ECIT_oprava, který odstraní duplicity v EČITu minulého roku. Skript na opravu spustíte následovně - uložte soubor na Váš počítač a poklikejte na něj. Objeví se vstupní obrazovka Heliosu, přihlašte se a spusťte databázi, do které chcete skript aplikovat. Pak už jen potvrďte OK. Po instalaci skriptu smažte měsíční hlášení a vygenerujte ho znovu.

Opraveno ve verzi 1.0.2008.0107


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2008.0105

Účetnictví, tisk hlavní knihy Při tisku hlavní knihy se po výběru formuláře objeví hláška "Neplatný název sloupce 'IdPolozkaPD'"

Opraveno ve verzi 1.0.2008.0107


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0911

Chyba v rychlém filtru. Po zadání podmínky do rychlého filtru se může stát, že údaj z rychlého filtru zmizí. Navíc se může objevit chyba Access violation at ....


Oprava Chyba ve verzích 1.0.2007.09xx

Slovenská legislativa, DPH Při výpočtu výkazu DPH, vzor SK EU 2007 (406), se u řádků 18 - 23 nerespektuje zálohový koeficient pro krácení.

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0911


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0902

Pokud se po provedení dokladového převodu (např. výdejky na fakturu) použije v cílovém dokladu na záložce 5-Doklady volba Zrušit, objeví se hláška "[SQL:208,16] Invalid object name 'TabDilciPrijmyDObj02' ". V tom případě je třeba okamžitě ukončit na této stanici Helios Orange a spustit ho znovu. Jinak by došlo ke ztrátě dat, která by byla pořízena na této stanici v době mezi výskytem zmíněné hlášky a ukončením Helios Orange.

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0903


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0902

Stavy období stavu jsou aktualizací chybně napočteny (volbou Aktualizace všech stavů v přehledu Účetnictví, Skupiny stavů).

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0903


Oprava Chyba ve verzích 1.0.2007.08xx

Vydané faktury, bankovní spojení vlastní organizace Pokud se generuje vydaná faktura z výdejky, nerespektuje se bankovní spojení vlastní organizace nastavené na řadě faktur a na fakturu se doplní to bankovní spojení, které má příznak Přednastaveno. (Bankovní spojení není nastaveno ani na měně ani na způsobu platby u organizace odběratele.)

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0902


Oprava Je-li akce Samovyměření v editoru deníku spuštěna nad účetním záznamem, který nemá v editoru vyplněn účet, dojde k tomu, že se údaje účetního záznamu otevřeného v editoru propíší do ostatních účetních záznamů, které mají stejnou částku v cizí měně jako otevřený záznam v editoru (bez ohledu na Období, Druh účetního dokladu apod.).

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0818


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0815

Načtení zpráv volbou Zprávy, Načtení zpráv se provede chybně. Objeví se např. chybová hláška "Zpráva není XML", nebo u doručenek a odpovědí v modulu Celní případy nelze zobrazit obsah zprávy.

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0817


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0815

Pokud se vytvoří odkaz na záznam pomocí drag and drop operace nebo odesláním e-mailem (soubor .HIQ), nelze ho následně spustit. Objeví se hláška "Chybně zadaný řádkový parametr".

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0817


Oprava Chyba ve verzích 1.0.2007.0811, 1.0.2007.0814

Účetnictví, Hlavní kniha podle Období stavu Do tisku hlavní knihy podle Období stavu se doklady načítají chybně podle Data případu, nikoliv podle Období stavu.

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0815


Oprava Chyba ve verzích 1.0.2007.0811, 1.0.2007.0814

Pokladna - pokud je pokladna v cizí měně, tak na záložce 3-Částky CM při zadání měny nefunguje tlačítko Měna. Po stisku tlačítek se nic nestane.

Řešení
Překliknout na záložku 2-Položky a zpět na záložku 3-Měna.

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0815


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0811

Při tisku formuláře se může stát, že vyskočí hláška

Cannot generate report [jmenotabulky]: Could not open DataSet Invalid column name 'Poradi'

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0814


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0811

Účetnictví, Samovyměření Přepočet základu DPH z cizí měny v případě Samovyměření se v editoru samovyměření chybně provádí účetním kurzem (tj. kurzem zadaným na účetním dokladu) a nikoli daňovým kurzem (tj. kurzem zjištěným z kurzovního lístku podle DUZP a nastavení konstanty pro dohledávání kurzu).

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0814


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0811

Pokladna - tlačítko Přepočet DPH, návazné číselníky Párovací znak a Zálohový doklad V modulu Pokladna, při zadávání pokladního dokladu, nefungují na záložce 1-Hlavička tlačítka se třemi tečkami u polí Párovací znak, Zálohový doklad a tlačítko Přepočet DPH. Po stisku tlačítek se nic nestane.

Opraveno ve verzi 1.0.2007.0814


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0811

Sumace vybraných záznamů V přehledu, ve kterém je zobrazen uživatelsky definovaný sloupec, nefunguje funkce Sumace vybraných záznamů (Ctrl+X). Objeví se hláška [SQL:8115,16] Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.

Odstraněno ve verzi 1.0.2007.0814


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0810

Nebylo možné dostat se do přehledu Technická příprava výroby, Předběžný plán. Objevila se hláška "Invalid pointer operation"

Odstraněno ve verzi 1.0.2007.0811


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0609 - Celní případy, Zákony a číselníky, Import

V případě, že import celních číselníků volbou Celní případy, Zákony a číselníky, Import skončí chybou, okamžitě ukončete na této stanici Helios Orange a spusťte ho znovu. Jinak by došlo ke ztrátě dat, která by byla pořízena na této stanici v době mezi neúspěšným importem celních číselníků a ukončením Helios Orange.

Odstraněno ve verzi 1.0.2007.0611


Oprava Nezobrazují se údaje ve stavovém řádku.

Odstraněno ve verzi 1.0.2007.0608


Oprava Ověření DIČ - VIES je nefunkční, adresa pro ověření byla přesunuta.

Odstraněno ve verzi 1.0.2007.0608


Oprava Chyba ve verzi 1.0.2007.0601

Při tisku některých formulářů může po výběru tiskového formuláře docházet k chybovým hláškám typu "Error reading ppLinexxxx. Invalid floating point operation", "Nepodařilo se načíst obsah tiskové sestavy" a podobně.

Řešení existuje za předpokladu, že někde na síti existuje české prostředí Windows - tj.kombinace CZ Windows + čeština v místním nastavení pro Unicode. V případě síťové verze Helios Orange je pak třeba spustit Helios Orange ze stanice s českými Windows a provést znovu import formulářů z adresáře System (v Pomocné číselníky, Definice tiskových formulářů volbou Import přes pravé tlačítko myši; české formuláře -> soubor TiskForm.HFM, slovenské formuláře -> soubor TiskForm04.HFM).

Lokální verze - nasdílet složku s Helios Orange , spustit Helios.exe ze stanice s českými Windows a opět import formulářů.

Odstraněno ve verzi 1.0.2007.0603.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export