Verze 2.0.2020.0903 - Změny 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Celní případy

Oprava Výpočet cla a akce Zákazy a omezení - pokud byly zapotřebí předložené podklady,licence tak mohlo dojít k chybě Access violation.

Opraveno.


Doprava

Novinka Přidán nový skript SHELL Fleet HUB - formát dat k 3.10.2020


Majetek

Oprava Je opravena chyba při zobrazování uživatelských editorů majetku, zejména protokolu zavedení a karty majetku. Při zobrazení byl definovaný editor prázdný.


Oprava Byla opravena chyba v modulu Majetek - protokol zavedení - pohyb umístění - chyběla záložka Ostatní pohyby umístění.


Mzdy (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Měsíční kontrola MÚ - chybová hláška

V některých případech akce Měsíční kontrola mzdových údajů hlásí chybu:

"Položka '#TabMzKontrolaMUErr_00000003E1 D3.Info' musí být zadána !

Opraveno.


Novinka Editor Mzdové složky vs. Definice editoru

Pokud uživatel vytvoří nad editorem číselníku Mzdové složky vlastní Definici editoru, v které zatrhne atribut "Editor je při opravě jen ke čtení", tak toto nastavení je přebito vlastnostmi samotného editoru.

Upraveno.


Novinka Založení PP přes editor Zaměstnanci

Pokud se zakládal pracovní poměr z editoru Zaměstnanci a zároveň vznik pracovního poměru nebyl 1. den v měsíci, nedošlo k výpočtu nároku na dovolenou v běžném roce.

Upraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Editor Mzdové zložky vs. Definícia editora

Ak používateľ vytvori nad editorom číselníka Mzdové zložky vlastnú Definíciu editora, v ktorej zaškrtne atribút "Editor je pri oprave len na čítanie", tak toto nastavenie je prebité vlastnosťami samotného editora.


Novinka ÚPRAVA - Mesačná kontrola MÚ - chybová hláška

V niektorých prípadoch akcia Mesačná kontrola mzdových údajov hlásí chybovú hlášku:

"Položka '#TabMzKontrolaMUErr_00000003E1 D3.Info' musí byť zadaná !

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Založenie PP cez editor Zamestnanci

Ak sa zakladal pracovný pomer z editora Zamestnanci a zároveň vznik PP nebol 1. dňa v mesiaci, nedošlo k výpočtu nároku na dovolenku v bežnom roku.

Upravené


Obecné

Oprava Při doplnění nových práv pro Opis, Zprávy a Kopírování označených záznamů došlo k posunu již existujících práv a tím i k jejich případnému chybnému vyhodnocení. Opraveno.


Oprava Při přepnutí do jiné databáze může dojít k chybě Access Violation Error v případě, že v původní i cílové databázi je aktivní přehled s pohledem master x detail.


Oběh zboží

Oprava Akce Generuj zajištění pro zajištění plánem výroby končila chybou "JC bez daní musí být zadána." Opraveno


Přepravní služby

Novinka Při realizaci faktury ve spedici se spouští uživatelská procedura ep_FV01
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export