Verze 2.0.2020.0402 - Změny 2020

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Mzdy (CZ)

Novinka Antivirus - podpora pro firmy

Na podporu firem vznikl program Antivirus.
Bližší info
https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Režim A - druh překážky:
v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku
v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy

Režim B - druh překážky:
Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku
Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku
Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

Aby uživatelé mohli jednoduše získat podklad pro tuto podporu, byla vytvořena následující funkcionalita:

 • Vstoupíte do nabídky Výpočet a zvolíte akci Vyúčtování ANTIVIRUS
 • Jste vyzváni k tomu, abyste nadefinovali mzdové složky, vztahující se k režimu A a B (viz výše plus detailní info na stránkách MPSV)
 • v režimu A budete mít nadefinováno likvidační mzdovou složku nemocenské (budou načítány ty, kde je zatržená karanténa) a dále mzdovou složku, kterou proplácíte 100% náhrad
 • v režimu B budete mít nadefinována odpovídající procenta - 60% - 100%
 • poté zvolíte zobrazení daného režimu
 • přehled vyexportujete do xls standardní cestou přes akci MS Office, MS Excel (CTRL + E)
 • výsledné seznamy nakopírujte do excelových souborů vyúčtování ze stránek MPSV
 • do přehledu se nezahrnují DPP a DPČ
 • v případě, že se jedná o svázané pracovní poměry, sumují se údaje dle rodného čísla
 • zdravotní a sociální pojištění se vypočítávají přímo z náhrady a jsou s přesností na dvě desetinná místa. Z náhrady za PN se pojištění nevypočítává.
 • ke zdravotnímu pojištění je přičtena i hodnota pojištění ze mzdové složky 083. Detailní rozpis částek lze zobrazit ve sloupcích ZP náhrada a ZP za zaměstnance

POZOR!

Přehledy zobrazují i zaměstnance, kteří jsou ve výpovědi ze strany zaměstnavatele a kteří by do přehledů načítání být neměli.
Toto je třeba ošetřit ručně!!! (úpravou xls souboru)


Novinka Ošetřovné - koronavirus - Příloha k žádosti o

ČSSZ upravila podmínky pro zasílání Přílohy k žádosti elektronicky v případě, že se jedná o ošetřovné související s koronavirem.

Doposud nebylo možné posílat tyto Přílohy elektronicky.

Vzhledem k tomu, že ošetřovné související s koronavirem nemá přiděleno Číslo rozhodnutí, cože je povinný údaj při komunikaci s ČSSZ, rozhodla se ČSSZ pro tuto metodiku:
Aby bylo možné tyto Přílohy odeslíat elektronicky, MUSÍ být na Příloze zatržen atribut Zahraničí mimo SK. V tomto případě není na Příloze vyžadováno Číslo rozhodnutí a tato Příloha odejde na ČSSZ bez chyby.

Nově jsme tedy umožnili tento atribut editovat v případě, že Číslo rozhodnutí je prázdné.


Novinka Ošetřovné - koronavirus - nápočet RELDP

Jestliže je na likvidační mzdové složce ošetřovného zatržen atribut Karanténa, dochází při nápočtu RELDP k jinému nápočtu vyloučených dob.
Není respektována hranice 9 a 16 dnů, ale jsou načteny všechny kalendářní dny tohoto ošetřovného.

Pokud atribut Karanténa na mzdové složce zatržen není, napočítává se RELDP standardním způsobem (respektují se u ošetřovného hranice 9 a 16 dnů).


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Pandemické ošetrovné - ELDP - prerušenie - II. fáza

Generovanie/Aktualizácia ELDP bola upravená tak, aby nedochádzalo k prerušeniu riadku pri pandemickom ošetrovnom, tj. pri ošetrovnom, ktoré má vo svojej likvidácii zaškrtnutý atribút Karanténa.


Novinka NOVINKA - Pandemické ošetrovné - ELDP - vylúčená doba - II. fáza

Generovanie/Aktualizácia ELDP bola upravená tak, aby sa správne napočítavala vylúčená doba pri pandemickom ošetrovnom, tj. pri ošetrovnom, ktoré má vo svojej likvidácii zaškrtnutý atribút Karanténa.


Novinka NOVINKA - Pandemické ošetrovné - Mzdový list - prerušenie - II. fáza

Distribučné tlačové formuláre pre tlač Mzdového listu boli upravené tak, aby sa do sekcie PRERUŠENIE POISTENIA nedostávalo pandemické ošetrovné, tj. ošetrovné, ktoré má vo svojej likvidácii zaškrtnutý atribút Karanténa.


Novinka ÚPRAVA - Pandemická PN, ktorá trvá 1 deň

Pri likvidácii pandemickej PN (t.j. PN, ktorá má vo svojej definícii zaškrtnutý atr. Karanténa), ktorá trvá 1 deň systém hlási:
"Nemocenská je pokrytá mzdovou zložkou typu Dochádzka - nemoc. Nesúhlasí však číslo mzdovej zložky pre likvidáciu."

Upravené tak, aby k tejto kontrole nedochádzalo pri pandemickej PN.


Novinka NOVINKA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A

Nad prehľadom Výpočet mzdy vznikla akcia "Covid-19", po jej spustení sa zobrazí prehľad "Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti".

Po prvom vstupe do tohto prehľadu sa používateľovi ponúkne "Covid-19 - Definícia", kde je nutné zadať/vybrať z náväzného číselníka mzdové zložky, ktoré boli zadané do výpočtu mzdy zamestnancom, ktorým zamestnávateľ nemohol prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) a poskytol im náhradu mzdy.

Definíciu mzdových zložiek je možné priamo nad prehľadom Covid-19 zobraziť pomocou akcie Definícia.

Ak je nastavená definíci tak, sa do prehľadu načítajú automaticky všetci zamestnanci, ktorým bola mzdová zložka z definície zadaná vo vybranom období do výpočtu mzdy a zároveň ich pracovný pomer vznikol pred 1. 3. 2020.

Tento prehľad je možné vyexportovať do excelu a odtiaľ vložiť priamo spodnej časti Výkazu pre priznanie finančného príspevku.

Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete na webovej stránke: www.https://www.neprepustaj.sk/
Podrobnejšie informácie k tejto téme z pohľadu HELIOS Orange nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://forum.helios.eu/orange/doc/sk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok%22

Obecné

Oprava V HELIOS Easy se nezpřístupnily přehledy pro Cestovní náhrady v případě, že nebyla zakoupena Doprava. Opraveno.


Oprava Opravena chyba vyhodnocení práv v triggeru zakázek a kontaktních jednání.


Sklady, nákup a prodej

Oprava Při změně organizace na DOBJ a uložení se objeví hláška "nelze snížit množství pod množství na již vygenerovaných návazných dokladech".

Docházelo k tomu tehdy, když existovala z DOBJ vygenerovaná záloha nebo DDPP a současně i konečná faktura.
Opraveno.


Účetnictví

Oprava Ve verzi 2.0.2020.0400 v některých případech nefungovalo správně nastavení Definice práv na DUD. Mohla se objevit chybová hláška: Nemáte právo na zápis do DUD !, ačkoli pro roli nebo uživatele práva byla povolena.


Oprava Pokud je různé třídění databáze a serveru, nezobrazil se ve verzi 2.0.2020.0400 přehled Evidence pro účely DPH. Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Pro dimenze v ePortálu je možné používat i definované přehledy.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export