Důležité:
POZOR! Od verze 2.0.2019.0900 se zavádí funkcionalita Kmenové karty výrobních čísel (VČ):

  • Aktualizační skript z verzí nižších než 2.0.2019.0900 zajišťuje generování kmenových karet výrobních čísel do nové tabulky TabVyrCK dle nejdříve založeného stavu VČ v tabulce TabVyrCS.
  • Na databázích, kde se ve velkém rozsahu zadávají VČ (tj. s počty stavů VČ řádově ve stovkách tisíc), může aktualizace trvat déle. Počítejte s tím při plánování updatu z verzí nižších než 2.0.2019.0900.
  • Podrobnosti k funkcionalitě naleznete v Poradně.

Verze 2.0.2019.0604 - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;


Majetek

Oprava Byla opravena chyba:

Nový Protokol zavedení, stisk tlačítka Daňové pohyby
Hláška:
Could not convert variant of type (Null) into type (Double)
Lze pokračovat dále, třeba doplnit datum pohybu.


Oprava Byla opravena chyba v modulu Majetek v editoru protokolu zavedení, která se mohla projevit na dvou místech:

nový protokol zavedení, tlačítko účetní pohyby, vstoupí se do pole UP Druh účetního pohybu, tlačítko přenos (…) nebo Ctrl+Enter. Zobrazila se hláška:
[SQL:102,15] Incorrect syntax near ')'.
Incorrect syntax near ')'.
Nelze zadat účetní pohyb zavedení.
nebo protokol zavedení, na kterém je již zadán účetní pohyb, otevřou se účetní pohyby, provede se oprava např. oprávek, editor se uloží, zobrazila se stejná chybová hláška.


Oběh zboží

Oprava Ceník typu akce a slevy - u verzí .2019.0600 a .2019.0603 byla chyba, kdy se do ceny z ceníkové akce uplatňovaly i slevy, ač je na akci zadáno, že se slevy uplatnit nemají, což je defaultní hodnota.


Oprava Poznámky k dokladům - od verze 2019.0600 nefuguje automatická poznámka propisovaná do Poznámek 1 - 4 na hlavičce dokladů a to v případě, že je poznámka navíc přiřazena pro konkrétní organizaci. Poznámka bez přiřazené organizace fungovala. Opraveno.


Výkazy a finanční analýza

Oprava Při generování XML zprávy schvalování účetní záverky se do elementu <Popis> dostal zakódovaný text.

Opraveno.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export