Důležité:


Vozidla - Doprava

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs (ro) ; lcseditor ; partner ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Další část modulu Doprava, která je vytvořena pro tvorbu, editaci a prohlížení přehledu vozidel. V tomto přehledu musí být uvedena všechna vozidla nebo jiné dopravní zařízení, se kterými chcete pracovat. Tyto přehledy jsou také důležité i pro práci v ostatních částech modulu Doprava. Součástí je i tvorba skupin a typů vozidel, kódů údržby, práce s deníky vozidel, stavy pneumatik atd. Přehled vozidel otevřete klepnutím na volbu Doprava, Vozidla v hlavní stromové struktuře systému Helios Orange. Otevře se přehled dosud zaevidovaných vozidel.


Pro práci s panelem hlavní nabídky, který je umístěn v horní části obrazovky, platí stejná pravidla jako v celém systému Helios Orange. Máte zde možnost pracovat s jednotlivými záznamy knihy jízd (nový, oprava, zrušit), volit třídění či filtraci záznamů, volit sloupce zobrazené v přehledu knihy jízd či tisknout.

Pro detailnější práci s přehledem vozidel můžete vyvolat stisknutím pravého tlačítka myši místní nabídku.

V místní nabídce naleznete některé specifické nástroje pro práci pouze s tímto přehledem. Ty budou popsány v následujícím textu.

Nové vozidlo

Po volbě Nový z místní nabídky, stisknutím <F2> nebo tlačítkem na panelu nástrojů se otevře vstupní formulář pro zaevidování nového vozidla do přehledu vozidel. Pro identifikaci je rozhodující SPZ vozidla, bez vyplnění tohoto pole systém nedovolí nové vozidlo zapsat. Tento formulář má celkem čtyři záložky.

V záhlaví formuláře vyplňujete některé obecné údaje o vozidle:

Evidenční číslo

20-ti místné textové pole pro záznam evidenčního čísla vozidla. V případě, že je již některé vozidlo pod tímto číslem evid1ováno, systém nedovolí data zapsat a na duplicitní údaj upozorní.

SPZ (povinné) 

12-ti místné textové pole pro zaevidování státní poznávací značky vozidla. Bez tohoto údaje systém nedovolí vozidlo uložit do databáze.

Typ vozidla

Toto pole je určeno pro zadání typu vozidla. Zadáváte pouze prostřednictvím návazného číselníku typů vozidel, který je popsán v kapitole Typy vozidel.

Kategorie

Zařazení vozidla do kategorie z pohledu silniční daně.

Popis

Textové pole pro podrobný popis typu vozidla. Pokud pomocí číselníku vyplníte typ vozidla, doplní se popis podle tohoto typu. Máte možnost tento popis změnit. Pokud nezadáte typ vozidla lze tento popis doplnit ručně.

Formulář pro zaevidování nového vozidla do databáze má celkem čtyři záložky, jejichž vyplnění je dobrovolné. Avšak pokud chcete využít všech možností systému, např. automatické výpočty průměrné spotřeby, silniční daně atd., je třeba jednotlivé údaje pečlivě vyplnit.

další

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export