Verze 2.0.2019.0603 - Změny 2019

Z Asseco Solutions
Přejít na: navigace, hledání
groups: lcs ; lcseditor ; partner (ro) ; translator (ro) ; customer (ro) ; anonymous (ro) ;

Obsah

Celní případy

Oprava Odesílání informací o změně stavu dokladu: pokud nebyl vyplněn text emailu, mohla se zobrazit chybová hláška Could not convert variant of type (Null) into type (OleStr).

Opraveno.


Fakturace

Oprava Při generování inkasního příkazu z vydaných faktur, na kterých byl zadán zaměstnanec se nedohledalo bankovní spojení organizace. Opraveno.


Intrastat

Oprava Opravena chyba při generování CSV zprávy negativního hlášení, kdy se zpráva vygenerovala prázdná (0 bytes).


Majetek

Oprava Editor Účetních pohybů v protokolu zavedení, byla opravena chyba, kdy se po zadání nenulové vstupní ceny a nulové zůstatkové ceny nedoplnila hodnota oprávek.


Oprava Byla opravena chyba v Pohybech umístění - nešlo vstoupit do číselníku zakázek. zobrazovalo se chybové hlášení:

A column has been specified more than once in the order by list. columns in the order by list must be unique.


Mzdy (CZ)

Novinka Potvrzení o výši pojistného (PVPOJ) - XML zpráva

Pro odesílání potvrzení za mzdové období 7/2019 je platný nový formát XML zprávy.


Oprava Tiskový formulář Výplatní lístek souhrnný 2013

Při tisku se nezobrazovala položka daňový bonus.

Opraveno


Oprava Akce Oprava v přehledu - slevy a odpočty uvnitř editoru Rodinný příslušník

V tomto vnořeném přehledu uvnitř editoru nebylo možné po uložení znovu slevu přes akci oprava otevřít a upravit data platnosti od a do.

Opraveno


Oprava Karenční doba - pokračující nemoc z června (nemocenská a úrazy)

Pokud byl začátek nemocenské nebo úrazu zadán na poslední 3 dny a v měsíci červnu a v měsíci červenci nemoc pokračovala, nemělo správně dojít k proplácení prvních tří pracovních dnů nemoci (nemoc započala v měsíci červnu, tudíž před legislativní úpravou).
Nebylo respektováno, že se jedná o pokračující nemoc a náhrada za zbývající dny do prvních tří dnů byla proplacená.

Tzn. pokud např. nemoc započala 28.6.2019, což je u pravidelného kalendáře pracovní den, a pokračovala např. do 2.7., tak za 1.7. a 2.7. byla proplacena náhrada (1.7. a 2.7. jsou pracovní dny).

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Oznámenie kategórie práce 2 - generovanie XML

Pri generovaní formátu správy "Oznámovanie kategórie práce 2" sa mohla objaviť chybová hláška:
"Cannot resolve the collation conflict between Slovak_CI_AS and Czech_CI_AS in the equal to operation."

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Rodinní príslušníci - platnosť DB

V editore Mzdové údaje záložka Paušály, Deti, SVR v editore rodinného príslušníka v sekcii Odpočty a bonusy nie je možné editovať Platnosť (editovať je možné len zo záložky Odvody/podzáložky Dane alebo priamo zo stromčeka z prehľadu Rodinní príslušníci)

Upravené, aby bolo možné platnosť editovať aj zo záložky Paušály, Deti, SVR z editora Mzdové údaje.


Účetnictví

Oprava Při účtování z prvotních evidencí, kde je uveden zaměstnanec (nikoliv fakturační) se nerespektovalo nastavení na účtu - zaměstnanec zakázán. Opraveno.
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
dokumentace orange
dokumentace easy
společné návody a tipy
interní dokumentace
Nástroje
další nástroje
Tisk/export