Verze 2.0.2020.0705 - Změny 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Mzdy (CZ)

Oprava Formulář - Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti

Pokud bylo více časových pásem kdy zaměstnanec v době nemoci pracoval, tak se tiskly pouze první tři záznamy. Opraveno.

Obecné

Novinka Nový způsob řízení licence HELIOS Orange

Od verze 3.0.2020.0700 dochází k zásadní změně ve způsobu řízení licencí APV HELIOS Orange.

Podrobné informace k novému způsobu řízení licence najdete v článku v Poradně:
https://help.helios.eu/wikics/Nov%C3%BD_zp%C5%AFsob_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_licence_-_upgrade_-_Poradna_(CZ)

Změna se týká všech licencí kromě licencí HELIOS Cla.


Oprava Pokud je přednastavená databáze v podadresáři DemoData instalace HELIOSu, pak se ji HELIOS v případě lokální instalace SQL Serveru snaží přesunout do DATA adresáře SQL Serveru, i když tam již existuje. Zároveň je chybně detekována implicitní cesta na DATA - pokud byla implicitní cesta pro DATA změněna, tak to nebere v potaz. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export