Verze 2.0.2021.0604 - Změny 2021

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Banka

Oprava Vzory platebních/inkasních příkazů

Nový záznam, popř. editace stávajícího vzoru nešla uložit. Zobrazila se hláška "není zadáno Datum vystaveni".

Opraveno.


Oprava Při ručním zadání zahraničního platebního příkazu, ve kterém nebyla vyplněna část Detail, nešel platební příkaz uložit. Zobrazila se chyba "Format 'IF EXISTS(SELECT*FROM TabPlatZa' invalid or incompatible with argument".

Opraveno.


Obecné

Novinka V distribuci byl aktualizován instalační program pro "Microsoft OLE DB driver for SQL Server" na verzi 18.6 (msoledbsql_x64_2018.msi a msoledbsql_x86_2018.msi).


Oběh zboží

Oprava Když se v přehledu dokladů, např. Příjemky, zobrazil sloupeček EC + SN celkem účto druhová a zároveň byl zobrazený nějaký sloupec z Řad dokladů, objevila se hláška

Ambiguous column name 'DruhPohybuZbo'

Opraveno.


Oprava Tlačítko Def OK na fakturách a skladových dokladech přestalo fungovat pro zaúčtování dokladu. Byl to důsledek úpravy, která během akcí nastavených na Def OK potlačila obnovu přehledu, aby záznam v případě filtrování na údaj, který akcemi mění hodnotu, z přehledu nevypadl a byl k dispozici pro další akce nastavené na Def OK. Vráceno do původního stavu před verzí x.0.2021.0600. Řešení bude revidováno v další plánované verzi.


Oprava U verze x.2021.0600 se u došlých objednávek v souvislosti s funkcionalitou One Stop Shop objevil na hlavičce nově i atribut Země, dle kterého se má dotahovat i sazba DPH stejně tak, jako i u jiných dokladů. Bez ohledu na to, co bylo vyplněno v "Země", dotahovala se stále stejná sazba DPH. Opraveno.


Oprava U verze x.0.2021.0600 nastal u některých zákazníků problém se změnovým skriptem číslo 2021/0484. Stalo se tak v těch případech, kdy byl na databázi definován externí index, který byl závislý na sloupci TabDokladyZbozi.ParovaciZnak. Jeho definice se ve verzi x.0.2021.0600 měnila.

Opraveno.


Pokladna

Oprava Při stažení verze x.0.2021.0600 se mohla objevit chyba Změnový skript na verzi 0x0020210464 nebyl aplikován úspěšně! Nemáte právo zápisu pro pokladnu!

Opraveno


Servis

Oprava U verze x.0.2021.0600 v modulu Servis končilo založení nebo oprava servisního výkazu chybou Access violation. Opraveno.


Účetnictví

Novinka One Stop Shop, generování období DPH - úpravy
  • Při účtování z agend a při dalších operacích s účetním deníkem je zabezpečeno, že když je zadán jako účet DPH účet, který má nastaven Režim One Stop Shop na OSS (všechny) nebo Režim EU nebo Dovozní režim, potom systém nedotahuje (a případně ani negeneruje) odpovídající období DPH.
  • Při výběru účtů DPH na řádky výkazu DPH nelze vybrat účty s nastavením Režim One Stop Shop na OSS (všechny) nebo Režim EU nebo Dovozní režim.
  • Po přechodu na tuto verzi systém zruší vazbu na období DPH na deníkových řádcích, kde je zadán účet DPH s nastavením Režim One Stop Shop na Režim EU nebo Dovozní režim.

Systém dále vymaže období DPH, která nejsou navázána na žádný účetní doklad v deníku a mají datum Od rovno nebo vyšší než 1.7.2021. K vygenerování těchto období DPH došlo pravděpodobně chybou v minulé verzi 0600.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export